Điện lực Biên Hòa

20/9/2020 (7h45-9h30): Một phần Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, phường An Bình

20/9/2020 (9h45-11h00): Công ty CP Nhất Nam, phường An Bình

20/9/2020 (11h10-12h30): Công ty CP Tấm Lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai, phường An Bình

21/9/2020 (8h00-12h00): TBA An Bình 3-1 (một phần KP3 phường An Bình)

22/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3, 5 phường An Bình

23/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3 phường An Bình

24/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 8, 9 phường An Bình

25/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 9,10 phường An Bình

Điện lực Thống Nhất

19/9/2020 (7h45-9h45): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

21/9/2020 (7h45-10h15): Ấp Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

21/9/2020 (8h00-15h00): Ấp Tây Kim, Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

21/9/2020 (13h15-15h45): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

21/9/2020 (13h45-16h15): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

22/9/2020 (7h45-11h15): Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

Điện lực Trị An

20/9/2020 (7h00-17h00): Xã Bình Lợi (trừ ấp 1, một phần ấp 2, một phần ấp 3); Ấp Bình Lục, một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

24/9/2020 (7h00-18h00): Một phần ấp 4, ấp Bàu Phụng, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

24/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 8 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Trường KTĐ 1)

24/9/2020 (13h00-17h00): Một phần KP 8 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Cư Xá CNĐ)

25/9/2020 (7h30-12h30): Một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân; Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

25/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 2 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Trị Đông)

Điện lực Long Khánh

19/9/2020 (7h30-17h00): Tổ 1, 2 ấp 1 phường Bình Lộc, TP Long Khánh

21/9/2020 (8h00-8h05; 10h55-11h00): Ấp Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, xã Bảo Quang

21/9/2020 (8h00-11h00): Xã Bảo Quang, TP Long Khánh

21/9/2020 (13h00-17h00): Tổ 15, 27, 30, 32, ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

22/9/2020 (7h30-9h30): Một phần KP 2 phường Xuân Bình, TP Long Khánh

22/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

22/9/2020 (8h30-9h00): Khách hàng đèn đường trung tâm

22/9/2020 (11h30-12h15): Trường Lê Quý Đôn

23/9/2020 (7h30-9h30): Đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, phường Xuân An, TP Long Khánh

23/9/2020 (7h30-9h30): Đường Khổng Tử, Nguyễn Trung Trực, phường Xuân Trung, TP Long Khánh

23/9/2020 (11h30-13h00): Đường CMT8, phường Xuân An, TP Long Khánh

24/9/2020 (9h00-9h30): Khách hàng Chiếu sáng Núi Tung

24/9/2020 (9h30-10h00): Khách hàng Vườn ươm Cao Su

25/9/2020 (9h00-9h30): Khách hàng Nguyễn Văn Tôn

25/9/2020 (9h30-10h00): Khách hàng Duy Khâm

Điện lực Xuân Lộc

19/9/2020 (8h00-17h30): Xã Xuân Trường, Suối Cao, Xuân Thành. Toàn bộ khu 1, một phần khu 2, 3, 4, 5, 6, 7 TT Gia Ray; Các trạm khách hàng XN Phong Phú, Đài truyền hình Đồng Nai, TT bồi dưỡng chính trị, Cơ sở Anh Đào, UB MTTQ, Cây xăng 1795, NH Nông Nghiệp, NH HD Bank, Cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Điện Máy Anh Tám, Trường TH Kim Đồng, THPT Xuân Lộc, THCS Phan Bội Châu, Cơ sở Anh Đào, Lữ Đoàn 23, TT Gia Ray.

21/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

21/9/2020 (9h00-10h00): Trạm khách hàng Trại heo Hà Bảo Huy 1, xã Xuân Hiệp

21/9/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát

21/9/2020 (13h00-15h30): Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Tân, xã Xuân Thọ.

22/9/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Suối Cát 1, Việt Kiều, xã Suối Cát.

22/9/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

Điện lực Định Quán

21/9/2020 (8h15-15h00): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

21/9/2020 (9h00-11h15): Khu 8, khu 9 thị trấn tân Phú

21/9/2020 (9h15-11h15): Ấp Mít Nài, xã La Ngà.

