Điện lực Biên Hòa

10/10/2020 (6h00-6h30): Một phần KP 6 phường Trung Dũng; KP 10 phường Tân Phong

10/10/2020 (6h15-6h45; 6h30-7h00; 15h00-15h30): Một phần TT Hội nghị & tổ chức sự kiện Đồng Nai

10/10/2020 (8h00-15h00): Một phần phường Tân Tiến, Tân Phong, Trung Dũng, Thống Nhất

11/10/2020 (6h40-7h10; 6h40-10h00; 9h30-10h00): Một phần KCN Biên Hòa 1, KP 3 phường An Bình

11/10/2020 (7h00-17h00): Một phần phường Tam Hòa, Tam Hiệp, Tân Mai, Tân Tiến, An Bình, Bình Đa, ĐL BH2

Điện lực Thống Nhất

10/10/2020 (7h15-16h30; 7h30-16h45): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

Điện lực Long Khánh

11/10/2020 (9h00-10h30): Khách hàng Trần Thái

Điện lực Xuân Lộc

10/10/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định

11/10/2020 (6h00-17h30): Một phần khu 4, 8 thị trấn Gia Ray. Một phần ấp Tân Tiến, Việt Kiều, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp; Trạm khách hàng Lucky Star, TT Huấn luyện quân sự, Cơ sở Thanh Thuý, Cơ sở Thanh Thuý 2, Công ty Gia Bảo Phương, Trường TH Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Công ty Phú An, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Nguyễn Tâm Anh Khôi, Trường TH Chu Văn An. 

11/10/2020 (6h00-17h30): Một phần ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát; Trạm khách hàng Cơ sở Nước đá Hùng, Nước đá Thảo Nguyên, UBND xã Suối Cát. Xã Lang Minh, một phần xã Suối Cát (từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh); Ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm.

11/10/2020 (8h00-17h30): Toàn bộ KCN Xuân Lộc. Một một phần các khu 5, 6, 8 thị trấn Gia Ray; Trạm khách hàng Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, thị trấn Gia Ray. Một phần ấp 6 xã Xuân Tâm.

Điện lực Định Quán

10/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

13/10/2020 (8h00-12h30): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

14/10/2020 (7h00-12h30): Khu 6, 7, 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

14/10/2020 (13h00-17h30): Khu 6, 8 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

16/10/2020 (7h00-17h00): Khu 8, 10 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

Điện lực Long Thành

11/10/2020 (6h00-17h30): Huyện Long Thành: Trạm thu phí số 2, Bò sữa Long Phước, HKD Gió, Nguyễn Hồng Trang, Trần Xuân Mai

11/10/2020 (6h00-17h00): TP Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 2 phường Tam Phước; Khách hàng sau phân đoạn trụ 78 nhánh Xay xát Lục Quân

11/10/2020 (6h00-17h30): Huyện Long Thành: Xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, một phần xã Phước Thái, một phần xã Long Phước

11/10/2020 (6h30-17h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới, xã Long Phước

11/10/2020 (8h00-16h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 4, xã Phước Bình

Điện lực Cẩm Mỹ

10/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo

10/10/2020 (8h00-12h00): Ấp Láng Me II, xã Xuân Đông (trạm Láng Me 10)

10/10/2020 (8h00-14h00): Ấp Suối Lức, xã Xuân Đông.

11/10/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Ấp Láng Me, Cọ Dầu, Bể Bạc, Cọ Dầu 2, Thoại Hương, Ấp 1, 2, 3, 5 xã Xuân Tây

11/10/2020 (7h00-16h30): Ấp 9 xã Xuân Tây

11/10/2020 (7h30-15h00): Ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

10/10/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

10/10/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 5B phường Tân Biên

11/10/2020 (7h00-16h00): Đường 3A, 4A, 5A, 6A, 9A, 15A, 16A, 17A KCN Biên Hòa 2

11/10/2020 (7h00-12h30; 16h30-17h00): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình. Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần KP 3 phường Long Bình Tân. Một phần đường 1A, 2A, 12A, 13A, 19A KCN Biên Hòa 2. 

11/10/2020 (7h00-17h00): Một phần KP 2, 3, 4 phường Tân Hiệp

11/10/2020 (7h30-12h00): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình

11/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 4, 5 phường Long Bình