Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

7/9/2023

8:00 - 12:00

Khu vực Rừng Đạo, xã Phú Lạc

8/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần đường Thống Nhất, KP Xuân Giang, TT Phan Rí Cửa; Thôn La Bá, xã Phong Phú và xã Phan Dũng

8/9/2023

8:30 - 10:30

Một phần thôn Bình Sơn, xã Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

7/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn 6 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

7/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

7/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần thôn 4 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

8/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần thôn 4 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

8/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP Phú Trường, Phú Cường, thị trấn Phú Long; Một phần thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

8/9/2023

12:00 - 17:00

Một phần KP Phú Thịnh, Phú An, Phú Xuân, Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

9/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

9/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn 7 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc