Điện lực Biên Hòa

25/2/2021 (5h00-5h30): Một phần phường Tân Hạnh

25/2/2021 (5h45-6h15): Một phần phường Hiệp Hòa

26/2/2021 (5h15-5h45): Một phần phường Tân Mai, phường Tam Hiệp

27/2/2021 (5h30-6h00): TBA Công ty An Bình; TBA PX May 6

28/2/2021 (5h00-5h30): Một phần phường Tân Phong

28/2/2021 (5h45-6h15): Một phần phường Tân Phong, phường Quang Vinh, Trung đoàn 935

Điện lực Thống Nhất

27/2/2021 (7h45-9h45): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

Điện lực Trị An

24/2/2021 (8h30-10h00): TBA Trường THCS Tân An

24/2/2021 (10h30-12h00): TBA Xay xát Tân An

24/2/2021 (13h00-14h30): TBA Đinh Văn Nhật

24/2/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

24/2/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

26/2/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Bình Minh, xã Suối Cát

Điện lực Định Quán

1/3/2021 (8h00-10h00): Ấp 7 xã Gia Canh; Ấp Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

1/3/2021 (8h00-9h30): Ấp 6 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

1/3/2021 (10h15-12h45): Ấp Hiệp Quyết, 114, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

1/3/2021 (10h15-12h00): Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

1/3/2021 (13h15-14h30): Ấp 4 xã Phú Thịnh; Ấp 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

1/3/2021 (14h00-16h30): Ấp 1, 2 xã Phú Tân, huyện Định Quán

1/3/2021 (15h15-16h45): Ấp 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

2/3/2021 (8h00-10h00): Ấp 3, 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

2/3/2021 (10h30-12h30): Ấp 8 xã Gia Canh, huyện Định Quán

2/3/2021 (13h30-16h30): Xã Gia Tân, huyện Thống Nhất

2/3/2021 (14h00-16h30): Ấp 9 xã Gia Canh, huyện Định Quán

Điện lực Trảng Bom

24/2/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

24/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

24/2/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

24/2/2021 (11h30-16h00): Một phần ấp 1 Sông Trầu, huyện Trảng Bom

25/2/2021 (8h00-15h00): Một phần KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

25/2/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

26/2/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm. Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

28/2/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp 1 Sông Trầu. Một phần ấp Nhân Hòa, An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom