Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

14/6/2023

8:00 - 12:00

Thôn Thạnh Mỹ, Cà Giăng, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

14/6/2023

8:00 - 14:00

KP Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

14/6/2023

8:00 - 17:00

Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

15/6/2023

7:00 - 17:00

Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

14/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn Bình Minh, xã Phan Hòa

14/6/2023

14:00 - 17:00

Một phần thôn Bình Minh, xã Phan Hòa

15/6/2023

8:00 - 11:30

KP Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa

15/6/2023

13:30 - 17:00

KP Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa

16/6/2023

8:00 - 12:00

Thôn Sông Khiêng, xã Sông Lũy; Xã Phan Tiến

16/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần KDC xã Hòa Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

14/6/2023

8:00 - 15:00

Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

15/6/2023

5:00 - 9:00

Thôn Đông Thanh, Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

16/6/2023

8:00 - 15:00

Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), phường Tân An, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

14/6/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn 6, một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

15/6/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

16/6/2023

7:30 - 12:00

Thôn 1, 2, Kukê xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc