Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

19/9/2023

6:30 - 7:00

Một phần phường Hóa An; Tân Hạnh. Một phần phụ tải ĐL Tân Uyên

19/9/2023

7:00 - 7:30

Một phần phường Bửu Hòa. Công ty Pouchen

19/9/2023

16:00 - 16:30

Một phần phường Hóa An; Tân Hạnh. Một phần phụ tải ĐL Tân Uyên

19/9/2023

16:30 - 17:00

Một phần phường Bửu Hòa. Công ty Pouchen

20/9/2023

6:30 - 7:00

Một phần KCN Biên Hòa 1

21/9/2023

6:30 - 7:00

Một phần KCN Biên Hòa 1

21/9/2023

7:30 - 17:00

TBA khu nhà ở Hóa An T1, Hóa An 3A; Một phần KP An Hòa, Đồng Nai, phường Hóa An

21/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa

21/9/2023

15:00 - 17:00

KP An Hòa, Đồng Nai, phường Hóa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

19/9/2023

7:00 - 16:30

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

20/9/2023

7:45 - 11:45

Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

20/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 3 xã Lộ 25

21/9/2023

7:30 - 16:00

Ấp 94 xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

21/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Lý Lịch 1, Lý Lịch 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

19/9/2023

8:00 - 12:00

KH Trần Khánh Thành; Trương Chính

19/9/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng, xã Bảo Hòa; một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú. Các trạm Cơ sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng, xã Bảo Hòa

19/9/2023

13:00 - 17:00

Công ty Toàn Xuân Hưng 1; Tống Vinh Sang; Phạm Vĩnh Long

20/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần khu 5, 7, 8 TT Gia Ray

20/9/2023

8:00 - 12:00

Cơ sở Phạm Công Thanh; Cơ sở hạt điều Thanh Thúy 1; Đặng Kim Nhị

20/9/2023

13:00 - 14:00

Cơ sở Lệ Thu 2

20/9/2023

14:30 - 16:00

Công ty Đức Thuận

20/9/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Xuân Tâm (khu vực Hội làm vườn 3, 4)

20/9/2023

16:00 - 17:30

Cơ sở Long Việt

21/9/2023

8:00 - 12:00

Công ty An Phương Tâm 1; Cơ sở Tuyết Nhung 1

21/9/2023

14:00 - 16:00

UBMT huyện Xuân Lộc

21/9/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp Chà Rang, Bầu Sình, xã Suối Cao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

19/9/2023

8:00 - 9:45

Khu 10 TT Tân Phú, huyện Tân Phú

19/9/2023

8:30 - 12:30

Ấp 1 xã Suối Nho, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

19/9/2023

7:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

20/9/2023

8:00 - 14:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 2, phường Tam Phước

20/9/2023

8:00 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

20/9/2023

8:30 - 11:30

Ấp 1 xã Sông Ray (trạm Sông Ray 21)

21/9/2023

9:00 - 11:00

Ấp 1, 2, 4 xã Sông Nhạn; Ấp Suối Râm, 57 xã Xuân Quế

21/9/2023

9:00 - 12:30

Ấp 1 xã Sông Nhạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

19/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/9/2023

7:30 - 10:00

Một phần khu vực đơn vị K860

19/9/2023

10:30 - 13:00

Một phần khu vực đơn vị K860

20/9/2023

7:00 - 14:00

Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

21/9/2023

7:00 - 10:00

Một phần KP 4, 4B phường Trảng Dài

21/9/2023

10:00 - 13:30

Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài