Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

24/8/2023

5:30 - 5:50

Phường Phú Trinh; Phú Thủy; Bình Hưng; Hưng Long; Thanh Hải; Phú Hài, TP Phan Thiết

24/8/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Trần Quang Diệu, Trần Hưng Đạo, 19/4 thuộc một phần phường Xuân An; Phú Trinh

24/8/2023

7:30 - 16:30

Thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ

24/8/2023

17:30 - 17:50

Phường Phú Trinh; Phú Thủy; Bình Hưng; Hưng Long; Thanh Hải; Phú Hài, TP Phan Thiết

25/8/2023

5:30 - 5:50

Phường Phú Thủy; Thanh Hải; Phú Hài, TP Phan Thiết

25/8/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã 3 Tam Biên đến ngã 4 Thủ Khoa Huân

25/8/2023

7:30 - 16:30

Xã Hàm Kiệm đoạn từ km14 đến thôn Ba Bàu bên phải đường

25/8/2023

17:30 - 17:50

Phường Phú Thủy; Thanh Hải; Phú Hài, TP Phan Thiết

26/8/2023

5:30 - 5:40

Phường Đức Long; Lạc Đạo

26/8/2023

5:30 - 5:50

Phường Phú Thủy; Thanh Hải; Phú Hài; Bình Hưng; Hưng Long, TP Phan Thiết

26/8/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Trần Phú đến nhà thờ Lạc Đạo. Cuối đường Trần Quang Diệu, đường Gò Tranh thuộc một phần phường Xuân An

26/8/2023

7:30 - 16:30

Xã Hàm Kiệm đoạn từ km14 đến thôn Ba Bàu bên trái đường

26/8/2023

17:30 - 17:40

Phường Đức Long; Lạc Đạo

26/8/2023

17:30 - 17:50

Phường Phú Thủy; Thanh Hải; Phú Hài; Bình Hưng; Hưng Long, TP Phan Thiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

24/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Hoà Minh; một phần TT Phan Rí Cửa

24/8/2023

8:00 - 16:30

Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo

25/8/2023

8:00 - 12:00

Dọc QL 1A xã Chí Công, một phần xã Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

24/8/2023

6:00 - 7:30

Một phần thôn 7, 8 xã Nam Chính; KP 1, 2, 3, 4, 6, 9 TT Đức Tài; một phần thôn 1, 2, 4 xã Đức Hạnh; thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà; thôn 1A, 1B xã Trà Tân; một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh

24/8/2023

7:30 - 16:30

Xã Đức Tín; thôn 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh

25/8/2023

7:30 - 12:00

KP 4, 5, 6, 7, 8, 9 TT Võ Xu, huyện Đức Linh

25/8/2023

13:00 - 17:00

Thôn 2, 5, 6 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

26/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 8 xã Mê Pu, huyện Đức Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

24/8/2023

8:00 - 15:00

QL 55 từ cầu Láng Gòn đến dóc 12, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

25/8/2023

8:00 - 15:00

Thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng; thôn 1, 2 xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân

26/8/2023

8:00 - 15:00

Xã Tân Bình, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

24/8/2023

7:50 - 7:55

Một phần xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

24/8/2023

8:00 - 9:00

Xã Thuận Hòa; một phần xã Hàm Trí; Hàm Phú

24/8/2023

9:05 - 9:10

Một phần xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc

25/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc