Điện lực Phan Thiết

14/5/2021 (7h00-11h00): Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

17/5/2021 (8h00-10h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

17/5/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

17/5/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

12/5/2021 (8h00-17h00): Khách hàng Trần Quyền; Khách hàng Nguyễn Hữu Lễ; Nhà máy điện mặt trời Bình Thuận II

12/5/2021 (8h00-17h00): Thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình

13/5/2021 (8h00-12h00): Xã Phong Phú, Phan Dũng, huyện Tuy Phong

13/5/2021 (8h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Trường Tộ, Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

17/5/2021 (8h00-11h30): Dọc QL 1A xã Chí Công

Điện lực Đức Linh

12/5/2021 (8h00-11h30): KP 5 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

12/5/2021 (8h00-12h00): Một phần KP Tân Thành TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

12/5/2021 (13h00-14h00): Một phần KP 8 TT Võ Xu, huyện Đức Linh

12/5/2021 (13h30-16h00): KP 9 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

13/5/2021 (8h00-9h00): Một phần KP 10 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

13/5/2021 (8h00-10h00): Một phần thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

13/5/2021 (9h15-10h30): Một phần KP 8 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

13/5/2021 (10h15-10h45): Một phần KP 7 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

13/5/2021 (11h00-13h00): Một phần KP 7 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

13/5/2021 (14h00-14h40): Một phần thôn 8 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

13/5/2021 (15h00-16h00): Một phần thôn 9 xã Nam Chính, huyện Đức Linh

14/5/2021 (8h00-9h00): Một phần thôn 6 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

14/5/2021 (9h15-10h15): Một phần thôn 5 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

14/5/2021 (10h30-11h30): Một phần thôn 4 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

14/5/2021 (13h30-14h30): Một phần thôn 3 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

14/5/2021 (15h00-15h30): Một phần thôn 3 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

14/5/2021 (16h00-17h00): Một phần thôn 3 xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh

Điện lực Hàm Tân

12/5/2021 (8h00-11h00): Thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi

12/5/2021 (8h00-12h00): Thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi

13/5/2021 (8h00-11h30): Đường Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi

13/5/2021 (13h30-16h00): Thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi

17/5/2021 (9h00-11h30): Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, thị xã La Gi

17/5/2021 (13h30-16h00): Đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, thị xã La Gi

Điện lực Phú Quý

12/5/2021 (8h00-15h30): Khu vực chế biến thủy sản huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

12/5/2021 (8h00-16h00): Thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2021 (8h00-10h30): Một phần KP Phú An, một phần KP Phú Xuân, một phần KP Phú Mỹ, một phần KP Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2021 (8h00-11h00): Một phần KP Lâm Giáo (khách hàng trạm Cơ Khí 2), thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2021 (8h00-12h00): Một phần thôn 1 xã Hàm Đức (khách hàng trạm Cầu Ông Tầm 3), huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

13/5/2021 (8h00-16h00): Một phần KP Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (7h30-12h00): Thôn 1, 2, thôn Ku kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn 3 thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn 2 xã Thuận Minh (khách hàng trạm Thuận Minh 2, Thuận Minh 3), huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (8h00-9h30): Một phần thôn 1 xã Hàm Đức (khách hàng trạm CDC thôn 1 - Nha Sang B), huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (8h00-10h00): Khách hàng Nhánh Võ Thị Bảy, huyện Hàm Thuận Bắc

14/5/2021 (8h00-12h00): Một phần thôn 3, một phần thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn (khách hàng trạm Suối Đá 2D, trạm Ngã 3 Suối Đá), huyện Hàm Thuận Bắc