Điện lực Phan Thiết

2/6/2021 (8:00 - 10:00): Thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam

Điện lực Tuy Phong

8/6/2021 (8:30 - 11:00): Thôn Ka Líp, Bon Thóp, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình

Điện lực Phú Quý

7/6/2021 (7:30 - 16:30): Thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý