Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

21/6/2023

8:00 - 11:00

Trục đường Trường Chinh đoạn ngã 4 Trường Chinh - Lê Duẩn thuộc một phần phường Phú Tài, TP Phan Thiết; KV địa chỉ đỏ thuộc một phần xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết

21/6/2023

13:00 - 17:00

KV chung cư Văn Thánh thuộc một phần phường Phú Tài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

23/6/2023

8:00 - 16:00

Thôn 2, La Bá, xã Phong Phú và xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

23/6/2023

8:30 - 16:00

Một phần thôn 2, 3, 4 xã Sùng Nhơn; xã Đa Kai, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

22/6/2023

8:00 - 15:00

Đường Trương Vĩnh Ký, phường Phước Hội; đường Lê Minh Công, phường Phước Lộc, TX La Gi

23/6/2023

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Ngọc Kỳ, phường Phước Hội, TX La Gi

23/6/2023

13:30 - 16:00

Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hội, TX La Gi