Điện lực Đồng Xoài

7/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 

Điện lực Phước Long

7/7/2021 (7:30 - 11:30): Khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang

7/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang

8/7/2021 (7:30 - 15:00): Thôn Bùa Nghé, xã Phước Tín

9/7/2021 (7:30 - 9:00): Phường Thác Mơ, TX Phước Long

9/7/2021 (7:30 - 14:00): TBA Trần Quốc Việt, phường Thác Mơ, TX Phước Long

9/7/2021 (13:00 - 16:30): Thôn Phước Lộc, xã Phước Tín

Điện lực Bù Đăng

12/7/2021 (8:00 - 8:45): Thôn 1 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

12/7/2021 (9:00 - 9:45): Công ty TNHH MTV TM DV XNK Long Thịnh, tuyến 477 Bù Đăng xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

12/7/2021 (10:00 - 10:45): Thôn 3 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

12/7/2021 (11:00 - 11:30): Thôn 4 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

12/7/2021 (13:00 - 13:45): Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

12/7/2021 (14:00 - 14:45): Xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

12/7/2021 (7:30 - 16:30): Thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

13/7/2021 (7:30 - 15:00): Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

10/7/2021 (9:00 - 9:30): Công ty TNHH Hong Yang, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

10/7/2021 (10:30 - 11:00): Công ty TNHH Minh Linh, ấp 8 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

11/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp 3A, ấp 11 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

11/7/2021 (8:00 - 16:00): TBA III-630kVA Tôn An Thái, ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

12/7/2021 (8:00 - 15:00): TBA III-250kVA Minh Hưng 181, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

12/7/2021 (8:00 - 15:00): TBA 3-III-320kVA KDC 80ha Thủy Lợi Phước Hòa, ấp 6 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

10/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

13/7/2021 (7:30 - 9:30): Toàn bộ ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

7/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

9/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

9/7/2021 (13:30 - 14:30): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

Điện lực Hớn Quản

9/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản