Điện lực Phan Thiết

16/1/2021 (8h00-17h00): Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

18/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

19/1/2021 (8h00-17h00): Trục đường Thủ Khoa Huân từ ngã 4 Phú Hài đến hết đường Hàn Mặc Tử thuộc phường Phú Thủy, Phú Hài, Thanh Hải, TP Phan Thiết

19/1/2021 (8h00-17h00): KP Lập Hòa, TT Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

20/1/2021 (8h00-17h00): KP Lập Hòa, TT Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

20/1/2021 (8h00-17h00): Từ KP Long Sơn đến bờ kè Hàm Tiến; xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

21/1/2021 (8h00-17h00): KP Lập Hòa, TT Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

21/1/2021 (8h00-17h00): Phường Bình Hưng, Hưng Long, TP Phan Thiết

22/1/2021 (8h00-17h00): KP Nam Tân, TT Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

22/1/2021 (8h00-17h00): Phường Xuân An, Phú Thủy, Phú Trinh, TP Phan Thiết

Điện lực Tuy Phong

18/1/2021 (7h30-12h00): Một phần thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

18/1/2021 (8h00-12h00): Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

18/1/2021 (14h00-17h00): Xóm 1C thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

19/1/2021 (8h00-15h00): Thôn Thái An, Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

19/1/2021 (8h00-15h00): Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

19/1/2021 (8h00-10h30): Một phần thôn Sông Khiêng, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình

20/1/2021 (8h00-17h00): Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

20/1/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình

20/1/2021 (8h00-17h00): Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân; Xã Bình An, Phan Lâm, Phan Sơn, huyện Bắc Bình

21/1/2021 (8h00-17h00): Xã Chí Công; Thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh; KP Minh Tân 4, TT Phan Rí Cửa

21/1/2021 (8h00-12h30): Xã Bình An, huyện Bắc Bình

21/1/2021 (8h00-17h00): Thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

21/1/2021 (8h00-12h00): Một phần KP Xuân An 2, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

22/1/2021 (8h00-17h00): KV chùa Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

22/1/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Hồng Thái, TT Chợ Lầu

22/1/2021 (8h00-12h30): Xã Sông Lũy, Phan Tiến, huyện Bắc Bình

Điện lực Đức Linh

16/1/2021 (7h30-16h00): Một phần KP 3, TT Võ Xu, huyện Đức Linh

16/1/2021 (7h30-9h30): Một phần thôn 4, 5 xã Vũ Hòa; Một phần thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

16/1/2021 (9h30-11h30): Một phần thôn 3, 5 xã Vũ Hòa; Một phần thôn 3 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

16/1/2021 (13h00-15h00): Một phần thôn 2, 4 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

16/1/2021 (15h00-17h00): Một phần thôn 1, 3 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

17/1/2021 (7h30-9h30): Một phần thôn 5 xã Nam Chính; Một phần KP 1 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

17/1/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn 3 xã Tân Hà, huyện Đức Linh

17/1/2021 (9h30-11h30): Một phần thôn 2 xã Tân Hà, huyện Đức Linh

17/1/2021 (13h00-15h00): Một phần thôn 1, 2 xã Tân Hà; Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

17/1/2021 (15h00-17h00): Một phần thôn 9 xã Đức Tin, huyện Đức Linh

18/1/2021 (7h30-12h00): Một phần thôn 3 xã Tân Hà, huyện Đức Linh

18/1/2021 (13h00-15h00): Một phần thôn 1 xã Tân Hà, huyện Đức Linh

18/1/2021 (15h00-17h00): Một phần thôn 1 xã Tân Hà; Một phần thôn 2 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

19/1/2021 (7h30-16h30): Một phần thôn 1 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

20/1/2021 (7h30-14h00): Một phần thôn 10 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

20/1/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn 2 xã Gia An, huyện Tánh Linh

20/1/2021 (8h30-10h30): Một phần thôn 1 Xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

20/1/2021 (14h00-16h00): Một phần thôn 8 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

21/1/2021 (7h30-15h00; 15h00-16h00): Một phần thôn 4 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

21/1/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần thôn 6 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

22/1/2021 (7h30-14h00; 14h00-16h00): Một phần thôn 5 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

22/1/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 4 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh

Điện lực Hàm Tân

16/1/2021 (8h00-12h00): Đường Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã La Gi

18/1/2021 (8h00-11h30): Một phần KP 11 phường Bình Tân, thị xã La Gi

18/1/2021 (8h00-16h00): Đường Cách mạng tháng Tám, phường Bình Tân, thị xã La Gi

19/1/2021 (8h00-12h00): Đường Nguyễn Chí Thanh (từ nhà thờ Bình An đến cầu Cây Chanh), xã Tân Bình, thị xã La Gi

19/1/2021 (8h00-10h00): KP 7 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

20/1/2021 (8h00-11h30): Khu Triều Cường 3, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

20/1/2021 (8h00-16h00): Toàn bộ phường Phước Lộc; Thôn Hồ Tôm, Phước Hải, Phước Linh, Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi

21/1/2021 (8h00-11h30): Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, thị xã La Gi

21/1/2021 (8h00-12h00): Đường Ngô Quyền, phường Tân An; Thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi

22/1/2021 (8h00-11h30): Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

22/1/2021 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi

22/1/2021 (8h00-16h00): Từ trụ số 03 đến trụ số 44 - Nhánh 475HT/19

Điện lực Hàm Thuận Bắc

16/1/2021 (7h00-17h00): Xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

17/1/2021 (8h00-17h00): Một phần thôn 1 xã Hàm Đức; Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

17/1/2021 (8h00-16h00): Một phần thôn 6 xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 6B, Hàm Chính 6E, Hàm Chính 9, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Thi), huyện Hàm Thuận Bắc

18/1/2021 (8h00-15h00): Thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp; Thị trấn Phú Long; Một phần thôn Thắng Hòa, Kim Ngọc, xã Hàm Thắng; Một phần thôn 6 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

18/1/2021 (8h00-16h00): Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 1), huyện Hàm Thuận Bắc

19/1/2021 (7h30-8h30): Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm; Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

19/1/2021 (8h00-16h00): Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 4), huyện Hàm Thuận Bắc

19/1/2021 (8h00-13h00): Một phần thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

19/1/2021 (9h00-11h00): Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

19/1/2021 (14h00-16h00): Thôn 5, một phần thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

20/1/2021 (8h00-14h00): Thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp, một phần thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

20/1/2021 (8h00-16h00): Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

20/1/2021 (14h00-16h00): Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

21/1/2021 (7h00-17h00): Xã Đông Giang, xã La Dạ, một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

21/1/2021 (8h00-16h00): Một phần thôn 6, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 6D, TBA Lê Thanh Hòa, TBA Trần Văn Mười, TBA Lê Văn Hồng), huyện Hàm Thuận Bắc

21/1/2021 (8h00-16h00): Một phần Trũng Liêm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Trũng Liêm 4, Trũng Liêm 1, Đào Xuân Truyền, Xay xát Kim Tú), huyện Hàm Thuận Bắc

21/1/2021 (8h00-11h00): Thôn 2, 3, 4, 7, một phần thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc