Điện lực Biên Hòa

7/4/2021 (7h45-9h30): Một phần KP 4 phường An Bình, KP 4 phường Bình Đa

7/4/2021 (9h45-11h30): Một phần KP 9, 10 phường An Bình

8/4/2021 (8h00-11h30): Công ty TNHH Nước Đá Quyết Thắng Phát

9/4/2021 (7h45-9h30): Một phần KP 1, 2, 3, 4 phường Hòa Bình

9/4/2021 (9h00-13h00): Một phần KP 6 phường Tân Tiến, KP 7 phường Tân Phong

9/4/2021 (9h45-11h30): Một phần khu nhà A1, A2 chung cư Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Vinh

9/4/2021 (13h30-15h15): Một phần KP 1, 2 phường Quang Vinh

12/4/2021 (8h00-12h00): Trạm biến áp Phúc Hải 5 (một phần KP 1, 4 phường Tân Phong)

13/4/2021 (7h45-9h30): Trạm biến áp Gạch Nghĩa Phương 3 (một phần KP 1, 2 phường Tân Hạnh)

13/4/2021 (9h45-11h30): Trạm biến áp Tân Thành 4 (một phần KP 2, 3 phường Bửu Long)

Điện lực Thống Nhất

7/4/2021 (7h15-9h45; 13h15-16h45): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

7/4/2021 (7h45-10h15): KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

7/4/2021 (9h45-12h15): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

7/4/2021 (12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

8/4/2021 (8h15-11h15; 10h15-12h15): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

8/4/2021 (12h45-15h45): Ấp 94 xã Hưng Lộc

8/4/2021 (15h15-17h15): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

9/4/2021 (7h15-9h45): Ấp Lê Lợi 2, xã Bàu Hàm 2

9/4/2021 (9h45-12h15; 12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

12/4/2021 (7h15-9h45; 9h45-12h15; 12h45-15h15): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

12/4/2021 (7h45-9h15; 15h15-17h15): Ấp 94 xã Hưng Lộc

12/4/2021 (12h45-15h15): Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

12/4/2021 (15h15-17h15): Ấp Lộ 25 xã Hưng Lộc

13/4/2021 (7h45-11h15; 8h00-11h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

Điện lực Trị An

7/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân

7/4/2021 (10h00-11h30; 13h00-15h00; 15h30-17h00): Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

8/4/2021 (8h30-12h30): Một phần ấp Bình Phước, một phần ấp Bình Lục, xã Tân Bình

8/4/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp 7 xã Mã Đà

8/4/2021 (8h30-9h30; 10h00-11h30; 13h00-14h30): Một phần ấp 4 xã Phú Lý

8/4/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý

9/4/2021 (8h30-10h00; 10h15-11h15): Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý

9/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý

9/4/2021 (13h00-14h30; 14h45-16h15; 16h30-17h30): Một phần ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý

9/4/2021 (16h30-17h30): Một phần ấp Bình Chánh, xã Phú Lý

11/4/2021 (8h00-16h00): Khách hàng TBA Xuân Đào

11/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp 3, một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An

12/4/2021 (8h30-16h30): Một phần ấp 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

13/4/2021 (8h30-11h30): Trạm Tuấn Lộc, ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

13/4/2021 (13h30-16h30): Trạm Bách Việt, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

7/4/2021 (7h30-11h30): Tổ 12, 20 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang, TP Long Khánh

7/4/2021 (13h30-16h30): Tổ 6, 8 ấp 3 xã Bình Lộc, TP Long Khánh

8/4/2021 (8h00-11h30): Khu vực Núi Nứa ấp Phú Mỹ xã Xuân Lập, TP Long Khánh

8/4/2021 (13h30-16h30): Tổ 11, 12 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

9/4/2021 (7h15-8h00; 16h15-17h00): Đường Hồ Thị Hương từ ngã 3 Cua Heo đến Chợ Nhỏ, phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, khu tái định cư xã Bảo Vinh, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

7/4/2021 (9h30-11h30): Một phần ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ

7/4/2021 (14h30-16h00): Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

10/4/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Chà Rang

12/4/2021 (8h30-11h30): Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao

12/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp. Một phần ấp 1 xã Xuân Tâm, ấp 4 xã Xuân Hưng

Điện lực Định Quán

7/4/2021 (8h00-10h30): Khu 1, 4, 7 thị trấn Tân Phú; Ấp 2 xã Phú Lộc , huyện Tân Phú

7/4/2021 (10h30-13h00): Ấp 2 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

7/4/2021 (14h00-16h30): Ấp 3, 4 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

8/4/2021 (9h30-16h00): Ấp 1, 3, 4, 7 xã Phú Tân; Ấp 5, Ba Tầng, Suối Soon 1, 2 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

9/4/2021 (8h00-17h30): Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán.

Điện lực Long Thành

7/4/2021 (8h30-10h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Vineco

7/4/2021 (8h45-10h15): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Khuôn Hùng Hưng

7/4/2021 (10h25-11h20): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 50kVA Trần Xuân Doanh 2.

7/4/2021 (10h30-11h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1-25kVA Trung tâm thông tin Di động KV6

7/4/2021 (13h00-14h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2-25kVA Trung tâm thông tin Di động KV6

7/4/2021 (13h05-14h05): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 75kVA Công ty MTV Đại Tiến Đạt (Âu Sa cũ)

7/4/2021 (14h00-16h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3-25kVA Trung tâm thông tin Di động KV6

7/4/2021 (14h05-15h05): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Công ty Lê Thị Thúy Hoa

8/4/2021 (8h00-11h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Gốc, xã Long An

8/4/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA CN Đức Hòa Phát

8/4/2021 (10h30-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Năng Lượng Việt An Phát

8/4/2021 (13h30-15h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới, Xóm Gò Bà Ký, xã Long Phước

9/4/2021 (8h00-10h30): Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

9/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Long Phú, xã Phước Thái

9/4/2021 (8h15-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty Dương Văn Tiến

9/4/2021 (10h00-14h00): Một phần KP Đồng phường Phước Tân

9/4/2021 (10h30-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty AZI

11/4/2021 (6h00-6h30; 17h30-18h00): TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần KP 4), phường Long Hưng

11/4/2021 (6h30-7h00; 16h30-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Vườn Dừa, một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

11/4/2021 (8h00-11h00): TP Biên Hòa: Phụ tải nhánh Công ty Duing Jyuo VN sau trụ 49/01 và 49 Tuyến 473 Khải Toàn

11/4/2021 (8h05-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1500kVA Công ty PK Tec

11/4/2021 (8h15-10h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA NX 32

11/4/2021 (10h30-14h00): Huyện Long Thành: Phụ tải Cty SaMill sau trụ 16/03 tuyến 479 Bảo Sơn

11/4/2021 (10h45-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty Vina G7 T2.

11/4/2021 (11h00-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2x2000kVA T1 Công ty Poh Hoat VN

Điện lực Cẩm Mỹ

7/4/2021 (8h00-10h00): Ấp 12 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 17A)

7/4/2021 (10h30-12h30): Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình (Trạm Tân Hòa 4A)

7/4/2021 (14h00-15h30): Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình (Trạm Tân Bình 6)

9/4/2021 (8h00-12h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo

9/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo (Trạm Mã Vôi 8)

10/4/2021 (14h00-15h30): Một phần ấp 4 xã Xuân Tây

Điện lực Trảng Bom

7/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

7/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

7/4/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

7/4/2021 (11h00-16h00): Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình; ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

8/4/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

9/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

9/4/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao

11/4/2021 (8h00-16h00): Một phần KCN Sông Mây và ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3

11/4/2021 (8h00-8h30; 15h30-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3. Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

11/4/2021 (15h30-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3. Một phần ấp Bùi Chu, Tân Thành, Bắc Hòa, xã Bắc Sơn. Một phần ấp Tân Bình, Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

12/4/2021 (10h00-12h00; 12h00-14h00; 14h00-16h00): Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

7/4/2021 (8h00-10h15): Một phần KP 1, 3, 6 phường Tân Biên

7/4/2021 (8h00-10h00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa

7/4/2021 (10h30-12h30): Một phần KP 2 phường Tân Biên

7/4/2021 (10h30-12h00): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

8/4/2021 (8h00-12h00): Một phần KP 2 phường Long Bình Tân

8/4/2021 (8h30-15h00): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

9/4/2021 (8h00-10h00): Một phần KP 1, 4, 5 phường Tân Hòa

9/4/2021 (10h30-12h30): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa

11/4/2021 (6h30-7h00): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân. Một phần đường 2A KCN2. 

11/4/2021 (6h30-7h00; 16h30-17h00): Một phần KP 2, 3 phường Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện Lực Long Thành

11/4/2021 (8h00-16h00): Một phần KP 9, 10 phường Tân Hòa. Một phần phụ tải Điện Lực Trảng Bom

11/4/2021 (8h30-9h00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài