Điện lực Đồng Xoài

16/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp 2, 3 xã Tân Thành; KP Bưng Trang, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài. Ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

19/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP 4 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

19/7/2021 (10:00 - 14:00): Một phần KP Làng 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

19/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Làng 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

20/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

20/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 8 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

20/7/2021 (10:00 - 14:00): Một phần ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

20/7/2021 (13:30 - 16:30): Đoàn ca múa nhạc Bình Phước; Rạp chiếu phim Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

20/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

14/7/2021 (7:30 - 11:30): Thôn Bến Tre, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

15/7/2021 (6:00 - 17:00): Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

16/7/2021 (7:30 - 14:00): Thôn Phước Lộc, xã Phước Tín

16/7/2021 (13:00 - 15:00): Thôn Phước Lộc, xã Phước Tín

17/7/2021 (8:00 - 11:00): Thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân

19/7/2021 (8:00 - 10:00): Xã Phước Tín, TX Phước Long

19/7/2021 (8:00 - 11:00): Phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2021 (13:00 - 15:30): Phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (7:30 - 14:00): Phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (7:50 - 8:45): TBA Phi Thời (3x50KVA) KP 6 phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (8:30 - 9:30): TBA Tuấn Thịnh (3x50KVA) KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (9:30 - 10:30): TBA Lê Thị Thu (3x50KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (10:00 - 11:30): TBA Đặng Công Tân (3x50KVA) KP 8 phường Long Phước TX Phước Long

20/7/2021 (13:15 - 13:45): TBA Lê Thị Xanh (3x50KVA) KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

20/7/2021 (14:30 - 15:30): TBA Tuấn Tú (3x50KVA) KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

20/7/2021 (15:20 - 16:00): TBA Hòa Thành (1x50KVA) KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

20/7/2021 (15:45 - 17:00): TBA Nguyễn Văn Anh (3x37,5KVA) KP 2 phường Long Thủy TX Phước Long

Điện lực Phú Riềng

16/7/2021 (9:00 - 11:30): Nhánh rẽ Nguyễn Văn Sáng tuyến 477 Phước Long, thôn 5 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

19/7/2021 (7:30 - 11:00): Thôn 4 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

19/7/2021 (13:00 - 16:00): Một phần thôn 4, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Lộc Ninh

14/7/2021 (7:30 - 9:30): Toàn bộ ấp 1 Lộc Hưng, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

16/7/2021 (7:00 - 9:00): Toàn bộ xã Lộc Thành; một phần xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

19/7/2021 (7:30 - 16:30): Một phần thôn 5 xã Đakia, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Thôn 8, 10 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

14/7/2021 (7:30 - 8:30): Bưu điện huyện Đồng Phú

14/7/2021 (8:30 - 9:30): Cơ sở Đức Tài, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

14/7/2021 (9:30 - 10:30): NH Nông nghiệp, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

14/7/2021 (14:30 - 15:30): NTCS Tân Hòa 1, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

14/7/2021 (15:30 - 16:30): NTCS Tân Hòa 2, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

15/7/2021 (7:30 - 8:30): Công ty TNHH TM DV SX Hà Linh, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

15/7/2021 (8:30 - 9:30): Khách hàng Nguyễn Văn Đẹp, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

15/7/2021 (9:30 - 10:30): Cơ sở Nước đá Vương Quốc Bính, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

15/7/2021 (10:30 - 11:30): Công ty CP Hà Mị, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

15/7/2021 (13:30 - 14:30): Công ty TNHH MTV XD DV Hải Dương, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

15/7/2021 (14:30 - 15:30): HKD Ngô Thị Hường, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

16/7/2021 (7:30 - 8:30): Hộ kinh doanh Đỗ Văn Ny, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

16/7/2021 (8:30 - 9:30): Trường mầm non Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

16/7/2021 (9:30 - 10:30): Công ty Đại Đồng Tiến, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

16/7/2021 (10:30 - 11:30): Nhà máy XLNT - Cty CP KCN Bắc Đồng Phú, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

20/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần thôn 2 Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

16/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Quản Lợi, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản