Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

2/8/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 2, 3 phường Thanh Bình

2/8/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 1 phường Quang Vinh; KP 1 phường Hòa Bình

2/8/2023

10:30 - 11:45

Một phần KP 1 phường Hòa Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

2/8/2023

7:45 - 11:45

Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng lộc

2/8/2023

9:15 - 12:15

Một phần ấp 94 xã Hưng Lộc

3/8/2023

7:45 - 11:45

Ấp 3 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

2/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1, ấp 2 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

2/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 2 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

2/8/2023

9:10 - 10:25

Một phần ấp 2 xã Hiếu Liêm

2/8/2023

10:45 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

2/8/2023

15:15 - 16:15

Một phần ấp 2 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

3/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 2 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

3/8/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp 2 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

4/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

2/8/2023

6:40 - 6:45

Công ty JumBo, Nhà xưởng số 1, Nhà xưởng số 5, Công ty TNHH đầu tư năng lượng sạch Sài Gòn, Công ty TNHH SX TM mỹ phẩm Ngô Thanh Phú (Sonadezi An Bình 4)

2/8/2023

11:50 - 11:55

Công ty JumBo, Nhà xưởng số 1, Nhà xưởng số 5, Công ty TNHH đầu tư năng lượng sạch Sài Gòn, Công ty TNHH SX TM mỹ phẩm Ngô Thanh Phú (Sonadezi An Bình 4)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

2/8/2023

7:00 - 17:30

Một phần xã Xuân Thọ; Xuân Bắc (KV từ ngã 4 Xuân Thọ đến Cty Liên Hoa)

3/8/2023

8:00 - 9:00

Khách hàng Thái Duy Trường (trạm Duy Trường), xã Suối Cao

3/8/2023

10:00 - 11:00

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai (trạm trạm bơm Lang Minh), xã Lang Minh

4/8/2023

7:00 - 17:30

Xã Xuân Bắc (KV từ ngã 3 Chế Biến về hướng Suối Nho)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

2/8/2023

8:00 - 10:00

Ấp 5 xã La Ngà, huyện Định Quán

2/8/2023

10:30 - 12:30

Ấp Suối Soon, xã Phú Túc, huyện Định Quán

2/8/2023

13:30 - 16:00

Ấp Đồn Điền 3, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

3/8/2023

8:00 - 10:00

Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán

3/8/2023

10:15 - 12:30

Một phần xã Phú Cường, huyện Định Quán

3/8/2023

13:30 - 16:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Định Quán

4/8/2023

7:45 - 9:45

Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

4/8/2023

8:30 - 12:20

Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, huyện Định Quán

4/8/2023

10:00 - 12:00

Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, huyện Định Quán

4/8/2023

10:30 - 12:30

Ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán

4/8/2023

13:15 - 15:15

Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán

4/8/2023

13:45 - 15:45

Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

2/8/2023

7:15 - 8:45

Một phần ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền

2/8/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

2/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

2/8/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

2/8/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

3/8/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

3/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

4/8/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp 2 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

2/8/2023

7:30 - 13:00

Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài

2/8/2023

8:30 - 10:00

Một phần KP 8, 8A phường Long Bình

3/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần đường 2A KCN BH2. Một phần KP 3, 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình

4/8/2023

7:30 - 9:30

Một phần KP 4 phường Tân Hiệp

4/8/2023

10:00 - 12:00

Một phần KP 10 phường Tân Biên