Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

7/9/2023

7:00 - 7:30

Một phần KP An Hòa, phường Hóa An

7/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần phường Bửu Hòa; phường Hóa An

7/9/2023

7:30 - 14:00

Một phần phường Hóa An

7/9/2023

8:30 - 12:00

Một phần KP 4 phường Bửu Long. Cơ sở 3 + Ký túc xá Trường Đại học Lạc Hồng phường Bửu Long

7/9/2023

13:30 - 14:00

Một phần phường Bửu Hòa; phường Hóa An

9/9/2023

6:30 - 7:00

Một phần phường Tân Vạn; phường Bửu Hòa. Một phần phường Hiệp Hòa, nguồn dự phòng Ajinomoto 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

7/9/2023

7:45 - 11:45

Một phần ấp 5 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

8/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

8/9/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Mã Đà

8/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Lý Lịch 1, Lý Lịch 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

7/9/2023

8:30 - 9:00

Cấp nước Núi Tung

7/9/2023

9:30 - 10:30

CS KCN Long Khánh

7/9/2023

10:30 - 11:30

ĐĐ Suối Tre 2

8/9/2023

8:30 - 9:00

Vườn giống cao su

8/9/2023

9:30 - 10:30

Chiếu sáng Núi Tung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

7/9/2023

8:00 - 12:00

DNTN Phát Nguyên; Nông súc sản Đồng Nai 1; Hoàng Thị Xuân Hương

7/9/2023

13:00 - 17:00

Công ty Kim Ngọc Phan; Cơ sở Hồng Lợi 1; Trại CN Trần Minh Sơn

8/9/2023

8:00 - 12:00

Cơ sở Hương Lan; Công ty Hà Phương 3

8/9/2023

13:00 - 17:00

Nước đá Nguyễn Thị Hoa; Trần Thị Minh Phương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

7/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Phú Dòng, xã Phú Cường

7/9/2023

8:45 - 14:00

Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc

8/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp 2 xã Phú Hòa

8/9/2023

8:30 - 10:45

Ấp Phú Lợi, Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

7/9/2023

8:30 - 11:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

7/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Trà Cổ, Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

7/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

8/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

9/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 8 phường Long Bình

9/9/2023

7:30 - 17:30

Công ty TNHH Westlake Compounds VN