Điện lực Biên Hòa

4/10/2020 (6h00-6h30; 6h30-16h30; 17h15-17h45): Một phần phường An Bình

4/10/2020 (6h30-7h00; 13h00-17h00): Một phần các phường Bình Đa, phường An Bình

4/10/2020 (6h30-17h00): Một phần phường Bình Đa

6/10/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 1 phường Thanh Bình, KP 1 phường Hòa Bình

7/10/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3 phường Trung Dũng

8/10/2020 (7h45-12h45): Một phần KP 2 phường Tân Hạnh

9/10/2020 (7h45-11h45): Một phần KP 2 phường Tân Hạnh

Điện lực Thống Nhất

3/10/2020 (7h00-16h15): Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

3/10/2020 (7h15-16h30): Ấp Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2

3/10/2020 (7h30-16h45): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung; Ấp 94 xã Hưng Lộc

4/10/2020 (5h30-7h00; 16h45-18h00): Ấp 94 xã Hưng Lộc

4/10/2020 (9h30-15h30): KP Lập Thành, Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

5/10/2020 (7h15-12h15; 12h15-17h00): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

6/10/2020 (7h30-15h30): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

6/10/2020 (7h45-10h15): Ấp Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

6/10/2020 (10h30-12h15): Ấp 94 xã Hưng Lộc

7/10/2020 (7h00-16h30): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

7/10/2020 (7h30-17h00; 13h30-17h15): Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

8/10/2020 (7h15-16h30): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

9/10/2020 (7h00-16h15; 7h15-16h30): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

9/10/2020 (7h30-16h45): Ấp Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm

Điện lực Trị An

4/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

4/10/2020 (9h00-9h15): TBA Cốt Pha Thiên Phú, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

8/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 5, thị trấn Vĩnh An

8/10/2020 (8h30-9h30; 9h30-11h30): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân

Điện lực Xuân Lộc

3/10/2020 (6h30-16h30): Một phần ấp 2 xã Xuân Hòa

3/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Xuân Hòa

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trung Sơn, một phần ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng, xã Xuân Trường; Trạm khách hàng Tiểu đoàn 12, Khu du lịch Cáp Treo Núi Chứa Chan

5/10/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Thọ Lộc, ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

5/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

6/10/2020 (9h00-15h00): Một phần ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ

6/10/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao; ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường; Một phần ấp Thọ Lộc, Thọ Phước, xã Xuân Thọ

7/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Trung Lương, Trung Tín, xã Xuân Trường

8/10/2020 (8h00-12h30): Một phần các khu 3, 4, 5, 7, 6, 8 thị trấn Gia Ray; Trạm DNTN Phong Phú, Nước đá Thuận Phát, Kho bạc Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực, thị trấn Gia Ray

8/10/2020 (8h00-16h30): Một phần khu 6, 7 thị trấn Gia Ray (khu vực đường vào hồ Núi Le); Trạm BCH Quân sự Huyện, TT TDTT huyện, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục Thuế Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

8/10/2020 (8h00-17h30): Xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hoà; Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp; Trạm trại heo Hà Bảo Huy 1, trại heo Hà Bảo Huy 2, xã Xuân Hiệp

9/10/2020 (8h30-13h30): Một phần các khu 2, 7 thị trấn Gia Ray; một phần ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường (KV gần cầu Phước Hưng đường vào Hồ Núi Le)

9/10/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ, xã Suối Cao

Điện lực Định Quán

5/10/2020 (8h00-9h15): Ấp 2A xã Núi Tượng, huyện Tân Phú.

5/10/2020 (9h30-10h15): Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú.

5/10/2020 (13h00-14h30): Ấp 1, 2 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú.

5/10/2020 (15h00-16h30): Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

6/10/2020 (7h00-16h00): Ấp Thanh Thọ 1, 2, 3, Phương Mai 1, xã Phú Lâm; Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

6/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Thanh Thọ 1, 2, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

6/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Ngọc Lâm 1, 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Ngọc Lâm 2, Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.

