Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

20/8/2023

7:45 - 9:00

Kho Tân Á thuộc Cty CP dây cáp điện VN, phường An Bình

20/8/2023

9:00 - 9:30

Một phần Cty may Đồng Tiến, phường Tân Tiến

20/8/2023

9:00 - 15:00

Bệnh viện tâm thần TW2; một phần KP 2 phường Tân Tiến

20/8/2023

9:15 - 10:30

Cty CP đầu tư xây dựng số 5, phường An Bình

21/8/2023

8:00 - 14:00

Một phần phường Tân Phong

21/8/2023

9:30 - 10:45

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Nai; một phần phường Tân Phong

22/8/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 3 phường Bửu Hòa; KP Cầu Hang, phường Hóa An

22/8/2023

9:00 - 11:00

Một phần KP 3 phường Bửu Hòa; KP Cầu Hang, phường Hóa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

22/8/2023

7:45 - 11:45

Một phần ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

21/8/2023

7:30 - 13:00

Đường Hồ Thị Hương từ ngã 3 Cua heo đến chợ nhỏ, đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, KP Bảo Vinh B phường Bảo Vinh, TP Long Khánh; đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

21/8/2023

9:30 - 10:30

Đèn đường CMT8

21/8/2023

10:30 - 11:30

Đèn đường 2

22/8/2023

8:30 - 9:00

Cán tôn Hồng Hà

22/8/2023

9:30 - 10:30

Công viên Hòa Bình

22/8/2023

10:30 - 11:30

Khách hàng Duy Khâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

20/8/2023

8:00 - 14:00

KCN Xuân Lộc (trạm Dona Srandard 2 thuộc DS 1 và trạm Dona Satndar 6 thuộc DS 5); Một phần khu 6 TT Gia Ray

21/8/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

22/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

22/8/2023

9:30 - 10:30

Một phần khu 1 TT Gia Ray

22/8/2023

11:00 - 12:00

Một phần khu 1 TT Gia Ray

22/8/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

22/8/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

22/8/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

21/8/2023

8:00 - 9:30

Ấp 1 xã Phú Lập

21/8/2023

10:15 - 11:45

Ấp 7 xã Phú Lập

21/8/2023

13:15 - 14:45

Ấp 2, 7 xã Phú Lập

21/8/2023

15:00 - 16:30

Ấp 1, 2 xã Tà Lài

22/8/2023

8:00 - 16:45

Ấp Chợ, xã Suối Nho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

21/8/2023

8:00 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã An Phước

22/8/2023

8:00 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 xã Tân Hiệp

22/8/2023

8:30 - 9:15

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 25kVA Cty Phước Thái, xã Phước Tân

22/8/2023

9:00 - 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x37.5kVA Khang Anh Minh, xã An Phước

22/8/2023

10:00 - 11:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA Cty Đại Tấn Phúc, xã Phước Tân

22/8/2023

10:00 - 12:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Phước Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

20/8/2023

11:00 - 13:00

Một phần xã Xuân Tây; một phần xã Xuân Đông

22/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Xuân Bảo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

22/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, xã Hố Nai 3