Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

14/6/2023

7:30 - 9:15

Một phần KP 6 phường Tân Tiến; KP 8 phường Tân Phong

14/6/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP 6 phường Tân Phong

15/6/2023

7:30 - 9:15

Một phần KP 4 phường Bửu Long

15/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần KP 5 phường Tân Tiến; KP 3, 5 phường Tân Phong

15/6/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP 3 phường Bửu Long

15/6/2023

14:30 - 16:15

Một phần KP 4, 5 phường Bửu Long

16/6/2023

7:30 - 9:15

Một phần KP 4 phường Tân Hạnh

16/6/2023

9:30 - 11:15

Một phần KP 2 phường Thống Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

14/6/2023

7:15 - 9:15

Ấp 94 xã Hưng Lộc

14/6/2023

7:45 - 11:45

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

14/6/2023

9:45 - 12:15

Ấp 94 xã Hưng Lộc

14/6/2023

14:15 - 16:45

KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

15/6/2023

7:15 - 9:15

Ấp 94 xã Hưng Lộc

15/6/2023

7:45 - 11:15

Ấp 3 xã Lộ 25

15/6/2023

9:45 - 12:15

Ấp 94 xã Hưng Lộc

15/6/2023

14:15 - 16:45

Ấp 94 xã Hưng Lộc

16/6/2023

7:15 - 8:45

Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

16/6/2023

9:00 - 10:30

Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

16/6/2023

10:45 - 12:45

KP Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây

16/6/2023

14:15 - 16:45

KP Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

14/6/2023

8:30 - 12:30

Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú

15/6/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

15/6/2023

8:30 - 10:30

Khách hàng thư viện điện tử

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

14/6/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp 2B, 3B xã Xuân Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

14/6/2023

7:45 - 10:00

Khu 4, 7 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

14/6/2023

8:30 - 11:00

Khu 12 thị trấn Tân Phú

14/6/2023

10:15 - 12:30

Khu 8, 9, 10 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

14/6/2023

13:30 - 16:00

Khu 10, 11, 12 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

14/6/2023

14:00 - 16:30

Khu 12 thị trấn Tân Phú

15/6/2023

7:45 - 9:45

Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

15/6/2023

8:30 - 11:00

Ấp 1 xã Phú Lợi

15/6/2023

10:30 - 12:45

Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

15/6/2023

13:30 - 16:00

Ấp 4, Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

15/6/2023

14:00 - 16:30

Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

16/6/2023

7:30 - 11:30

KP Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán

16/6/2023

7:45 - 12:15

Khu 6, 8 thị Trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

16/6/2023

8:30 - 11:15

Ấp 8 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

16/6/2023

13:30 - 16:00

Khu 6, 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

16/6/2023

14:00 - 16:30

Khu 4, 11, 12 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

14/6/2023

7:40 - 12:00

Một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa

14/6/2023

13:30 - 16:30

Một phần KP Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa

16/6/2023

8:00 - 11:00

Phụ tải trạm 1600kVA - T1, trạm 1250kVA - T2 Cty Tiến Lộc, TP Biên Hòa

16/6/2023

11:00 - 13:00

Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước, TP Biên Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

14/6/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp 3, một phần ấp 4 xã Long Thọ

16/6/2023

8:30 - 9:30

TBA 50kVA Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Đồng Nai

16/6/2023

9:45 - 11:30

TBA T2 1000kVA Bê tông công nghệ cao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

14/6/2023

8:00 - 8:10

Ấp 1, 4, một phần ấp 2 xã Xuân Tây; Ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức, xã Xuân Đông

14/6/2023

8:30 - 10:30

Ấp 7, một phần ấp 4 xã Xuân Tây

14/6/2023

10:35 - 10:45

Ấp 1, 4, một phần ấp 2 xã Xuân Tây; Ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức, xã Xuân Đông

15/6/2023

8:00 - 16:30

Toàn bộ xã Thừa Đức; Một phần ấp 1 Xuân Đường

16/6/2023

8:30 - 10:00

Một phần ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo

16/6/2023

10:15 - 11:30

Một phần ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo

16/6/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 2 xã Lâm San

16/6/2023

14:45 - 16:30

Một phần ấp 4, một phần ấp 5 xã Lâm San

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

14/6/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 8 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/6/2023

8:00 - 13:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

14/6/2023

8:30 - 14:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

14/6/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp 8 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/6/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp 8 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/6/2023

11:30 - 12:30

Một phần ấp 8 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bàu Cá, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

15/6/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

15/6/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

15/6/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

15/6/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

16/6/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

16/6/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

16/6/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

14/6/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 4, 5 phường Long Bình

15/6/2023

7:00 - 10:00

Một phần KP 10 phường Tân Biên

16/6/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 2 phường Long Bình