Điện lực Biên Hòa

27/10/2020 (9h00-13h00): Một phần phường Thống Nhất

29/10/2020 (6h00-6h45; 7h30-12h00; 7h30-15h00): Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

30/10/2020 (6h30-17h00): Một phần KP Nhị Hòa, Tam Hòa, phường Hiệp Hòa

Điện lực Thống Nhất

24/10/2020 (7h30-12h30): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

26/10/2020 (7h30-16h30): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

27/10/2020 (8h00-16h30): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

27/10/2020 (13h15-15h45): Ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2; Ấp Gia Yên, Tân Yên, xã Gia Tân 3; Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

28/10/2020 (7h30-16h30): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung

28/10/2020 (7h45-11h45): Ấp Đức Long 2, Đức Long 3, xã Gia Tân 2

29/10/2020 (13h25-16h35): Ấp Ngô Quyền, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2; KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

30/10/2020 (7h45-11h45; 12h45-16h15; 13h00-16h30): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

Điện lực Trị An

24/10/2020 (6h30-17h30): Ấp 5, một phần ấp 4, xã Bình Lợi; Ấp Bình Lục, một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

24/10/2020 (6h30-14h30): Xã Bình Lợi (trừ ấp 1, ấp 5, một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần ấp 4), huyện Vĩnh Cửu

24/10/2020 (8h00-13h00): Nhánh Nguyễn Phi Hùng

25/10/2020 (8h00-11h00): Nhánh Tân An Phát

26/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 6 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

28/10/2020 (7h30-12h30): Ấp 1, 2, 3 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/10/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

24/10/2020 (8h00-10h00): Phường Phú Bình, TP Long Khánh

25/10/2020 (8h30-16h30): Khách hàng GN BV Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

26/10/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp 2A, 3 xã Xuân Hưng

26/10/2020 (6h00-17h00): Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao

27/10/2020 (7h30-17h30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú.

28/10/2020 (6h00-16h30): Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa.

29/10/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp Tân Hữu, Tân Hợp, xã Xuân Thành; Các trạm: Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, Cơ sở gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Cty Tấn Lộc Tuấn, Cty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Cty Tài Phát Nguyên, xã Xuân Thành.

Điện lực Định Quán

24/10/2020 (8h45-10h45): Ấp 2 xã Nam Cát Tiên.

27/10/2020 (6h00-12h00): Xã Phú Trung, Phú Sơn, Phú An, huyện Tân Phú

27/10/2020 (6h00-18h00): Xã Phú Bình, Phú Lâm, Phú Thanh, Thanh Sơn, một phần xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

27/10/2020 (9h30-11h50): Xã Phú Trung, Phú Sơn, Phú An, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

24/10/2020 (7h00-17h00; 7h15-17h15): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

25/10/2020 (7h00-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, 2, 3 phường Tam Phước

26/10/2020 (8h00-11h00; 9h00-12h00): Một phần KP Long Khánh 2, phường Tam Phước

28/10/2020 (7h00-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới, xã Long Phước

28/10/2020 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Mai, phường Phước Tân

Điện lực Cẩm Mỹ

24/10/2020 (8h00-12h00): Ấp 10 xã Sông Ray

24/10/2020 (8h00-16h30): Ấp 10 xã Sông Ray (Trạm Bàu Lâm 3, 4, 10)

26/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo

26/10/2020 (13h00-16h00): Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 2)

27/10/2020 (7h30-11h30): Ấp 1, 3 xã Xuân Tây

27/10/2020 (7h30-15h00): Ấp 3 xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây 4).

27/10/2020 (7h30-15h00): Ấp 1 xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây 2A).

27/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Bể Bạc, Láng Me 1, Láng Me 2, Thoại Hương, xã Xuân Đông

27/10/2020 (8h00-16h30): Ấp Láng Me 2, xã Xuân Đông

27/10/2020 (14h00-16h00): Ấp 1 xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây)

28/10/2020 (7h30-16h30): Ấp 3 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 4A).

29/10/2020 (8h00-10h00): Ấp 9 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 2)

Điện lực Trảng Bom

24/10/2020 (6h00-18h00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Tân Thành, Lợi Hà, Trung Tâm, Trường An, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

24/10/2020 (7h30-8h00; 14h30-15h00): Một phần ấp Thái Hòa, Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp An Chu, Phú Sơn, Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Trà Cổ, Tân Bắc, xã Bình Minh

24/10/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Thái Hòa, Ngũ Phúc, Thanh Hóa, xã Hố Nai 3

25/10/2020 (6h00-6h30; 6h30-7h00; 22h00-22h30; 22h30-23h00): Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần KP 3, thị trấn Trảng Bom; Một phần KCN Giang Điền, ấp Bảo Vệ, Xây Dựng, Độc Lập, Hòa Bình, Đoàn Kết, xã Giang Điền

25/10/2020 (6h00-6h30; 6h30-7h00; 22h00-22h30; 22h30-23h00): Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

25/10/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

26/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

27/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

27/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

27/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1, ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

27/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

27/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

24/10/2020 (7h30-15h00): Một phần KP 9, 10 phường Tân Hòa. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom

25/10/2020 (6h45-7h15; 16h15-16h45): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình. Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần đường 2A, 13A KCN BH2

25/10/2020 (6h45-16h30): Một phần KCN Agtex Long Bình.

25/10/2020 (6h45-16h30): Một phần KP 6, 7 phường Long Bình. KP 11 phường An Bình. KP 3 phường Long Bình Tân

25/10/2020 (7h00-17h00): Một phần KP 8 phường Long Bình

25/10/2020 (7h00-12h00): Một phần KP 6, 9 phường Tân Biên. Một phần KP 8 phường Long Bình

28/10/2020 (7h30-18h00): Một phần KP 6 phường Long Bình

28/10/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

29/10/2020 (8h30-11h00): Một phần KP Bình Dương, phường Long Bình Tân