Điện lực Biên Hòa

18/1/2021 (8h00-11h00): Một phần KP 4, 5 phường Hòa Bình

18/1/2021 (15h30-17h30): Một phần KP 1 phường Quang Vinh; KP 1 phường Hòa Bình

19/1/2021 (8h00-11h00): Một phần KP 7, 9 phường Tân Phong

20/1/2021 (8h00-13h00): Một phần KP 6, 7 phường Thống Nhất

Điện lực Trị An

16/1/2021 (8h00-11h00): Khách hàng trên tuyến 477 Thiện Tân

Điện lực Xuân Lộc

18/1/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú. Các trạm khách hàng: Cơ sở xay xát Xuân Phú, Đặng Kim Nhị, Trương Quốc Hưng, Nguyễn Thị Mầu, Đặng Kim Nhị, Bùi Đình Đức, Vũ Tuấn Anh và các trạm thuộc công trình năng lượng Công ty Phương Nam Xuân Phú 7

18/1/2021 (8h30-9h30): Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

18/1/2021 (9h30-10h30): Một phần khu 4 thị trấn Gia Ray

18/1/2021 (10h00-11h30): Một phần khu 1, 4 thị trấn Gia Ray. Các trạm khách hàng: Đài truyền hình Đồng Nai, Lữ đoàn 23, thị trấn Gia Ray

18/1/2021 (13h00-15h00): Ấp Trung Sơn; một phần các ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng, xã Xuân Trường (các trạm Tiểu đoàn 12, Cáp treo Chứa Chan, Cáp treo Chứa Chan 1)

18/1/2021 (14h30-15h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành

19/1/2021 (8h00-12h30): Một phần khu 7 thị trấn Gia Ray (KV đường vào hồ Núi Le). Các trạm khách hàng: BCH Quân sự huyện, TT TDTT huyện, Nhà máy nước Gia Ray, Trường THCS Trần Phú, Nguyễn Trọng Tâm, Chi cục thuế Xuân Lộc

19/1/2021 (8h30-17h00): Một phần ấp 3, 3A xã Xuân Hưng. Các trạm: Trường TH Triệu Thị Trinh, Cơ sở Hương Lan, Cty Hà Phương 3, Cty Hà Phương 4, Cty Hà Phương 5, Cty Huy Hoàn Quân 1, Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Thanh, Trần Khánh Thành, Nguyễn Văn Long, Đặng Đình Khang, Hoàng Văn Lương, Hoàng Văn Lương 1, Nguyễn Thị Kiểng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Tài 1, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Nguyễn Trung, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh - xã Xuân Hưng.

20/1/2021 (8h00-11h00): Một phần khu 4 thị trấn Gia Ray

20/1/2021 (8h30-12h00): Một phần ấp Nông Doanh, xã Xuân Định. Các trạm khách hàng: CS Dầu điều Hiệp Hưng, CS Dầu điều Hiệp Hưng 2, CS Nước đá Mùi - xã Xuân Định

20/1/2021 (13h30-15h30): Trạm khách hàng DNTN Phong Phú

Điện lực Định Quán

18/1/2021 (8h00-10h00): Ấp 7, 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú.

18/1/2021 (8h00-14h00): Ấp Hòa Đồng, Hòa Thành, Hòa Hiệp, xã Ngọc Định; Ấp 1 xã Thanh Sơn

18/1/2021 (8h00-10h30): Ấp 2 xã Thanh Sơn.

18/1/2021 (10h30-12h30): Ấp 6 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

18/1/2021 (14h00-16h30): Ấp 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

19/1/2021 (8h00-15h30): Ấp 1, 2 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

19/1/2021 (8h45-12h00): Ấp Thanh Quang, Đa Tôn, Cây Dầu, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

20/1/2021 (7h45-10h00; 10h15-12h45): Ấp Suối Duôi, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

20/1/2021 (14h00-16h30): Ấp 1, ấp 3, ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán.

21/1/2021 (8h00-16h30): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

21/1/2021 (8h45-12h45): Cắt điện để thay đổi công suất TBA Phú Thanh 3, Phú Thanh 6A.

21/1/2021 (10h30-14h45): Ấp 1 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

22/1/2021 (7h45-10h15): Ấp 1, 2, 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

22/1/2021 (10h30-12h30): Ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

22/1/2021 (14h00-16h00): Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

19/1/2021 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 3, phường Tam Phước; Một phần KP 7 phường Long Bình

19/1/2021 (8h00-11h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Hương Phước, một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

19/1/2021 (13h30-16h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An

20/1/2021 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, Long Đức 3, phường Tam Phước

20/1/2021 (8h00-12h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, một phần ấp 8 xã An Phước

20/1/2021 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới, xã Long Phước

20/1/2021 (13h30-16h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Bưng Cơ, xã Lộc An

22/1/2021 (6h00-17h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, Long Đức 2, phường Tam Phước

22/1/2021 (6h00-17h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước; Một phần khu 15 xã Long Đức

22/1/2021 (8h00-11h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An

Điện lực Cẩm Mỹ

22/1/2021 (8h30-10h00): Ấp 2 xã Xuân Tây (trạm Xuân Tây 3A)

Điện lực Trảng Bom

16/1/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

18/1/2021 (8h00-10h30; 11h00-14h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

19/1/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/1/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

20/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 1 Sông Trầu, huyện Trảng Bom

20/1/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

21/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

21/1/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

22/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom