Điện lực Thống Nhất

13/1/2021 (7h15-10h45): Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2

15/1/2021 (8h00-10h30): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

Điện lực Trị An

10/1/2021 (8h00-10h00): TBA Lê Văn Hiếu tại ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

13/1/2021 (9h00-11h30): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

14/1/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

15/1/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

15/1/2021 (11h00-12h00): Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

9/1/2021 (8h30-11h30): Một phần ấp Cây Da, xã Suối Cao

11/1/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp 2A, 7 xã Xuân Bắc; Trạm KH Công ty An Phương Tâm, xã Xuân Bắc

11/1/2021 (10h30-12h00): Một phần ấp 2A, xã Xuân Bắc

12/1/2021 (8h30-17h00): Một phần ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ

12/1/2021 (8h30-14h00): Ấp Thọ Lộc, Thọ Phước, một phần ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ (từ ngã 4 Xuân Thọ hướng về Gia Lào)

Điện lực Định Quán

11/1/2021 (8h00-10h00): Ấp 114, Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

11/1/2021 (10h15-12h15): Ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

11/1/2021 (14h00-16h30): Ấp Hiệp Tâm 1, 2 thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

12/1/2021 (8h00-11h00): Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

12/1/2021 (8h45-11h45): Ấp 5 xã La Ngà, huyện Định Quán

12/1/2021 (13h15-16h15): Ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng; Ấp Tân Lập, xã Phú Túc; Ấp Phú Tâm, Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán

12/1/2021 (13h45-16h45): Ấp Phú Dòng, xã Phú Cường, huyện Định Quán

13/1/2021 (8h00-11h00): Ấp Phương Lâm 1, 2, 3 xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

13/1/2021 (9h00-11h30): Ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

13/1/2021 (13h15-15h45): Ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

13/1/2021 (13h45-16h15): Ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn; Ấp Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

14/1/2021 (8h00-10h00): Khu 9 thị trấn Tân Phú; Ấp 2 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

14/1/2021 (10h15-12h15): Ấp 4 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

14/1/2021 (14h00-16h30): Ấp 1 xã Phú Điền, huyện Tân Phú

15/1/2021 (8h00-16h30): Ấp 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

15/1/2021 (8h45-12h00): Ấp 1, 2, 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

10/1/2021 (5h30-6h00; 13h30-14h00): Huyện Long Thành: Xã Bình Sơn, Bình An

10/1/2021 (6h00-13h00): Huyện Long Thành: KCN Lộc An - Bình Sơn, CCN Bình Sơn

10/1/2021 (8h30-13h00): Một phần ấp 7 xã An Phước

Điện lực Cẩm Mỹ

14/1/2021 (8h00-15h00): Ấp 4 xã Thừa Đức (trạm Thừa Đức 5, trạm Thừa Đức 7)

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

10/1/2021 (8h00-16h00): Công ty TNHH Hòa Bình

11/1/2021 (8h30-16h30): Một phần KP 2 phường Trảng Dài

12/1/2021 (8h00-15h30): Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình; Cục Hải quan Đồng Nai 

12/1/2021 (8h30-17h00): Một phần KP 3 phường Tân Hiệp

14/1/2021 (8h30-16h30): Một phần KP 9 phường Tân Hòa

15/1/2021 (8h30-10h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

15/1/2021 (10h30-12h00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài