Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

30/6/2023

7:40 - 7:50

Xã Hàm Mỹ; Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

30/6/2023

8:00 - 10:00

Nhánh khách hàng Võ Văn Mai thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

30/6/2023

8:00 - 12:00

Trục đường Quốc lộ 1A đoạn từ km 06 đến km 11 phía bên phải hướng từ Phan Thiết đi Hàm Thuận Nam

30/6/2023

12:00 - 12:10

Xã Hàm Mỹ; Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý     

28/6/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

29/6/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

30/6/2023

7:30 - 15:00

KV Lạch Dù, Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc