Điện lực Phan Thiết

19/5/2021 (8h00-10h00): Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

21/5/2021 (8h00-9h00): Một phần xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

25/5/2021 (9h00-11h00): Khu dân cư Rừng Đạo, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Điện lực Phú Quý

20/5/2021 (7h30-16h00): Thôn Đông Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý

Điện lực Hàm Thuận Bắc

20/5/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm Xuân Điền 4), huyện Hàm Thuận Bắc