Điện lực Tuy Phong

23/4/2021 (7h30-17h00): Xóm 7 thôn Vĩnh Hưng; Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân

23/4/2021 (8h00-9h00; 9h30-10h30): Đường Quang Trung, thị trấn Phan Rí Cửa

23/4/2021 (8h00-12h30): Xã Phan Thanh, Hồng Thái, huyện Bắc Bình

23/4/2021 (11h00-12h00): Thôn Tân Phú, xã Hòa Phú

23/4/2021 (14h00-15h00): Thôn Tân Phú, xã Hòa Phú

23/4/2021 (15h30-16h30): Thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh

24/4/2021 (8h00-12h00): KV Nông Trường xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

24/4/2021 (8h00-10h00): KV Đá Dựng xã Sông Bình, huyện Bắc Bình

26/4/2021 (7h30-17h00): Một phần đường Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa

26/4/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn Hòa Thuận, TT Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

27/4/2021 (8h00-10h30): Một phần thôn Bình Sơn, xã Bình Tân

Điện lực Đức Linh

26/4/2021 (8h00-12h00): Một phần thôn 3, 4 xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh

Điện lực Hàm Tân

23/4/2021 (8h00-10h00): Thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

24/4/2021 (8h00-12h00): Toàn bộ KV xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân

24/4/2021 (8h00-12h00): Thôn Bà Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

25/4/2021 (8h00-10h00): KV Trung tâm hành chính - huyện Hàm Tân

Điện lực Phú Quý

22/4/2021 (7h30-15h00): Một phần thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

22/4/2021 (7h00-8h00; 16h00-17h00): Một phần thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Một phần thôn 2, xã Thuận Minh. Một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

23/4/2021 (7h00-8h00; 16h00-17h00): Một phần KP 1, một phần KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

26/4/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 5 xã Hàm Đức (trạm Hàm Đức 5A), huyện Hàm Thuận Bắc

27/4/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 6 xã Hàm Đức (trạm Hàm Đức 6B), huyện Hàm Thuận Bắc