Điện lực Đồng Xoài

30/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 3, 5, 6 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

30/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp 3, 5, 6 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

1/7/2021 (7:30 - 8:30): Một phần KP Xuân Bình, KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

1/7/2021 (8:45 - 9:45): Một phần KP Phú Thanh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

1/7/2021 (10:00 - 11:30): Một phần KP Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

1/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú 

2/7/2021 (7:30 - 11:00): KP 4 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

2/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần KP Thanh Bình, KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

3/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần KP Tân Trà 1, KP Thanh Bình, phường Tân Bình. KP 1, KP 2, KP 5 phường Tiến Thành. Ấp 3, ấp 4 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

3/7/2021 (10:00 - 11:30): Một phần KP 2 phường Tiến Thành. Ấp 2 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

5/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần KP Xuân Bình, KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

6/7/2021 (7:30 - 15:00): Ấp 2 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

30/6/2021 (7:30 - 9:30): Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

30/6/2021 (8:00 - 11:00): Thôn An Lương, xã Long Giang, TX Phước Long

30/6/2021 (10:00 - 11:30): Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân

1/7/2021 (7:30 - 14:00): Một phần phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

2/7/2021 (6:00 - 6:15): Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

2/7/2021 (7:30 - 16:30): Xã Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Thống Nhất, huyện Bù Đăng

2/7/2021 (7:30 - 16:30): Thôn Phú Tín, Phú Trung, Đồng Tâm, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

30/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 5 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

4/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần khu vực ấp 3B, ấp 5, ấp 6, ấp 8 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

4/7/2021 (7:30 - 17:00): Công ty CP Gỗ MDF VRG Dong Wha trụ 230C/13/09/01, ấp B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

4/7/2021 (17:00 - 17:20): Một phần khu vực ấp 3A, ấp 3, ấp 8, ấp 9, ấp 10, ấp 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

3/7/2021 (7:00 - 16:30): Một phần KP Phú Cường, Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

5/7/2021 (7:30 - 9:30): Toàn bộ ấp 8a, ấp 8c xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

2/7/2021 (7:30 - 16:00): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

2/7/2021 (7:30 - 17:00): Toàn bộ thôn Đăk Son 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

1/7/2021 (7:30 - 15:00): Ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản