Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

26/7/2023

5:30 - 5:40

Xã Phong Nẫm; Phú Trinh; Phú Tài; Đức Nghĩa; Đức Thắng

26/7/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Nguyễn Hội, Quốc lộ 28 KV xã Hàm Liêm, Xuân An, Phú Trinh, TP Phan Thiết

26/7/2023

17:30 - 17:40

Xã Phong Nẫm; Phú Trinh; Phú Tài; Đức Nghĩa; Đức Thắng

28/7/2023

5:30 - 5:40

Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

28/7/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, KDC Võ Văn Tần, chung cư Văn Thánh thuộc phường Phú Trinh, Phú Tài

28/7/2023

17:30 - 17:40

Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

28/7/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 6 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

28/7/2023

8:30 - 10:30

Một phần thôn 1 xã Gia An; KP Lạc Hưng, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

28/7/2023

10:20 - 12:00

Một phần thôn 6 xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

26/7/2023

8:00 - 12:00

Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã 4 Tân Thiện), đường Ngô Quyền, phường Tân An; đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Thiện. Xã Tân Phước, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

26/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

27/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

28/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/7/2023

5:30 - 8:00

Một phần thôn Kim Bình, Thắng Hòa, Kim Ngọc, một phần thị trấn Phú Long; Một phần thôn 6 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

26/7/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Thịnh, Phú An, huyện Hàm Thuận Bắc

26/7/2023

8:00 - 17:00

NM thủy điện Đan Sách 2 & 3, xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc

27/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc