Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

27/9/2023

8:00 - 16:00

Trục đường QL 1A từ km14 đến trạm thu phí Sông Phan km20 phía bên phải hướng Phan Thiết đi Hàm Thuận Nam thuộc xã Hàm Kiệm; Hàm Cường. Xã Hàm Cần, thôn 3 xã Mỹ Thạnh; thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

28/9/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Hùng Vương, Trương Hán Siêu, Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, công viên Võ Văn Kiệt thuộc một phần phường Phú Thuỷ

28/9/2023

8:00 - 16:00

Thôn Đại Thành, một phần xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

29/9/2023

6:00 - 17:00

Trục đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Một phần xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

29/9/2023

8:00 - 16:00

Trục đường Xuân Thủy thuộc một phần KP Long Sơn, phường Mũi Né. Trục đường Hồ Xuân Hương, Xuân Diệu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Châu, Tô Hiệu thuộc KP 14 phường Mũi Né

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

27/9/2023

8:00 - 17:00

KV dọc đồi Dương, xã Bình Thạnh

28/9/2023

8:00 - 11:00

KP 2 thị trấn Liên Hương

29/9/2023

8:00 - 12:30

Xã Phan Hiệp; Phan Thanh; Hồng Thái; TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

27/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần thôn 2 xã Nam Chính; TT Võ Xu; xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh (thuộc tuyến 471, 472 Đức Linh)

27/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 2, 4 TT Võ Xu; xã Sùng Nhơn; Đa Kai; Mê Pu, huyện Đức Linh (thuộc tuyến 471 Đức Linh)

29/9/2023

7:30 - 11:30

Xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Tân

27/9/2023

12:00 - 17:00

Thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, TX La Gi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quý

28/9/2023

7:30 - 13:00

Một phần thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

27/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

27/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

27/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần KP Phú Cường, Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

28/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

28/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

28/9/2023

15:00 - 17:00

Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

29/9/2023

8:00 - 16:00

Xã Đông Giang; La Dạ; Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc