Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

28/6/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa

28/6/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 1, 2 phường Tân Vạn

28/6/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 2 phường Tân Vạn

29/6/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 9, 11 phường Tân Phong

29/6/2023

9:00 - 10:15

một phần KP 11 phường Tân Phong

29/6/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 9, 11, 11A phường Tân Phong

30/6/2023

14:30 - 16:30

Một phần chung cư A1, A2 Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

28/6/2023

6:25 - 6:30

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

28/6/2023

8:00 - 11:00

Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung; Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

28/6/2023

17:30 - 17:35

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

28/6/2023

6:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, Bình Tân, xã Xuân Phú

28/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, Bình Tân, xã Xuân Phú

28/6/2023

9:00 - 16:00

Một phần khu 7 TT Gia Ray (KV đường vào hồ Núi Le - đường Huỳnh Văn Nghệ); Trạm khách hàng BCH quân sự huyện, TT TDTT huyện, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục thuế Xuân Lộc, Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc, TT Gia Ray

29/6/2023

6:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

29/6/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

29/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

29/6/2023

14:15 - 16:00

Một phần khu 8 TT Gia Ray; Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

30/6/2023

6:30 - 17:00

Một phần ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

28/6/2023

8:15 - 10:15

Ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

28/6/2023

10:30 - 12:30

Ấp 2 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

28/6/2023

13:30 - 15:30

Ấp 2, 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

29/6/2023

7:45 - 16:45

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

29/6/2023

8:30 - 17:00

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

29/6/2023

8:45 - 9:45

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

30/6/2023

7:45 - 12:15

Ấp 2 xã Phú Lộc; Khu 1, 2, 7 TT Tân Phú, huyện Tân Phú

30/6/2023

8:00 - 10:15

Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

30/6/2023

10:30 - 12:30

Ấp 2, 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

30/6/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

30/6/2023

13:30 - 16:00

Ấp 2, 3, 4 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

30/6/2023

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, ấp Xóm Gốc, xã Long An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

30/6/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Bến Cộ, một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

28/6/2023

8:00 - 10:00

TBA Công ty Chin Sheng VN; TBA Công ty gỗ Tân Mai

28/6/2023

10:00 - 12:00

TBA Công ty Eagle; TBA Công ty Bá Lộc

28/6/2023

12:00 - 14:00

TBA Công ty Yu Cheng; TBA Công ty Hưng Nguyên Phát (nhà trọ HTX Thành Công)

30/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

30/6/2023

8:30 - 11:30

Một phần KP 9 phường Tân Biên