Điện lực Biên Hòa

16/11/2020 (6h00-6h30): Một phần KP 4, 5 phường Hòa Bình

16/11/2020 (6h30-7h30; 8h00-15h00; 15h30-16h30): Một phần phường Quang Vinh, phường Hòa Bình

16/11/2020 (8h00-12h00): TBA Ông Tiếp 3A, tuyến 480 Thủy Cục 4 (một phần KP Bình Hóa, phường Hóa An)

18/11/2020 (7h45-11h45): Một phần KP 6 phường Trung Dũng, KP 10 phường Tân Phong

18/11/2020 (8h00-15h00): Một phần phường Quyết Thắng

18/11/2020 (8h30-12h30): Một phần KP 9 phường Tân Phong

18/11/2020 (13h30-16h30): Mmột phần KP Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa

19/11/2020 (7h45-11h45): Một phần KP 3 phường Bửu Long

19/11/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 3, 4 phường Tân Vạn

20/11/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 2, 3, 4 phường Bửu Hòa

Điện lực Thống Nhất

14/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

14/11/2020 (8h45-11h45): Ấp Nam Sơn, xã Quang Trung

15/11/2020 (9h30-9h50): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

15/11/2020 (13h30-13h50): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

16/11/2020 (8h45-16h30): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

17/11/2020 (8h15-9h45): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

17/11/2020 (10h15-12h15): Ấp Gia Yên, Tân Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3; Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/11/2020 (7h15-17h45): Ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung

20/11/2020 (8h15-11h15): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

Điện lực Trị An

15/11/2020 (7h00-17h00): Trạm Quế Bằng 5, Cty TNHH CN Dona Quế Bằng, huyện Vĩnh Cửu

16/11/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

17/11/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

18/11/2020 (6h30-15h00): Ấp 6, một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân; Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

18/11/2020 (6h30-17h00): Một phần ấp 6, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

18/11/2020 (7h30-16h30): Một phần KP 6, một phần KP 7, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

19/11/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

19/11/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

20/11/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

20/11/2020 (13h00-16h30): Một phần KP 8 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

15/11/2020 (11h00-13h00): KCN Suối Tre, phường Suối Tre, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

16/11/2020 (7h30-17h00): Tổ 6, 7, 8, 9, 10 ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

18/11/2020 (7h30-10h00): Tổ 28, 33, 35 KP 5, hẻm tuyết liên KP 1 phường Xuân Bình TP Long Khánh

19/11/2020 (7h30-11h00): Ấp 4, ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

19/11/2020 (7h30-17h30): Tổ 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 24 ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

20/11/2020 (7h30-17h30): Một phần tổ 21, 23, 27, 30 ấp Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh; Tổ 2, 4 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

14/11/2020 (6h00-12h30): Một phần xã Xuân Phú, KV từ ngã 3 Bảo Chánh về hướng Xuân Phú đến nhà thờ Thái Thiện

14/11/2020 (6h00-17h30): Xã Lang Minh, Xuân Hiệp, Xuân Thọ, Xuân Bắc, Suối Cát. Trạm khách hàng Bưu điện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray; một phần khu 4, khu 8 thị trấn Gia Ray

17/11/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp Chiến Thắng, Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

19/11/2020 (7h00-13h00): Trạm khách hàng XX Ánh Sáng, Quang Phúc 1, Công ty Anh Tuệ 1, Công ty Minh Huy, xã Xuân Trường

20/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa

Điện lực Định Quán

16/11/2020 (8h00-12h30): Ấp Phương Mai 1, 2 xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

18/11/2020 (6h30-16h30): Huyện Long Thành: Xã Tam An; một phần ấp 1, 2, 3 xã An Phước

Điện lực Nhơn Trạch 

15/11/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Phú Tân, một phần ấp Bến Đình, xã Phú Đông; một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Phước Khánh; một phần ấp Chính Nghĩa, một phần ấp Đại Thắng, ấp Thành Công, ấp Sơn Hà, ấp Vĩnh Cửu, ấp Thanh Minh, ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

Điện lực Cẩm Mỹ

14/11/2020 (5h45-6h15; 18h00-18h30): Ấp Láng Me, Cọ Dầu, Bể Bạc, Cọ Dầu 2, Thoại Hương, Ấp 1, 2, 3, 5 xã Xuân Tây

14/11/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ xã Lâm San; một phần ấp 1, 2, 3, 4, 9 xã Sông Ray

16/11/2020 (8h00-16h30): Ấp 3 xã Xuân Tây (trạm xá Xuân Tây 7, 7A).

Điện lực Trảng Bom

15/11/2020 (6h00-6h30): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3

15/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

15/11/2020 (8h00-17h00): Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

16/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

16/11/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

17/11/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

17/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

17/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

15/11/2020 (8h00-16h00): Một phần KCN Quốc phòng Long Bình

16/11/2020 (9h00-11h00): Đơn vị Sư 309

17/11/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 2, 4, 5 phường Tân Biên; Một phần KP 5 phường Trảng Dài

18/11/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 3 ,4 phường Trảng Dài

19/11/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 2, 5 phường Trảng Dài

20/11/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 7 phường Long Bình; KP 3 phường Long Bình Tân; một phần KP3 phường Tân Hiệp