Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

13/10/2023

5:15 - 5:45

Một phần KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

13/10/2023

10:00 - 12:00

Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

13/10/2023

12:45 - 14:45

Ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung

13/10/2023

15:00 - 17:00

Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

14/10/2023

21:30 - 21:35

Một phần ấp 94, Lộ 25 xã Hưng Lộc; Một phần ấp 1, 2, 3 xã Lộ 25

15/10/2023

6:00 - 16:00

Một phần KP Lập Thành, Trần Cao Vân, Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây; Một phần ấp 94 xã Hưng Lộc

15/10/2023

16:40 - 16:45

Một phần ấp 94, Lộ 25 xã Hưng Lộc; Một phần ấp 1, 2, 3 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

14/10/2023

7:30 - 9:30

Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân

14/10/2023

7:30 - 9:40

Xí nghiệp nước Thiện Tân

14/10/2023

7:30 - 12:00

Xã Mã Đà (trừ ấp 1, một phần ấp 2); xã Phú Lý

14/10/2023

7:30 - 16:30

Ấp 3, 4 xã Mã Đà; Một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân

14/10/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Tân An; Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân

14/10/2023

17:00 - 17:30

Một phần ấp 1 xã Tân An; Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân. Xí nghiệp nước Thiện Tân

15/10/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (nhánh Dốc Hố Bom)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

13/10/2023

7:30 - 17:00

Tổ 1, 3, 4 ấp Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

14/10/2023

7:30 - 12:00

KP Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh; xã Bảo Quang, TP Long Khánh

14/10/2023

7:30 - 17:00

Tổ 10 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

15/10/2023

7:30 - 17:00

Tổ 1, 2, 3, 4, 5 KP Suối Chồn, phường Bảo Vinh; Một phần KCN Suối Tre, phường Suối Tre; xã Bình Lộc, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

13/10/2023

8:00 - 12:00

Công ty An Phát Tám 5; Cơ sở Lệ Thu

14/10/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp 2A, 3A xã Xuân Bắc

15/10/2023

6:00 - 14:00

Một phần các xã Xuân Hiệp, Suối Cát (khu vực bên trái QL 1A hướng từ Công ty Hồng Nga về ngã 3 Suối Cát); Một phần xã Suối Cát (từ ngã 3 Suối Cát về hướng ngã 3 Bảo Chánh); Một phần khu 4, 8 TT Gia Ray; Một phần xã Suối Cát, toàn bộ xã Lang Minh (từ ngã 3 Suối Cát về hướng Lang Minh); Một phần xã Suối Cát, một phần xã Xuân Thọ (từ ngã 3 Bảo Chánh đến ngã 4 Xuân Thọ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

13/10/2023

8:00 - 15:30

Ấp 7, 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

13/10/2023

15:30 - 16:30

Ấp 7, 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

13/10/2023

6:40 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

14/10/2023

6:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần ấp 4 xã Phước Bình

14/10/2023

8:00 - 13:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 3, phường Tam Phước

15/10/2023

6:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã An Phước; Một phần đường 1 KCN Long Thành

15/10/2023

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp 3 xã An Phước

15/10/2023

8:00 - 11:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, một phần khu Phước Long, TT Long Thành

15/10/2023

13:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Phước Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

14/10/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Phú Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

13/10/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Bảo Bình

13/10/2023

10:15 - 11:30

Một phần ấp 12 xã Xuân Tây

13/10/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp 5 xã Xuân Tây

13/10/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp 3 xã Xuân Tây; Một phần ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

13/10/2023

8:30 - 13:00

Một phần KP 10 phường Tân Biên

14/10/2023

6:30 - 7:30

Một phần KP 2, 7, 8A phường Tân Biên; Một phần KP 2, 4, 9, 10 phường Hố Nai

15/10/2023

6:00 - 7:00

Một phần đường 9A, 17A KCN Biên Hòa 2

15/10/2023

7:00 - 8:00

Một phần đường 3A, 5A, 9A KCN Biên Hòa 2

15/10/2023

8:30 - 10:30

Một phần KP 6 phường Long Bình; đường 9A, 16A, 19A KCN Biên Hòa 2