Điện lực Phan Thiết

3/4/2021 (8h00-16h00): Phường Đức Thắng, TP Phan Thiết

5/4/2021 (8h00-11h00): Khúc bờ hồ Văn Thánh đến sau chung cư Văn Thánh một phần phường Phú Tài. Trục đường Hải Thượng Lãn Ông KV gần cây xăng Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết

5/4/2021 (14h00-17h00): Trục đường Hải Thượng Lãn Ông từ quán nhậu Bồ Câu đến ngã 4 Hải Thượng Lãn Ông - Trường Chinh, phường Phú Tài. KDC Gò Tranh, phường Xuân An, TP Phan Thiết

6/4/2021 (8h00-17h00): Hẻm 438, hẻm 487 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

6/4/2021 (8h00-11h00): Trục đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

Điện lực Tuy Phong

2/4/2021 (7h00-19h00): Xã Phan Rí Thành, Phan Hòa, một phần thị trấn Phan Rí Cửa

2/4/2021 (14h00-19h00): Một phần thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh, Chí Công, Phước Thể, Phú Lạc, Phong Phú, Bình Thạnh, Phan Dũng, thị trấn Liên Hương

5/4/2021 (8h00-11h30): Khu nuôi tôm Phước Thể

5/4/2021 (8h00-11h00): Một phần đường Nguyễn Huệ, thị trấn Liên Hương

5/4/2021 (8h30-9h30; 10h15-11h00): Thôn Ka Líp, Bon Thóp, xã Phan Sơn

5/4/2021 (11h30-12h15): Thôn Ka Lúc, xã Phan Sơn

6/4/2021 (7h00-18h00): Thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, xã Sông Binh, một phần thôn Hồng Lâm xã Hòa Thắng

6/4/2021 (8h00-12h00): Một phần thôn Hiệp Đức, xã Chí Công

Điện lực Đức Linh

1/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm, huyện Tánh Linh

Điện lực Hàm Tân

2/4/2021 (8h00-11h30): Đường Trần Bình Trọng, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

2/4/2021 (13h30-16h00): Đường Bến Chương Dương, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

5/4/2021 (9h00-12h00): Một phần thôn Đá Mài, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

5/4/2021 (9h00-12h00): Một phần đường Lê Minh Công, phường Phước Lộc, thị xã La Gi

Điện lực Phú Quý

2/4/2021 (7h30-11h30): Một phần thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

1/4/2021 (7h30-16h00): Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Bình Lâm 8), huyện Hàm Thuận Bắc

2/4/2021 (7h30-16h00): Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Ninh Thuận 4), huyện Hàm Thuận Bắc

4/4/2021 (7h00-11h00): Thôn 1, thôn 2, thôn Ku kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

5/4/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn Hội Nhơn, một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính (khách hàng trạm Hàm Chính 2A, trạm Hàm Chính 8), huyện Hàm Thuận Bắc

5/4/2021 (8h00-9h30): Một phần thôn 2, một phần thôn 4, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 2A), huyện Hàm Thuận Bắc

5/4/2021 (9h00-10h30): Một phần thôn Đa Tro, xã Đa Mi (khách hàng trạm Đa Tro), Hàm Thuận Bắc

5/4/2021 (9h30-11h00): Một phần thôn 5, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 5A), huyện Hàm Thuận Bắc

5/4/2021 (14h00-15h30): Một phần thôn 6, xã Hàm Đức (khách hàng trạm Hàm Đức 6A), huyện Hàm Thuận Bắc

6/4/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm Hàm Hiệp 1A), huyện Hàm Thuận Bắc

6/4/2021 (8h00-9h30): Một phần KP Phú Thành, một phần KP Phú Hòa, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 1B), huyện Hàm Thuận Bắc

6/4/2021 (9h30-11h00): Một phần KP Phú Cường, một phần KP Phú Trường, thị trấn Phú Long (khách hàng trạm Phú Long 2A), huyện Hàm Thuận Bắc