Điện lực Biên Hòa

1/11/2020 (7h45-13h00): Một phần KP 11 phường An Bình; một phần KCN Biên Hòa 1 (dọc đường 5, đường 11)

2/11/2020 (6h30-8h00): Một phần KP 2, 3, phường Thống Nhất

2/11/2020 (7h45-14h30): Một phần phường Hòa Bình

5/11/2020 (8h00-12h00): TBA Tam Hiệp 16 (một phần KP 3, 4 phường Thống Nhất)

5/11/2020 (8h00-12h00): TBA Tân Mai 8 (một phần KP 1 phường Thống Nhất)

Điện lực Thống Nhất

1/11/2020 (7h45-9h45): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

3/11/2020 (7h45-11h45): Ấp 1 xã Lộ 25

3/11/2020 (9h00-9h30): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

3/11/2020 (9h30-10h00): Ấp 94 xã Hưng Lộc

3/11/2020 (12h45-16h15): Ấp 6 xã Lộ 25

3/11/2020 (13h30-15h30): Ấp 3 xã Lộ 25

4/11/2020 (13h15-15h15): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

5/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung

6/11/2020 (7h45-10h15): Ấp Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2

Điện lực Trị An

1/11/2020 (6h00-18h30): Xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Bình Hòa, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

1/11/2020 (6h00-18h30): Công ty Changshin Việt Nam

1/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 6, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

1/11/2020 (8h00-13h00): Ấp 1, ấp 3, ấp 6, một phần ấp 4, một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân; Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

1/11/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH XNK MDF Gia Phúc

1/11/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

1/11/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

5/11/2020 (8h00-13h00): Một phần KP 3, một phần KP 5, TT Vĩnh An

6/11/2020 (8h00-13h00): Một phần KP 8 TT Vĩnh An

6/11/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 5 TT Vĩnh An

6/11/2020 (13h00-17h00): Một phần KP 6 TT Vĩnh An

Điện lực Long Khánh

5/11/2020 (8h00-16h00): Khách hàng xay lúa Hai Kiên

Điện lực Xuân Lộc

3/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1, 2, 3 xã Xuân Tâm

4/11/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bầu Sình, Cây Da, xã Suối Cao

4/11/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Bầu Sình, xã Suối Cao

4/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp 2, 3, 4, 5 xã Xuân Tâm

4/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Minh, Tân Bình 1, Tân Bình 2, xã Lang Minh; Các trạm: Công ty Gỗ Thanh Hưng, Công ty Hao Che, Trạm bơm Lang Minh, Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường MN Lang Minh, xã Lang Minh

5/11/2020 (7h30-10h30): Một phần ấp 1 xã Xuân Hòa

5/11/2020 (9h00-14h30): Một phần ấp 2 xã Xuân Hòa

5/11/2020 (10h30-17h00): Một phần ấp 4 xã Xuân Hòa

5/11/2020 (9h00-14h00): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

5/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

5/11/2020 (8h30-11h00): Trạm Công ty Thép Thuận Phát, Chùa Thiền Lâm, xã Xuân Hưng

6/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp 3, 3A xã Xuân Hưng. Trạm: Trường TH Triệu Thị Trinh, Cơ sở Hương Lan, Công ty Hà Phương 3, Công ty Hà Phương 4, Công ty Hà Phương 5, Công ty Huy Hoàn Quân 1, Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Thanh, Trần Khánh Thành, Nguyễn Văn Long, Đặng Đình Khang, Hoàng Văn Lương, Hoàng Văn Lương 1, Nguyễn Thị Kiểng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Tài 1, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Nguyễn Trung, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, xã Xuân Hưng

6/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, Bưng Cần, xã Bảo Hòa; Riêng một phần ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa; một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú và các trạm Cơ sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa sẽ mất từ 8h00-8h30 và từ 16h50-17h20

Điện lực Định Quán

2/11/2020 (13h00-15h30): Ấp 4 xã La Ngà, huyện Định Quán

3/11/2020 (8h00-13h00): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

3/11/2020 (13h00-17h30): Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván, ấp Chợ, Suốt Rút, Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán

4/11/2020 (8h00-11h00): Ấp Đồn Điền 1, 2, 3 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

4/11/2020 (13h00-16h30): Ấp Thống Nhất, Phú Thọ, Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán

5/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Phú Lập, Phú Cường, Phú Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

5/11/2020 (8h30-10h00): Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà; Ấp 3 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

5/11/2020 (10h30-12h00): Ấp Mít Nài, xã La Ngà; Ấp 3, 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

5/11/2020 (13h00-14h30): Ấp Suối Rút, xã Phú Túc; Ấp 3, 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

5/11/2020 (15h00-16h30): Ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất; Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường; Ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

6/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Phú Lập, Phú Cường, Phú Kiên, Phú Thành, xã Phú Bình; Ấp Phương Mai 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

6/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm, thị trấn Định Quán; Ấp Hòa Đồng, Hòa Thành, Hòa Hiệp, xã Ngọc Định; Ấp 1, 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

3/11/2020 (6h00-17h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một phần ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký, xã Long Phước; Xã Bàu Cạn.

5/11/2020 (8h00-15h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 xã Phước Bình

Điện lực Nhơn Trạch

1/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương, xã Phú Hữu; một phần ấp Phú Tân, xã Phú Đông

2/11/2020 (8h15-11h30): Một phần KP Phước Kiểng, TT Hiệp Phước

3/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 3, xã Phú Thạnh

3/11/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Bà Trường, xã Phước An

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 3, xã Phú Thạnh

Điện lực Cẩm Mỹ

2/11/2020 (13h30-15h30): Ấp 10, 11, 12 xã Xuân Tây

4/11/2020 (8h00-12h00): Phụ tải Điện lực Long Khánh

Điện lực Trảng Bom

1/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

2/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/11/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 3, 4 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

2/11/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

3/11/2020 (8h00-15h00): Một phần Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

3/11/2020 (8h00-16h00; 8h30-11h30; 10h30-15h30): Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

3/11/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

4/11/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

4/11/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

4/11/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

5/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

5/11/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

5/11/2020 (8h30-13h00): Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

5/11/2020 (8h30-13h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh

6/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom

6/11/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

4/11/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài

5/11/2020 (7h30-16h00): Một phần KP 2, 3, 3A, 5 phường Trảng Dài