Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

24/8/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 4 phường Tân Hạnh

24/8/2023

9:00 - 10:15

Một phần KP 4 phường Tân Hạnh

25/8/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP 6, 7 phường Thống Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

24/8/2023

7:30 - 11:15

Một phần ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

24/8/2023

13:15 - 16:45

Một phần ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc; một phần ấp 3 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

24/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP 5 TT Vĩnh An

25/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Bình Lợi

26/8/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân

26/8/2023

13:30 - 15:30

Một phần ấp 4 xã Bình Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

24/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 4, 7 xã Xuân Tâm; Trạm Trung đoàn 429, CS Quế Văn Điền, xã Xuân Tâm

24/8/2023

8:30 - 11:00

Chi cục thuế Xuân Lộc; Karaoke Nice

24/8/2023

13:00 - 17:00

UBND xã Xuân Phú; Công ty Thuận Lê; CN DNTN Trung Thành 2; HTX chăn nuôi Bình Hòa

25/8/2023

8:00 - 12:00

Phòng khám ĐK Xuân Hưng; Trường THPT Xuân Hưng; Dư Văn Cát

25/8/2023

13:00 - 17:00

Cơ sở gạch Phan Văn Thành; Nguyễn Minh Hoàng; Nguyễn Văn Sáu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

24/8/2023

8:15 - 9:45

Ấp 94 xã Túc Trưng

24/8/2023

10:15 - 11:45

Ấp Vĩnh An, xã La Ngà

24/8/2023

13:15 - 14:45

Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc

24/8/2023

15:00 - 16:30

Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc

24/8/2023

22:00 - 22:30

Ấp 3, 4, 5 xã Phú Lập; toàn bộ xã Tà Lài, huyện Tân Phú

25/8/2023

8:00 - 9:30

Ấp 1 xã Phú Ngọc

25/8/2023

10:15 - 11:45

Ấp Phú Dòng, xã Phú Cường

25/8/2023

13:15 - 14:30

Ấp 1, 2 xã Suối Nho

25/8/2023

15:00 - 16:15

Ấp 3 xã Suối Nho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

24/8/2023

8:00 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP 1, một phần KP 2, một phần KP 3 phường An Hòa; Xã Long Hưng

25/8/2023

8:00 - 14:00

Huyện Long Thành: Một phần Xóm Trầu, một phần ấp Xóm Gốc, xã Long An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

24/8/2023

7:00 - 13:00

Một phần ấp Bà Trường, xã Phước An

24/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp 5 xã Long Thọ, KDC Phước An - Long Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

24/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

25/8/2023

8:30 - 10:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

24/8/2023

8:30 - 11:00

Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài. DNTN cơ khí Huy Việt Phát