Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

29/8/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 3 phường Tân Hạnh

29/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Bửu Long

29/8/2023

9:00 - 11:00

HKD Nguyễn Văn Cứu, KP 4 phường Tân Hạnh

30/8/2023

7:30 - 8:45

Một phần KP 9, 11, 11A phường Tân Phong

30/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Tân Phong

30/8/2023

9:00 - 11:00

Một phần KP 3, 6 phường Tân Mai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

29/8/2023

7:30 - 16:00

Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3; Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

29/8/2023

9:30 - 9:35

Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Lộ 25

29/8/2023

13:30 - 13:35

Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Lộ 25

30/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

28/8/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp 4 xã Bình Lợi

29/8/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Bình Lợi

30/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Phú Lý; một phần ấp 7 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

30/8/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

28/8/2023

7:00 - 13:00

Một phần ấp Hòa Bình, Bưng Cần, xã Bảo Hòa. Khách hàng Nguyễn Ngọc Loan (trạm Nguyễn Ngọc Loan), xã Suối Cao

28/8/2023

9:00 - 12:00

Công ty TNHH Lin Solar (trạm Lin Solar), xã Suối Cát; Trường mầm non Lang Minh (trạm trường MN Lang Minh), xã Lang Minh

28/8/2023

13:00 - 17:00

Khách hàng Vũ Văn Phong (trạm Vũ Văn Phong 1), Xưởng cưa Bảo Hòa (trạm Xưởng cưa Bảo Hòa), xã Bảo Hòa. Một phần ấp 1, 2 xã Xuân Hưng

29/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 3, 3A xã Xuân Hưng; Trạm khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Hoàng Văn Lương, Đậu Bá Kỳ, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nam Bách Solar 1, Hà Phương Solar, Cty Hà Phương 4, Cty Huy Hoàng Quân 1, Hoàng Thị Vui, Cty Hà Phương 3, Cty Hà Phương 5, xã Xuân Hưng

29/8/2023

8:00 - 12:00

Cty CP TM XNK Lộc Việt Cường (trạm Cơ sở Tuyết Nhung 2, Cty Lộc Việt Cường), xã Suối Cát; Khách hàng Phan Thị Hoài Thu (trạm TCN Thọ Hòa), xã Xuân Thọ

29/8/2023

13:00 - 17:00

Cty TNHH VLXD Thanh (trạm Cty VLXD Thanh), xã Xuân Thọ; Cty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - CN 2 tại Đồng Nai (trạm Cty Hải Thủy), Cty TNHH Việt Nông (trạm Cty Việt Nông), xã Xuân Bắc

30/8/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp Bầu Sình, Chà Rang, xã Suối Cao

30/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

28/8/2023

7:45 - 12:00

Ấp 1, 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

28/8/2023

8:00 - 9:30

Ấp 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

28/8/2023

8:30 - 11:30

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

28/8/2023

9:00 - 11:00

Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

28/8/2023

10:15 - 11:45

Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

28/8/2023

13:00 - 17:00

Ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

28/8/2023

13:15 - 14:45

Ấp 1 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

28/8/2023

15:00 - 16:30

Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

29/8/2023

8:00 - 12:00

Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

29/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

29/8/2023

9:15 - 10:45

Ấp 5 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

29/8/2023

13:15 - 14:45

Ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, huyện Định Quán

29/8/2023

16:00 - 17:15

Ấp 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

30/8/2023

8:00 - 9:30

Ấp 4 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

30/8/2023

8:00 - 11:00

Ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

30/8/2023

10:15 - 11:45

Ấp 3 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

30/8/2023

13:15 - 14:45

Ấp 2 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

30/8/2023

13:30 - 15:30

Ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

30/8/2023

15:00 - 16:30

Ấp 3 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

29/8/2023

8:00 - 9:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x15kVA trường mầm non Long Đức, xã Long Đức

29/8/2023

8:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Suối Trầu, xã Bình Sơn; một phần ấp 3 xã Bàu Cạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

28/8/2023

7:00 - 9:00

Một phần xã Lâm San

28/8/2023

8:30 - 11:30

Một phần TT Long Giao; một phần xã Xuân Mỹ

29/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Lò Than, ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

28/8/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp 2 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

28/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

28/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

29/8/2023

8:00 - 12:30

Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

29/8/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp 2 Sông Trầu, xã Sông Trầu; Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3

29/8/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

30/8/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp 5 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần KP 4 phường Tân Hiệp

29/8/2023

12:00 - 14:00

Một phần KP 4 phường Tân Hiệp

29/8/2023

13:00 - 14:30

Một phần KP 4, 5 phường Long Bình