Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

12/7/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 9 phường Tân Phong

12/7/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 7, 9 phường Tân Phong

12/7/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 5 phường Tân Tiến; KP 2, 3 phường Tân Phong

13/7/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 3 phường Tam Hòa

13/7/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 2 phường Tam Hòa

13/7/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 1, 2, 4 phường Tam Hòa

14/7/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 2 phường Thống Nhất; KP 5, 6 phường Tân Mai

14/7/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 4, 6 phường Tân Mai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

12/7/2023

7:45 - 10:15

Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

13/7/2023

7:45 - 9:15

Ấp Tây Kim, Tây Nam, xã Gia Kiệm

13/7/2023

13:15 - 14:45

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

14/7/2023

7:45 - 10:45

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

14/7/2023

12:45 - 16:15

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

12/7/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân

12/7/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp 2 xã Vĩnh Tân

12/7/2023

10:30 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân

12/7/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân

12/7/2023

14:45 - 16:15

Một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân

13/7/2023

8:30 - 10:00

Một phần ấp 4 xã Mã Đà

13/7/2023

10:30 - 12:00

Một phần ấp 4 xã Mã Đà

13/7/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Mã Đà

13/7/2023

15:15 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Mã Đà

14/7/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

12/7/2023

7:30 - 12:00

Một phần tổ 5, 10, 13, 14 KP Tân Phong, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

13/7/2023

7:30 - 16:30

KP Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh; Ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

14/7/2023

7:30 - 16:30

Một phần tổ 8, 9 ấp 1 xã Bình Lộc Thành; tổ 3, 4 ấp 4, tổ 10 ấp Cây Da, xã Bình Lộc; tổ 11 ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

12/7/2023

7:00 - 16:30

Một phần khu 1, 3, 5 TT Gia Ray (khu vực bên phải đường Trần Phú từ đài tưởng niệm đến cây xăng 1795)

12/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

12/7/2023

9:00 - 16:30

Một phần khu 5, TT Gia Ray

12/7/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Tân, xã Xuân Phú

13/7/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

13/7/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

13/7/2023

14:00 - 17:00

Một phần ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát

14/7/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp Nông Doanh, xã Xuân Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

12/7/2023

7:40 - 9:45

Ấp 2 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

12/7/2023

7:50 - 9:40

Ấp 2 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

12/7/2023

8:30 - 10:20

Ấp 4 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

12/7/2023

10:00 - 12:00

Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

12/7/2023

10:00 - 12:15

Ấp 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

12/7/2023

10:30 - 12:30

Ấp 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

12/7/2023

13:15 - 15:45

Ấp 5 xã Phú Điền, huyện Tân Phú

12/7/2023

14:00 - 16:15

Ấp 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

13/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6, 8 xã Gia Canh; Ấp Hiệp Lợi, TT Định Quán, huyện Định Quán

13/7/2023

7:45 - 9:45

Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

13/7/2023

8:30 - 10:20

Ấp Phú Tân, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

13/7/2023

10:00 - 12:15

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

13/7/2023

10:30 - 12:30

Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

13/7/2023

13:15 - 15:45

Ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

13/7/2023

14:00 - 16:15

Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

14/7/2023

7:45 - 9:45

Ấp 8 xã Gia Canh, huyện Định Quán

14/7/2023

8:00 - 16:30

Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

12/7/2023

8:00 - 11:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước

13/7/2023

8:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP 3 phường An Hòa

14/7/2023

7:45 - 16:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp Hiền Đức, xã Phước Thái

14/7/2023

8:00 - 16:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp Hiền Đức, xã Phước Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

12/7/2023

7:30 - 9:15

Một phần ấp Bến Đình, một phần ấp Thị Cầu, xã Phú Đông

12/7/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Phú Mỹ I, xã Phú Hội

12/7/2023

9:30 - 11:30

Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

12/7/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Bến Cộ, xã Đại Phước

13/7/2023

7:30 - 9:00

Một phần ấp Phú Mỹ I, xã Phú Hội

13/7/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Phú, xã Long Tân

14/7/2023

7:00 - 12:00

Một phần ấp Quới Thạnh, một phần ấp Đoàn Kết, ấp Nhất Trí, một phần ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thanh

14/7/2023

10:30 - 12:00

Khánh hàng TBA T12-2 560KVA KDC Phước An - Long Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

13/7/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

13/7/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

13/7/2023

8:30 - 13:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

13/7/2023

11:00 - 16:00

Một phần KP 4 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

14/7/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

12/7/2023

7:00 - 13:00

Một phần KP 6, 7, 8 phường Hố Nai

13/7/2023

7:00 - 10:00

Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài

13/7/2023

10:30 - 13:30

Một phần KP 2, 7 phường Tân Biên