Điện lực Thống Nhất

28/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

28/9/2020 (7h15-16h30): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

28/9/2020 (7h45-9h45): Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2

28/9/2020 (8h15-12h15): Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, Đức Long 2, xã Gia Tân 2; Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3; Ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1

29/9/2020 (7h00-7h30; 16h00-16h30): KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây; Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

29/9/2020 (7h45-10h15): Ấp 2 xã Lộ 25

29/9/2020 (12h45-14h45): Ấp 6 xã Lộ 25

30/9/2020 (7h45-11h45; 8h15-12h15; 13h15-15h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

30/9/2020 (13h45-16h15): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

1/10/2020 (7h45-10h45): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

2/10/2020 (7h15-9h15): Ấp 94 xã Hưng Lộc

2/10/2020 (9h30-11h00): KP Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây

Điện lực Trị An

27/9/2020 (7h00-11h00): Ấp 7 xã Mã Đà; Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

27/9/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp Bình Chánh, Lý Lịch 1, Lý Lịch 2, ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Phú Lý

27/9/2020 (7h30-17h00): TBA Đàm Huân

28/9/2020 (9h00-11h00): TBA Việt Thăng Long; Ấp Bình Chánh, xã Tân An

Điện lực Xuân Lộc

27/9/2020 (15h50-16h20): Toàn bộ KCN Xuân Lộc; Một phần các khu 5, 6, 8 thị trấn Gia Ray; Trạm Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, thị trấn Gia Ray; Một phần ấp 6 xã Xuân Tâm

28/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành

28/9/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

28/9/2020 (10h30-173h00): Một phần ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường.

28/9/2020 (14h00-16h15): Một phần ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao; Trạm Công ty Nguyên Bảo, Nông nghiệp Trung Sơn, Nông nghiệp Trung Sơn 2, Nông súc sản Đồng Nai, Nguyễn Ngọc Loan, Công ty Vina Gà, xã Suối Cao

29/9/2020 (8h00-13h30): Một phần ấp 1, 8 xã Xuân Bắc; Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ.

29/9/2020 (9h30-14h00): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Xuân Tâm.

29/9/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

30/9/2020 (6h30-16h30): Một phần ấp Bình Xuân, Bình Xuân 1, Bình Tân, xã Xuân Phú

30/9/2020 (14h00-15h30): Một phần ấp 1, 2, 3 xã Xuân Hòa

1/10/2020 (6h30-16h30): Một phần ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú

2/10/2020 (6h30-16h30): Một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định

Điện lực Định Quán

28/9/2020 (8h15-15h15): Ấp 1 xã Phú An

29/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2 , Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

30/9/2020 (7h00-17h30): Toàn bộ xã La Ngà; Ấp 94, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng; Ấp Suối Soon, xã Phú Túc

Điện lực Long Thành

26/9/2020 (8h00-15h00): Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, một phần khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành. Một phần ấp 4, một phần ấp Hàng Gòn, xã Lộc An; Một phần khu 12 xã Long Đức

27/9/2020 (6h00-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, KP Hương Phước, KP Vườn Dừa, KP Tân Cang, phường Phước Tân; Một phần KP 4 phường An Hòa

27/9/2020 (11h30-13h00): Huyện Long Thành: Đường số 5, số 6 KCN An Phước

29/9/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Ấp 3, ấp Xóm Gốc, ấp Xã Hoàng, ấp Xóm Trầu, xã Long An; Ấp Xóm Gò, ấp Bà Ký, ấp Đất Mới, xã Long Phước

30/9/2020 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Một phần khu Rạch Chiếc, phường Phước Tân

1/10/2020 (6h00-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An

2/10/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Sa Cá, xã Bình An

Điện lực Nhơn Trạch

27/9/2020 (5h30-17h00): Một phần KP Phước Hiệp, TT Hiệp Phước

27/9/2020 (6h00-17h00): Xã Phước Thiền, TT Hiệp Phước (trừ một phần KP Phước Lai, Phước Kiểng), Xã Phú Hội (trừ một phần ấp Xóm Hố), Xã Long Thọ, một phần ấp Bà Trường Xã Phước An, Xã Long Tân (trừ một phần ấp Long Hiệu, Vĩnh Tuy, Bình Phú)

Điện lực Cẩm Mỹ

26/9/2020 (7h30-12h00): Ấp 3 xã Thừa Đức (trạm Thừa Đức 11)

27/9/2020 (7h30-13h30): Ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ (trạm Xuân Mỹ 8)

28/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo (trạm Nam Hà 1A)

29/9/2020 (8h00-14h00): Ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông

1/10/2020 (8h00-14h00): Ấp 5, 8 xã Xuân Tây

Điện lực Trảng Bom

26/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn. Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3

28/9/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến

28/9/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

29/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh; Một phần ấp 5, xã Sông Trầu

29/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

29/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn

30/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm

30/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa

30/9/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn

30/9/2020 (8h30-16h00; 10h00-15h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa

30/9/2020 (11h00-14h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình

30/9/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp An Bình, Hòa Bình, xã Trung Hòa

1/10/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm,

1/10/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn

2/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61; Một phần KP 4 thị trấn Trảng Bom  

2/10/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 4, 5, thị trấn Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

26/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

27/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 8 phường Long Bình

29/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài

29/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

29/9/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 6 phường Long Bình

30/9/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

1/10/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

1/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Thái Hòa, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

1/10/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 5, 6 phường Long Bình

2/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 6 phường Long Bình