Điện lực Xuân Lộc

4/1/2021 (13h00-15h00): Một phần các ấp Chà Rang, Cây Da, xã Suối Cao. Trạm khách hàng: Trại CN Hoàng Kim Thanh, Trại heo Nguyệt Đức, Trang trại Hoàng Huy, xã Suối Cao

6/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường

6/1/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành

Điện lực Định Quán

4/1/2021 (7h30-17h30): Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

5/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán

6/1/2021 (8h00-10h30): Ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán

8/1/2021 (8h00-17h30): Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

2/1/2021 (5h30-6h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, 8 xã An Phước

2/1/2021 (5h30-6h00): TP Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 1, 2, 3 phường Tam Phước. Một phần đường số 2, một phần đường số 7 KCN Tam Phước

Điện lực Cẩm Mỹ

5/1/2021 (8h30-10h30): Ấp 3 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 4A)

5/1/2021 (13h30-15h30): Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 5, Tân Hòa 8)

6/1/2021 (8h00-9h30): Ấp 9 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 8)

6/1/2021 (9h45-11h30): Ấp 9 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 6)

7/1/2021 (8h00-10h00): Ấp Suối Cả, xã Long Giao (Trạm Ấp Đồi A)

7/1/2021 (9h00-16h00): Ấp 2 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 3A)

7/1/2021 (13h00-15h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 1A)

Điện lực Trảng Bom

4/1/2021 (8h00-15h00): Một phần KP 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

5/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

6/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

6/1/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

7/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

7/1/2021 (8h30-16h00): Một phần An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom