Điện lực Biên Hòa

31/3/2021 (7h45-9h30): TBA Đồng Khởi 6A - tuyến 475 Đồng Khởi (một phần KP 1, 2 phường Tân Mai; KP 6, 7 phường Tam Hiệp

31/3/2021 (9h45-11h30): TBA Tam Hiệp 10A - tuyến 475 Đồng Khởi (một phần KP 1 phường Tân Mai)

31/3/2021 (13h30-15h15): TBA Trường Cơ Điện - tuyến 476 Vincom (Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai, phường Thống Nhất)

1/4/2021 (7h45-9h30): TBA Tân Phong 7-2A (một phần KP 7 phường Tân Phong)

1/4/2021 (9h45-11h30): TBA Cư xá Tỉnh đội (một phần KP 2, 3, 4 phường Tân Phong)

1/4/2021 (13h30-15h15): TBA Bửu Long 18 (một phần KP 2 phường Thanh Bình; KP 2, 3 phường Quang Vinh)

3/4/2021 (7h30-9h15): TBA VP Điện lực (VP Điện lực Biên Hòa; một phần KP 3 phường Quang Vinh)

5/4/2021 (7h45-9h30): Một phần KP Bình Hóa, phường Hóa An

5/4/2021 (9h45-11h30): Một phần KP 3 phường Tân Hạnh

5/4/2021 (13h30-15h15): Một phần KP 3 phường Tam Hòa, KP 6 phường Tam Hiệp

6/4/2021 (8h30-12h00): Một phần KP 3, 4 phường Bình Đa, KP 3 phường Tam Hiệp

Điện lực Thống Nhất

31/3/2021 (7h45-11h15): Ấp Đức Long 1, Đức Long 2, xã Gia Tân 2

1/4/2021 (7h30-12h30): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

1/4/2021 (13h15-16h15): Ấp Đức Long 2, Đức Long 3, xã Gia Tân 2

1/4/2021 (13h45-16h15): Ấp 94 xã Hưng Lộc

2/4/2021 (7h45-9h45): Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

2/4/2021 (10h15-12h15): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

2/4/2021 (13h15-15h15): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

4/4/2021 (8h00-10h30): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

6/4/2021 (7h15-9h45): Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

6/4/2021 (7h45-11h45): Ấp 2 xã Lộ 25

6/4/2021 (9h45-12h15): Ấp Gia Yên, Tân Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3; Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

6/4/2021 (12h45-16h45): Ấp 94 xã Hưng Lộc

6/4/2021 (12h45-15h15): Ấp Tân Yên, Gia Yên, xã Gia Tân 3

6/4/2021 (15h15-17h15): Ấp Tân Yên, Gia Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

Điện lực Trị An

1/4/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp 1 xã Trị An

5/4/2021 (8h00-9h30; 9h45-11h15): Một phần KP 1 TT Vĩnh An

5/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân

5/4/2021 (14h15-15h15): Một phần KP7 TT Vĩnh An

5/4/2021 (15h30-17h00): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân

6/4/2021 (8h00-10h15): Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân

6/4/2021 (8h00-10h15; 10h30-12h00; 13h00-14h30): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân

6/4/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Tân

Điện lực Long Khánh

1/4/2021 (7h30-17h30): Tổ 6, 7, 12, 13, 14, 15 ấp Phú Mỹ, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

3/4/2021 (7h30-17h30): Tổ 6, 7,12, 13, 14, 15, 23, 25, 26 ấp Phú Mỹ; Tổ 27 ấp Suối Phèn, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

6/4/2021 (7h30-10h30): Tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân, TP Long Khánh

6/4/2021 (13h30-16h30): Tổ 8 ấp Ruộng Tre; Tổ 14 ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

31/3/2021 (8h00-9h30): Trạm khách hàng Cơ sở Lê Giai, xã Xuân Hưng

31/3/2021 (8h30-10h30): Một phần các ấp Trung Tín, Trung Lương, Gia Hòa, xã Xuân Trường.

31/3/2021 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Nguyễn Hữu Tài, xã Xuân Hưng

31/3/2021 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Công ty Huy Hoàng Quân, xã Xuân Hưng. 

31/3/2021 (15h00-16h30): Trạm khách hàng Chùa Hưng Pháp, xã Xuân Hưng

1/4/2021 (8h30-11h00): Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen, xã Xuân Trường. Trạm khách hàng Công ty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 4, Công ty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Công ty Hoàng Thịnh 2, Công ty Vinh Quang Việt, Công ty Vinh Quang Việt 1, xã Xuân Trường

1/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Tân Hữu, Tân Hợp xã Xuân Thành. Trạm Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, Cơ sở gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Công ty Tấn Lộc Tuấn, Công ty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Công ty Tài Phát Nguyên, Miu Solar Tân Hữu, Cty Vi Solar

3/4/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

6/4/2021 (8h00-12h00): Một phần các ấp Trung Hưng, Trung Nghĩa, Bàu Sen, xã Xuân Trường. Một phần các khu 2, 7 thị trấn Gia Ray; Trạm khách hàng Cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Karaoke Nice 2

Điện lực Định Quán

31/3/2021 (8h00-16h00): Ấp 3 xã Tà Lài

31/3/2021 (8h30-15h00): Ấp 2, 3 xã Tà Lài

1/4/2021 (7h45-10h15; 10h30-12h30): Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân

1/4/2021 (14h00-16h30): Ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình

2/4/2021 (8h00-9h30): Ấp 3 xã Phú Lộc

2/4/2021 (10h15-12h00): Ấp 5 xã Phú Thịnh

2/4/2021 (13h30-15h15): Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh

5/4/2021 (8h00-10h30; 10h15-13h00): Ấp Suối Soon, xã Phú Túc, huyện Định Quán

5/4/2021 (8h00-16h00): Ấp 3 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

5/4/2021 (14h00-17h00): Ấp 1 xã Suối Nho, huyện Định Quán

6/4/2021 (7h45-10h30): Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

6/4/2021 (8h00-10h30): Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

6/4/2021 (8h15-16h15): Ấp 4 xã Phú Thịnh; Ấp 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

6/4/2021 (10h15-13h00): Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

6/4/2021 (10h30-13h00): Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán

6/4/2021 (14h00-17h00): Ấp Chợ, Cây Xăng, xã Phú Túc; Ấp Đồn Điền 1, Đồn Điền 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

Điện lực Long Thành

31/4/2021 (8h00-15h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Phước Hội, phường Long Hưng

1/4/2021 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Phước Hội, phường Long Hưng

4/4/2021 (6h00-6h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, Vườn Dừa, Tân Cang, phường Phước Tân

4/4/2021 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, thị trấn Long Thành; Một phần khu 12, 13 xã Long Đức; Một phần ấp 5 xã An Phước.

Điện lực Nhơn Trạch

31/3/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Tuy, Bình Phú, Long Hiệu, xã Long Tân.

1/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội.

4/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ

Điện lực Cẩm Mỹ

31/3/2021 (8h00-16h30): Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình

31/3/2021 (8h00-16h00): Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình (Trạm Tân Xuân 1)

2/4/2021 (13h30-16h30): Ấp 8 xã Thừa Đức

5/4/2021 (8h30-12h00): Ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 1A). Ấp 5 xã Lâm San (Trạm Lâm San 10).

6/4/2021 (8h00-11h00): Ấp 1, 9 xã Nhân Nghĩa.

Điện lực Trảng Bom

31/3/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

31/3/2021 (8h00-13h30): Một phần ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

31/3/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

31/3/2021 (11h00-14h30): Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

31/3/2021 (14h00-16h30): Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

1/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

1/4/2021 (8h00-17h00): Một phần Trường An Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

1/4/2021 (11h30-16h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

2/4/2021 (8h30-16h30): Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

3/4/2021 (9h00-11h00): TBA UBND xã Cây Gáo

4/4/2021 (7h00-17h00): Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

4/4/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp Lợi Hà, Tân Thành, Trung Tâm, xã Thanh Bình; Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao

5/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

5/4/2021 (8h00-10h00; 10h00-13h00; 13h00-15h00): Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

31/3/2021 (8h00-16h30): Một phần KP Bình Dương, phường Long Bình Tân

31/3/2021 (8h00-16h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa. Xã Hố Nai 3

1/4/2021 (8h30-11h00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa

1/4/2021 (8h30-11h30): Một phần KP 7 phường Long Bình, KP 3 phường Long Bình Tân

1/4/2021 (11h00-12h00): Một phần KP 1, 2 phường Tân Hòa. Một phần KP 10 phường Tân Biên

2/4/2021 (8h00-16h30): Một phần KP 9 phường Tân Hòa

4/4/2021 (6h00-8h00): Một phần KP 3, 3A phường Long Bình Tân, KP 7 phường Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

5/4/2021 (8h30-10h30): Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai

5/4/2021 (11h00-12h30): Một phần KP 9, 10 phường Tân Hòa

6/4/2021 (8h00-10h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

6/4/2021 (10h30-12h30): Một phần KP 6 phường Long Bình

6/4/2021 (13h30-15h30): Một phần KP 1 phường Long Bình