Điện lực Biên Hòa

22/4/2021 (8h00-16h00): Một phần KP 5, 8 phường Tam Hiệp.

22/4/2021 (9h00-13h00): Một phần KP 5 phường Bửu Hòa

23/4/2021 (8h00-12h30): TBA CX Giấy Tân Mai, một phần KP 1 phường Thống Nhất

23/4/2021 (13h30-16h30): Một phần KP 1, 4, 5 phường Thống Nhất

25/4/2021 (8h00-14h00): Một phần phường Tân Tiến.

25/4/2021 (8h00-8h30; 13h30-14h00): Một phần phường Tam Hòa, Tân Mai, Tam Hiệp, Tân Tiến

26/4/2021 (7h45-8h15): Một phần Công ty May Đồng Tiến

26/4/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 2, 7 phường Tân Tiến

Điện lực Thống Nhất

22/4/2021 (9h15-11h45): Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

22/4/2021 (9h45-12h15; 12h45-15h15): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

22/4/2021 (13h15-15h15): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

22/4/2021 (15h15-17h15): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

23/4/2021 (7h55-11h05): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

23/4/2021 (12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

26/4/2021 (7h45-9h15): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

27/4/2021 (7h15-9h45): Ấp Đức Long 2, Đức Long 3, xã Gia Tân 2; Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1; KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

27/4/2021 (9h45-12h15): Ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2; Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

27/4/2021 (12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

Điện lực Trị An

22/4/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 5 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

22/4/2021 (8h30-10h30): Trạm Nhân Hòa, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

22/4/2021 (9h15-10h15; 10h30-11h30): Một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

22/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

22/4/2021 (15h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (7h30-8h30; 8h45-10h30; 10h45-12h15): Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (8h30-11h30): Trạm Hoàng Trung 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (13h15-14h45): Một phần ấp 1, ấp 2 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (13h30-16h30): Một phần khu 2 ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

23/4/2021 (16h45-17h45): Một phần ấp Thái An, ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

24/4/2021 (8h30-10h30): Trạm Ngân Hàng, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

24/4/2021 (13h30-16h30): Trạm Minh Thành, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

24/4/2021 (14h00-16h10): Một phần ấp 6 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

25/4/2021 (7h50-9h10): TBA Nguyễn Thanh Loan, TBA Đào Văn Tỵ, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/4/2021 (8h10-9h50): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/4/2021 (8h30-11h30): Công ty TNHH Đông Tây Tây Nguyên,- xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/4/2021 (8h30-12h00): Trạm Khang My 1, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/4/2021 (13h30-16h30): TBA Mỏ đá Thăng Long, Mỏ đá Thăng Long 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

22/4/2021 (7h30-17h30): Khu 6, 7, 8, 9 ấp Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

25/4/2021 (7h00-7h15; 17h15-17h30): Từ Cua Heo đến Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh, phường Xuân Bình, TP Long Khánh

25/4/2021 (7h00-8h00; 16h30-17h30): Một phần KP 5 phường Xuân Hòa, phường Phú Bình, TP Long Khánh

25/4/2021 (7h30-17h30): Một phần khu 8, 9 ấp Cẩm Tân, tổ 10 ấp Tân Phong, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

25/4/2021 (9h00-12h00): Công ty NYG

26/4/2021 (7h00-8h00; 12h00-13h00): Đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, TP Long Khánh

26/4/2021 (7h30-17h30): Một phần tổ 1, 2, 7, 8 ấp Tân Phong, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

27/4/2021 (7h30-17h30): Một phần khu 1, 2, 9 ấp Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

27/4/2021 (7h30-17h30): Một phần tổ 1, 2, 4 ấp Tân Phong, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

27/4/2021 (8h30-9h50): Cơ sở Mê Kông

27/4/2021 (10h00-11h30): Khách hàng Phượng Trường

27/4/2021 (13h00-14h30): Khách hàng Cán Tôn Quốc Tâm

27/4/2021 (14h30-16h30): Khách hàng Ngô Ánh 4

Điện lực Xuân Lộc

22/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

25/4/2021 (7h30-17h00): Toàn bộ các xã Xuân Hưng, Xuân Hòa. Một phần các ấp 1, 2, 3, 4 xã Xuân Tâm. Các trạm khách hàng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, UBND xã Xuân Tâm, HTX Đại Nam 1, Trang trại Ông Vượng, Đàm Thị Đào, Công ty Anh Khôi, Công ty Anh Khôi 2, Công ty Phan Tấn Phong

26/4/2021 (6h00-16h00): Một phần ấp Tây Minh, xã Lang Minh. Một phần ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú

26/4/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp 3B xã Xuân Bắc

26/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 4A xã Xuân Bắc

27/4/2021 (6h00-16h00): Một phần ấp Tân Bình 1, xã Lang Minh

27/4/2021 (8h00-8h45): Trạm khách hàng Bửu Phúc Đạt, xã Suối Cát.

