Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

11/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 6 phường Thống Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

9/8/2023

7:45 - 12:15

Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

10/8/2023

7:45 - 10:15

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

10/8/2023

10:15 - 12:15

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

10/8/2023

10:30 - 12:30

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

10/8/2023

13:15 - 15:15

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

10/8/2023

13:30 - 16:45

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

11/8/2023

7:45 - 9:15

Ấp 94 xã Hưng Lộc

11/8/2023

9:15 - 10:45

Ấp 94 xã Hưng Lộc

11/8/2023

11:15 - 12:45

Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

10/8/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý

11/8/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp 5 xã Bình Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

9/8/2023

8:30 - 11:30

Khách hàng DongYang 7

9/8/2023

10:45 - 12:45

Khách hàng Phạm Thị Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

9/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

9/8/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

9/8/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

9/8/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

9/8/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

9/8/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

10/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

10/8/2023

9:00 - 14:00

Một phần xã Suối Cát 2, xã Suối Cát

10/8/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Suối Cát 1, Bình Minh, xã Suối Cát; một phần ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp

10/8/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường

10/8/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Gia Tỵ, xã Suối Cao

10/8/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao

11/8/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Gia Tỵ, Gia Lào, xã Suối Cao

11/8/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Bầu Sình, xã Suối Cao

11/8/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

11/8/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

11/8/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

9/8/2023

7:45 - 10:00

Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

9/8/2023

8:30 - 10:20

Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

9/8/2023

10:00 - 12:15

Ấp Phú Thắng, Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

9/8/2023

10:30 - 12:30

Ấp Phú Thắng, Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

9/8/2023

13:15 - 15:15

Ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

9/8/2023

13:15 - 15:45

Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

10/8/2023

7:45 - 10:00

Ấp Bình Hòa, xã Phú Túc, huyện Định Quán

10/8/2023

8:00 - 10:00

Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

10/8/2023

10:15 - 12:30

Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán

10/8/2023

10:30 - 12:00

Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

10/8/2023

13:15 - 15:00

Ấp 1, 2A xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

10/8/2023

13:30 - 16:00

Ấp Phú Tân, Thống Nhất, xã Phú Cường, huyện Định Quán

10/8/2023

15:15 - 16:30

Ấp 1, 2A xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

11/8/2023

8:00 - 10:00

Ấp 3, 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán. Ấp 6 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

11/8/2023

10:15 - 12:15

Ấp 6 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

11/8/2023

10:30 - 12:00

Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

11/8/2023

13:15 - 15:00

Ấp 1 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

11/8/2023

13:15 - 15:45

Ấp 6 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

11/8/2023

15:15 - 16:45

Ấp 4 xã La Ngà, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

9/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

9/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

9/8/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

9/8/2023

11:00 - 12:30

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

10/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

10/8/2023

13:00 - 17:30

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

9/8/2023

7:30 - 11:00

Một phần KP 4, 4B phường Trảng Dài

10/8/2023

7:30 - 8:00

Một phần KP 1, 3, 4, 5, 5A, 5B phường Tân Biên; Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai

10/8/2023

7:30 - 12:30

Một phần KP 13 phường Hố Nai; Một phần KP 1, 3, 4, 5 phường Tân Hiệp

10/8/2023

12:00 - 12:30

Một phần KP 1, 3, 4, 5, 5A, 5B phường Tân Biên; Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai

10/8/2023

13:00 - 17:30

Một phần KP 1, 4, 5, 8, 9, 10 phường Tân Hòa; Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3

11/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần KP 6, 7 phường Long Bình; đường 9A, 16A, 19A KCN BH2; Một phần KP 11 phường An Bình; Một phần KP 3, 3A phường Long Bình Tân