Điện lực Đồng Xoài

9/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần KP Phước An, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

11/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần KP Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

12/6/2021 (7:30 - 14:00): Công ty Mủ Giày Arico phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

13/6/2021 (7:30 - 11:30): Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước. Một phần KP 5 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

Điện lực Bù Đăng

11/6/2021 (7:30 - 16:00): Thôn 5 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

14/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp 5 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

10/6/2021 (9:00 - 9:50): TBA Công ty TNHH MTV DV Thủy Lợi Bình Phước, thôn 1 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

10/6/2021 (10:00 - 10:50): Công ty TNHH MTV TM XNK Mạnh Tuấn, thôn 5 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

10/6/2021 (13:00 - 13:50): HKD Trịnh Thị Tình, thôn 5 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

11/6/2021 (10:10 - 11:00): Công ty CP Tập đoàn Tôn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Bình Phước, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

11/6/2021 (11:10 - 12:10): HKD Nguyễn Thị Hoa, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Điện lực Bình Long

15/6/2021 (7:30 - 9:00): Một phần KP Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Điện lực Đồng Phú

9/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

11/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

11/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

14/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

14/6/2021 (8:30 - 9:30): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

14/6/2021 (9:30 - 10:30): Công ty TNHH Việt Yên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

14/6/2021 (10:30 - 11:30): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

14/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

15/6/2021 (7:30 - 8:30): Công ty TNHH TM SX XNK Bình Phước, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

15/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

15/6/2021 (8:30 - 9:30): Công ty TNHH YanKin Sài Gòn, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

15/6/2021 (13:30 - 16:30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

9/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần thôn 2 Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

15/6/2021 (7:00 - 7:30): Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

15/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

10/6/2021 (7:30 - 16:00): Xã Minh Đức, Minh Tâm, huyện Hớn Quản