7/10/2020 (8h15-14h30): Ấp Phú Quý 2, ấp 5 xã La Ngà, huyện Định Quán

8/10/2020 (7h00-17h00; 7h20-17h20): Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

8/10/2020 (7h10-17h10): Ấp Ngọc Lâm 1, 2 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

8/10/2020 (8h15-14h30): Ấp 4 xã Suối Nho, huyện Định Quán

8/10/2020 (9h15-15h30): Ấp 3 xã Suối Nho, huyện Định Quán

9/10/2020 (7h00-17h00; 7h10-17h10): Ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

9/10/2020 (8h00-9h15): Ấp 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

9/10/2020 (8h15-14h30): Ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

9/10/2020 (8h45-12h00): KP Hiệp Tâm 1, Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

9/10/2020 (9h15-15h30): Ấp Suối Soon 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

9/10/2020 (9h30-10h15; 13h00-14h30): Ấp 7 xã Phú Lập, huyện Tân Phú.

9/10/2020 (15h00-16h30): Ấp 1 xã Phú Lập; Ấp 7 xã Phú Thịnh,huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

3/10/2020 (6h30-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước

4/10/2020 (6h00-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, KP Vườn Dừa, KP Tân Cang, phường Phước Tân

4/10/2020 (6h30-17h30): TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần KP 4); Xã Long Hưng

7/10/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Bình Lâm, ấp Hàng Gòn, ấp Bưng Cơ, xã Lộc An

9/10/2020 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An

Điện lực Nhơn Trạch

4/10/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội; Một phần ấp Bình Phú, xã Long Tân

4/10/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 5 xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ, KDC HUD, một phần ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh.

4/10/2020 (7h00-13h00): KCN Dệt May

Điện lực Cẩm Mỹ

5/10/2020 (8h00-16h00): Ấp 2 xã Sông Nhạn (trạm Sông Nhạn 2)

7/10/2020 (7h30-16h00): Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình

9/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo (trạm Tân Hạnh 16).

Điện lực Trảng Bom

4/10/2020 (7h30-8h00): Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

4/10/2020 (7h30-18h00): Một phần KCN Sông Mây, một phần ấp Sông Mây, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

4/10/2020 (17h30-18h00): Một phần KCN Sông Mây, một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

5/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

5/10/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

5/10/2020 (11h30-16h00): Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (11h00-15h30): Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

6/10/2020 (11h30-16h00): Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

7/10/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

7/10/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

7/10/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

7/10/2020 (12h00-16h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

3/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân, KP 7 phường Long Bình

3/10/2020 (8h00-16h30): Một phần KP1 phường Long Bình; Công ty CP Sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu

4/10/2020 (6h00-6h30; 12h00-12h30): Một phần KP 1, 3, 4, 5, 5A, 5B phường Tân Biên. Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai. Một phần KP 1, 3, 4, 5 phường Tân Hiệp

4/10/2020 (6h00-12h30): Một phần KP 13 phường Hố Nai. Trường Trung cấp nghề 26/3. Công ty TNHH Việt Thuận Thành

4/10/2020 (7h00-17h00): Công ty TNHH Đoàn Thành Phát

4/10/2020 (7h00-7h30; 16h30-17h00): Một phần KP 1, 2, 3, 8, 8A phường Long Bình. Một phần KP 5B, 6, 6A, 9 phường Tân Biên. 

4/10/2020 (7h00-17h30): Một phần KP Phước Lai, Thái Hòa, Bình Dương, Long Điềm, phường Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

4/10/2020 (7h00-12h30; 17h00-17h30): Một phần KP 1, 2, 3 phường Long Bình Tân. Đường 2A KCN Biên Hòa

4/10/2020 (7h00-12h00): Một phần KP 1, 2, 3 phường Long Bình Tân. Một phần KP 9 phường Tân Biên. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

4/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 2, 8 phường Long Bình

4/10/2020 (8h00-8h30): Một phần KP 4, 4B, 4C phường Trảng Dài

4/10/2020 (8h00-17h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hiệp

4/10/2020 (9h00-9h30): Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài; Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

6/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 7 phường Long Bình

7/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 3, 4, 5 phường Long Bình

8/10/2020 (7h30-16h00; 13h30-15h30): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

9/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 2, 2A phường Long Bình