27/4/2021 (9h00-9h45): Trạm khách hàng Cơ sở sắt Hiệp Hưng, xã Xuân Hiệp.

27/4/2021 (10h00-10h45): Trạm khách hàng Bưu điện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray.

27/4/2021 (11h30-12h15): Trạm khách hàng Bưu điện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

27/4/2021 (13h00-17h00): Trạm khách hàng Đ/Đ Thị trấn 5, Đ/Đ Xuân Hiệp 1, Đ/Đ Xuân Hiệp 2

Điện lực Định Quán

21/4/2021 (8h00-10h30): Ấp 4 xã Phú Ngọc

21/4/2021 (10h45-12h45): Ấp Chợ xã Suối Nho

21/4/2021 (14h00-16h30): Ấp 3 xã Suối Nho

22/4/2021 (8h00-10h00): Ấp 2 xã Gia Canh

22/4/2021 (10h15-12h45): Ấp 4 xã Phú Vinh

22/4/2021 (14h00-16h30): Ấp 3 xã Phú Lợi

23/4/2021 (7h45-9h45): KP Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán

23/4/2021 (10h15-12h45; 14h00-16h30): Ấp 1, 2, 3 xã Phú Hòa

Điện lực Long Thành

22/4/2021 (8h00-11h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 1, phường Tam Phước

22/4/2021 (8h30-9h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA LD Bò Sữa 1

22/4/2021 (8h30-9h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x15kVA CS Võ Thị Kim Hoa

22/4/2021 (8h30-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 2x560kVA Cty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới

22/4/2021 (9h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

22/4/2021 (9h30-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA DNTN Phước Thành An Phước

22/4/2021 (13h30-16h00): Huyện Long Thành: Một phần khu 15 xã Long Đức

23/4/2021 (8h00-11h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Tân Hiệp

23/4/2021 (8h30-11h00): TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 750kVA Cty Tấn Lộc

23/4/2021 (8h30-14h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước

23/4/2021 (9h00-11h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Phước Bình

23/4/2021 (13h00-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 750kVA CKLM&XDMN

23/4/2021 (13h30-16h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn

25/4/2021 (8h00-11h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 ã Phước Bình

25/4/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải TBA (400+1000)kVA Công ty Home Vogare

25/4/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải TBA 2000kVA -T2 Công ty Poh Huat

25/4/2021 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải TBA (2000+1500)kVA Công ty Seogwang VN

25/4/2021 (10h30-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải TBA (2x560)kVA T4, T6 Công ty Vĩnh Cường

25/4/2021 (10h30-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải TBA 320kVA -T1 Công ty Chiên

25/4/2021 (10h30-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải TBA 2x2000kVA-T1 Công ty Poh Huat

26/4/2021 (8h30-11h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước

27/4/2021 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Sa Cá, xã Bình An

27/4/2021 (11h00-14h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường

Điện lực Cẩm Mỹ

22/4/2021 (9h00-11h00): Ấp 4 xã Sông Nhạn (Trạm Sông Nhạn 3)

22/4/2021 (11h00-14h00): Ấp 10 xã Sông Ray; Ấp La Hoa xã Xuân Đông

26/4/2021 (8h30-11h30): Ấp Cẩm Tiên, ấp Hoàn Quân, xã Long Giao

Điện lực Trảng Bom

22/4/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

22/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

23/4/2021 (8h30-15h30): Một phần KP 4 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

24/4/2021 (8h30-14h30): Một phần ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

25/4/2021 (7h30-15h00): Công ty CP Teakwang Vina Industrial. Kho Xăng dầu Quân đội. Một phần KP 6 phường Long Bình