22/9/2020 (7h00-13h30; 16h30-17h30): Ấp 3, 5, 6 xã Suối Nho; Ấp Suối son, xã Phú Túc; Ấp Suối Dzui, 94 xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

22/9/2020 (7h00-17h30): Ấp 5 xã Suối Nho; Ấp Suối DZui, 94 xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 1, 2 xã La Ngà; Ấp Suối Son, xã Phú Túc, huyện Định Quán

22/9/2020 (8h15-12h00; 13h30-16h00): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

23/9/2020 (8h00-12h30): Ấp Phú Lâm 5, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

23/9/2020 (8h00-11h00): Ấp 3, 4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

23/9/2020 (8h00-13h30): Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

23/9/2020 (8h30-15h30): Ấp 1 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

24/9/2020 (8h30-16h00): Ấp Hoà Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

25/9/2020 (8h15-15h00): Ấp 2, 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

20/9/2020 (6h00-17h00): Huyện Long Thành: TT Long Thành; Ấp 1, 2, 3 xã An Phước; Một phần khu 12 xã Long Đức; Xã Long An (trừ ấp An Lâm, ấp Bưng Môn, một phần ấp 2, một phần ấp 4).

20/9/2020 (6h30-17h00): TP Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 1, Long Đức 2, phường Tam Phước.

20/9/2020 (10h00-10h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân; Một phần phường Long Bình

22/9/2020 (8h00-16h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, ấp Phước Hòa, xã Long Phước

23/9/2020 (8h00-14h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, KP Hương Phước, phường Phước Tân

24/9/2020 (8h00-14h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã Phước Bình

Điện lực Nhơn Trạch

19/9/2020 (0h00-15h00): Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước; Một phần ấp Thị Cầu, xã Phú Đông

19/9/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Cát Lái, ấp Phước Lương, xã Phú Hữu

20/9/2020 (6h00-17h00): Một phần KP Mỹ Khoan, KP Phước Kiểng, KP Phước Lai, TT Hiệp Phước; Một phần ấp Chợ, xã Phước Thiền' Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội; Một phần KCN Nhơn Phú

20/9/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

Điện lực Cẩm Mỹ

21/9/2020 (7h30-11h30): Ấp 6 xã Sông Ray (trạm Sông Ray 8A)

21/9/2020 (12h30-16h30): Ấp 8 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 10A).

22/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo (trạm Nam Hà 1).

23/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo (trạm Nam Hà 3).

24/9/2020 (7h30-16h30): Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo (trạm Tân Hạnh 15, 16)

24/9/2020 (8h00-13h00): Ấp 2 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 1A, trạm CĐ Xuân Tây 1)

25/9/2020 (7h30-12h00): Ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông (trạm Thoại Hương 3, 4, 4A).

25/9/2020 (8h00-12h00): Ấp 8 xã Thừa Đức.

25/9/2020 (13h30-16h30): Ấp 12 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 19, 15B)

Điện lực Trảng Bom

19/9/2020 (7h00-9h00): TBA Nguyễn Thy Uyên 1

19/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

19/9/2020 (9h30-13h00): TBA Vietcombank

19/9/2020 (12h00-16h00): TBA Tâm Hưng Long

20/9/2020 (5h30-6h00; 17h30-18h00): Một phần KP 2, 3, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom

20/9/2020 (5h30-18h00): Công ty TNHH thép An Khánh, xã Sông Trầu

20/9/2020 (5h30-18h00): Một phần ấp Hưng Long, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa; Một phần KP 3, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom

20/9/2020 (6h00-18h00): Một phần KCN Bàu Xéo; Một phần ấp 1, xã Sông Trầu; Một phần ấp An Hòa, Nhân Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

21/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

20/9/2020 (6h00-6h30): Đường 3A, 10A, 15A, 16A, 17A KCN Biên Hòa 2

20/9/2020 (7h30-14h30): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân, KP 7 phường Long Bình; Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14

20/9/2020 (8h00-8h30; 8h00-12h00; 11h30-12h00): Một phần KP 3 phường Tân Hiệp

21/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 11 phường An Bình

21/9/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 4 phường Tân Hòa; KP 8, 8A, 8B, 10 phường Tân Biên

22/9/2020 (7h30-10h30; 7h30-16h30): Một phần KP Bình Dương, phường Long Bình Tân

22/9/2020 (7h30-9h30; 7h30-16h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

22/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 2 phường Tân Biên

22/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 3 phường Long Bình

22/9/2020 (12h00-16h00): Một phần KP 7 phường Tân Biên

23/9/2020 (7h30-13h30): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân. TT Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường. Đại học Mở TP. HCM chi nhánh Đồng Nai. Sư đoàn 309 (trạm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Công ty TNHH Vận tải Anh Phong

23/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

23/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài

23/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 2, 8 phường Long Bình

23/9/2020 (8h00-12h00; 16h00-16h30): Một phần KP 1, 2 phường Long Bình

24/9/2020 (7h30-13h30): Một phần KP Thái Hòa, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân. Chi nhánh Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn

24/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Thái Hòa, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

24/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

24/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 8 phường Long Bình

24/9/2020 (13h30-16h30): Một phần KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

25/9/2020 (7h30-11h00; 7h30-16h30): Một phần KP 2, 3 phường Long Bình Tân

25/9/2020 (7h30-9h30; 7h30-16h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài