Điện lực Đồng Xoài

16/6/2021 (7:30 - 14:00): Công ty Teach Seal Đại Bình, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

16/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

17/6/2021 (7:30 - 14:00): TBA K882 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 

17/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần KP Tân Trà, Suối Đá, Phước Bình, phường Tân Xuân; KP Phước Hòa, Phước An, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài 

22/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần KP 1, KP 5 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

18/6/2021 (7:30 - 16:30): Thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX Phước Long

19/6/2021 (7:30 - 15:00): Phường Long Phước, TX Phước Long

22/6/2021 (7:30 - 14:00): Phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

18/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp 2, 5, 8 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

22/6/2021 (7:30 - 16:00): Thôn 6 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

22/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

22/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần KP 5 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

17/6/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

18/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

16/6/2021 (7:30 - 8:30): Công ty CP Vật liệu không nung BP, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài,

16/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

16/6/2021 (8:30 - 9:30): Công ty TNHH Đức Khang, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

16/6/2021 (9:30 - 10:30): TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

17/6/2021 (7:30 - 16:30): Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

21/6/2021 (7:30 - 11:30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

21/6/2021 (13:30 - 16:00): TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

22/6/2021 (7:30 - 11:30): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

18/6/2021 (7:30 - 16:30): Toàn bộ thôn Bù Lư, Bù Dốt, Bù Rên, Bù La, Bù Nga, Đắk Á, một phần thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

18/6/2021 (7:30 - 8:15; 15:45 - 16:30): Toàn bộ xã Bù Gia Mập; một phần thôn 7, thôn 9 xã Đắk Ơ

Điện lực Hớn Quản

18/6/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Bù Dinh, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản