Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

19/7/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 7 phường Tân Tiến

19/7/2023

9:00 - 10:15

Một phần Bệnh viện quân y 7B, phường Tân Tiến

19/7/2023

10:30 - 11:45

Một phần đèn chiếu sáng đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trung Dũng

20/7/2023

7:30 - 8:45

Một phần khách sạn Đồng Nai, phường Tân Tiến

20/7/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 2, 3, 4, 5, 6 phường Tân Mai

20/7/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 5 phường Tam Hiệp

21/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP 6, 7 phường Tân Tiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

19/7/2023

7:45 - 16:15

Ấp 3, 4 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

21/7/2023

8:00 - 12:15

Ấp 4 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

19/7/2023

7:30 - 12:00

Tổ 2, 3, 4, 10 KP Phú Mỹ, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

19/7/2023

7:30 - 16:30

Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 KP Trung Tâm, phường Xuân Lập

19/7/2023

11:30 - 17:00

Tổ 5, 7, 8, 9, 16, 17, 28 KP Phú Mỹ, phường Xuân Lập

20/7/2023

7:30 - 16:30

Tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 KP Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh. Khách hàng Mai Lan Anh

21/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần tổ 1, 2, 4 ấp Tân Phong, phường Xuân Tân

21/7/2023

7:30 - 16:30

Tổ 5, 6, 7, 8 KP Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

21/7/2023

7:30 - 17:00

Tổ 9, 12, 16, 18, 23, 24, 27 KP Phú Mỹ, phường Xuân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

19/7/2023

8:00 - 9:00

Cơ sở chăn nuôi Nhung Phương (trạm CN Nguyễn Văn Ngọc), xã Xuân Trường

19/7/2023

9:30 - 10:30

Cơ sở chăn nuôi Nhung Phương (trạm CN Nguyễn Văn Ngọc), xã Xuân Trường

19/7/2023

11:00 - 12:00

CN Cty CP chăn nuôi Duy Cường (trạm Cty Duy Cường), xã Xuân Trường

19/7/2023

13:00 - 14:00

Cty TNHH Lê Đức Tiến (trạm Cty Lê Đức Tiến), xã Xuân Trường

19/7/2023

14:30 - 15:30

Cty cổ phần Ihawa (trạm Cty Ihawa), xã Xuân Trường

19/7/2023

16:00 - 17:00

Cty TNHH MTV TM XNK Tuyết Long (trạm Cơ sở hạt điều Tuyết Long), xã Xuân Trường

20/7/2023

8:00 - 9:00

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Xuân Lộc (trạm TT TDTT Xuân Lộc), thị trấn Gia Ray

20/7/2023

8:30 - 14:30

Ấp Trung Sơn, một phần ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng, xã Xuân Trường; Khách hàng Tiểu đoàn 12, KDL Cáp treo Chứa Chan, xã Xuân Trường

20/7/2023

9:30 - 10:30

Cty TNHH MTV TM XNK Cường Lý (trạm Cơ sở sấy Lý), xã Xuân Trường

20/7/2023

11:00 - 12:00

HKD Hoàng Đạo (trạm CS hạt điều Hoàng Đạo), xã Suối Cao

20/7/2023

13:00 - 14:00

Trại giam Xuân Lộc (trạm Nhựa Xuân Lộc K3), xã Suối Cao

20/7/2023

14:30 - 16:30

Trại giam Xuân Lộc (trạm K3-6), xã Suối Cao

21/7/2023

8:00 - 9:00

Trường THCS Suối cao (trạm trường THCS Suối Cao), xã Suối Cao

21/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thọ Tân, Thọ Chánh, Thọ Trung, xã Xuân Thọ

21/7/2023

9:30 - 11:30

Cty TNHH Hoàng Kim Thanh (trạm trại CN Hoàng Kim Thanh), xã Suối Cao

21/7/2023

13:00 - 14:00

Cty TNHH Nguyệt Đức (trạm trại heo Nguyệt Đức 1), xã Suối Cao

21/7/2023

14:30 - 15:30

Cty TNHH nông nghiệp thương mại Khánh Hân (trạm TCN Thùy Trang), xã Suối Cao

21/7/2023

16:00 - 17:00

Cty TNHH An Lộc Khánh (trạm Cty An Lộc Khánh), xã Suối Cao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

19/7/2023

7:10 - 17:30

Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

19/7/2023

7:45 - 9:45

Ấp Ngọc Lâm 2, 3 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

19/7/2023

10:00 - 12:30

Ấp Phương Lâm 1, 2 xã Phú Lâm; Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

19/7/2023

13:30 - 16:00

Ấp Phú Yên, xã Phú Trung; Ấp Phú Dũng, Phú Lập, Phú Tân, xã Phú Bình

20/7/2023

7:45 - 10:00

Ấp 1, 3, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

20/7/2023

10:30 - 12:30

Ấp 5 xã Suối Nho, huyện Định Quán

20/7/2023

13:30 - 16:00

Ấp 1 xã Suối Nho, huyện Định Quán

21/7/2023

5:15 - 5:30

Ấp 1, 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

21/7/2023

7:00 - 17:30

Ấp Hòa Thành, Hòa Trung, Hoà Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

21/7/2023

17:15 - 17:45

Ấp 1, 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

19/7/2023

8:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước

19/7/2023

14:00 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

20/7/2023

8:00 - 14:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

21/7/2023

7:00 - 16:30

Huyện Long Thành: Xã Bình An; một phần xã Bình Sơn; Phụ tải nhánh ấp 6 Sông Nhạn thuộc Điện lực Cẩm Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

21/7/2023

8:00 - 9:30

Sa thải TBA Long Giao 7 để cắt FCO nhánh Long Giao 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

20/7/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

20/7/2023

11:00 - 13:00

Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

20/7/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

21/7/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom