Điện lực Biên Hòa

22/11/2020 (8h30-10h30): Một phần KCN Biên Hòa 1

22/11/2020 (9h00-11h00): Một phần KP 2 phường An Bình

23/11/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1 phường Tân Mai, KP 2 phường Thống Nhất

24/11/2020 (8h00-15h00): Nhánh 22kV Bùi Hưng - tuyến 474 Tam Hiệp 1 (một phần KP 1, 3, 9 phường Tam Hiệp)

25/11/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 2 phường Bửu Hòa

25/11/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 1 phường Quyết Thắng, KP 1 phường Thống Nhất

26/11/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 3, 4 phường Bửu Long

27/11/2020 (8h00-14h00): HTX Thái Dương

Điện lực Thống Nhất

21/11/2020 (7h30-9h30; 9h30-16h15): Ấp Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

21/11/2020 (7h30-16h15): KP Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

21/11/2020 (7h45-9h45; 9h45-16h30): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

21/11/2020 (8h00-10h00; 10h00-16h45): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

23/11/2020 (7h30-16h15): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

23/11/2020 (9h30-10h30): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

24/11/2020 (7h30-16h30): Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2; Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

24/11/2020 (7h45-10h15): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

25/11/2020 (7h15-8h45): Ấp Lộ 25, ấp 94, xã Hưng Lộc

25/11/2020 (7h30-16h15): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

25/11/2020 (7h45-16h30): Ấp Nam Sơn, xã Quang Trung

25/11/2020 (8h15-17h00): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

25/11/2020 (8h15-10h45): Ấp 94, xã Hưng Lộc

25/11/2020 (9h45-12h15): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

25/11/2020 (13h15-16h45): Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

26/11/2020 (7h30-16h45): Ấp Võ Dõng 1, Võ Dõng 3, Đông Bắc, Đông Kim, xã Gia Kiệm

26/11/2020 (7h45-10h15): Ấp 5 xã Lộ 25

Điện lực Trị An

22/11/2020 (7h30-10h00): Một phần KP 6, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

23/11/2020 (7h30-10h00): Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân; Trạm vườn rau Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

23/11/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp Thái An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

23/11/2020 (13h00-16h30): Trạm bơm Đại An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

23/11/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 2, một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

24/11/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

24/11/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

24/11/2020 (13h00-16h30): Một phần KP 2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (7h30-12h00): Một phần KP 8, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (9h30-11h00): TBA Nguyễn Thành Nhân, ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/11/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

27/11/2020 (7h30-10h00): Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm; Một phần KP 4, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

27/11/2020 (10h00-12h00): Một phần KP 8, một phần KP 3, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

27/11/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

27/11/2020 (14h30-16h30): Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An; Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc 

22/11/2020 (6h30-17h30): Xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa. Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp; trạm Trại heo Hà Bảo Huy 1 và 2, xã Xuân Hiệp. Khu 3, 5, 6, 8 TT Gia Ray. Các trạm DNTN Phong Phú, Nước đá Thuận Phát, Kho bạc Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực, BCH Quân sự huyện, TT TDTT huyện, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục thuế Xuân Lộc; KCN Xuân Lộc; Các trạm khách hàng Cơ sở Minh Khang, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Karaoke Nice, Nguyễn Văn Dũng, TT Gia Ray

22/11/2020 (12h30-17h30): Toàn bộ khu 1, một phần khu 2, 4, 5, 6, 7 TT Gia Ray; Các trạm khách hàng XN Phong Phú, Đài truyền hình Đồng Nai, TT bồi dưỡng chính trị, Cơ sở Anh Đào, UB MTTQ, Cây xăng 1795, NH Nông Nghiệp, NH HD Bank, Cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Điện Máy Anh Tám, Trường TH Kim Đồng, Trường THPT Xuân Lộc, Trường THCS Phan Bội Châu, Lữ Đoàn 23 - TT Gia Ray. Các xã Xuân Thành, Xuân Trường, Suối Cao. Một phần ấp Tân Tiến, Việt Kiều, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp; một phần ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát; Các trạm khách hàng Lucky Star, Cơ sở Thuận Phát, TT Huấn luyện Quân sự, Cơ sở Thanh Thuý, Cơ sở Thanh Thuý 2, UBND xã Suối Cát, Cơ sở nước đá Hùng

24/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao

26/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ

Điện lực Định Quán

21/11/2020 (7h30-17h00): Khu 10, khu 11 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú; TB Giếng 2

21/11/2020 (8h00-11h00): Khu 6, khu 7, khu 8 thị trấn Tân Phú

21/11/2020 (8h00-16h00): Khu 8, khu 10 thị trấn Tân Phú

21/11/2020 (8h30-11h30): Khu 6, khu 8 thị trấn Tân Phú

24/11/2020 (8h00-10h00): Khu 3, 4, 6, 7 thị trấn Tân Phú

25/11/2020 (8h00-10h00): Ấp Phú Tâm, Phú Thọ, Tam Bung, xã Phú Cường; Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán

25/11/2020 (8h00-16h30): Ấp 2, 6 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

25/11/2020 (13h00-16h30): Ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng, Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Ấp Phú Tâm, Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán

26/11/2020 (8h00-16h30): Ấp 4 xã Phú Lập; Ấp 6 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

26/11/2020 (8h15-10h45): Ấp 1, 3 xã Phú Vinh; Ấp 1 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

26/11/2020 (8h30-11h30): Ấp 3, 5 xã Phú Vinh; Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

26/11/2020 (8h30-10h30): Ấp 1, 2, 3, 4, Ba Tầng, Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

27/11/2020 (8h00-10h00; 13h00-15h30): Ấp 1, 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

27/11/2020 (8h00-16h30): Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú.

27/11/2020 (14h00-16h00): Ấp Hiệp Thuận, Hiệp Lực, TT Định Quán; Ấp Hoà Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

22/11/2020 (6h00-18h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, 8 xã An Phước, một phần khu 15 xã Long Đức. TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, 2, 3 phường Tam Phước

22/11/2020 (7h00-11h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước

24/11/2020 (5h30-6h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Gò, một phần ấp Đất Mới, ấp Bà Ký, một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

24/11/2020 (6h30-17h30): Huyện Long Thành: Ấp Xóm Gốc, ấp 3, ấp Xã Hoàng, ấp Xóm Trầu, xã Long An; Một phần ấp Xóm Gò, xã Long Phước

25/11/2020 (6h30-17h30): Huyện Long Thành: Thôn 11 xã Bình Sơn; xã Suối Trầu cũ; xã Cẩm Đường

26/11/2020 (6h30-17h30): Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn (trừ Thôn 11 và KV xã Suối Trầu cũ); xã Bình An. Phụ tải nhánh ấp 6 Sông Nhạn (Điện lực Cẩm Mỹ quản lý)

Điện lực Cẩm Mỹ

24/11/2020 (8h30-11h30): Ấp 10 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 13)

24/11/2020 (13h30-16h30): Ấp 12 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 16A)

Điện lực Trảng Bom

21/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

23/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

23/11/2020 (8h30-12h30; 12h30-16h30): Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

24/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

24/11/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

24/11/2020 (12h00-16h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

25/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

25/11/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

25/11/2020 (12h30-16h30): Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

22/11/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

24/11/2020 (8h30-10h30): Công ty TNHH MTV 76

24/11/2020 (13h00-16h00): Một phần KP 5 phường Tân Hiệp. Trường tiểu học - THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng

25/11/2020 (8h30-15h00): Một phần KP 9 phường Tân Hòa

26/11/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 4, 4A, 4B phường Trảng Dài

26/11/2020 (11h00-13h30): Một phần KP 4, 4A phường Trảng Dài

27/11/2020 (8h30-10h30): Một phần KP 4, 5 phường Hố Nai