Điện lực Biên Hòa

28/4/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 4, 5 phường Thống Nhất

29/4/2021 (8h30-10h15): Trạm biến áp Võ Thị Sáu 3 - tuyến 481 Võ Thị Sáu (một phần KP 7 phường Thống Nhất)

29/4/2021 (9h00-11h30): Trạm biến áp Phúc Hải 2 (một phần KP 1, 2, 3 phường Tân Phong)

4/5/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 2, 3, 4 phường Quyết Thắng

Điện lực Thống Nhất

28/4/2021 (7h15-9h45): Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

28/4/2021 (9h15-11h45): Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

28/4/2021 (12h45-15h15): Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

28/4/2021 (15h15-17h15): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

4/5/2021 (7h15-9h45; 9h45-12h15): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

4/5/2021 (12h45-15h15): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

4/5/2021 (15h15-17h15): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

Điện lực Trị An

29/4/2021 (7h30-12h00): Xã Mã Đà (trừ ấp 5, ấp 6, ấp 7, một phần ấp 2), huyện Vĩnh Cửu

29/4/2021 (7h30-16h30): Xã Phú Lý; Ấp 5, ấp 6, ấp 7, một phần ấp 2 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

4/5/2021 (8h00-9h00; 9h15-10h15): Một phần KP 7, một phần KP 2 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

4/5/2021 (13h30-14h30; 14h45-16h00): Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

28/4/2021 (7h30-17h30): Một phần tổ 5, 10, 13, 14 ấp Tân Phong xã Xuân Tân, TP Long Khánh.

29/4/2021 (7h30-17h30): Tổ 16, 17 ấp Tân Phong xã Xuân Tân, TP Long Khánh. 

29/4/2021 (7h30-17h30): Ấp Tân Phong xã Xuân Tân, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

28/4/2021 (6h00-16h30): Một phần ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh

28/4/2021 (8h00-12h00): TBA Đ/Đ Suối Cát 4, Đ/Đ Suối Cát 5, Đ/Đ Xuân Thọ 2, Đ/Đ Xuân Bắc 5

29/4/2021 (6h00-16h00): Một phần ấp Tây Minh, xã Lang Minh. TBA Đ/Đ Bảo Thị 2; Đ/Đ Bảo Thị 3; 13h00-13h45: Trạm khách hàng Cơ sở Mai Thảo 1, xã Xuân Tâm. 14h00-14h45: Trạm khách hàng Trang trại Phạm Văn Tư 1, xã Xuân Tâm. 15h30-16h15: Trạm khách hàng Ga Trảng Táo, xã Xuân Tâm.

4/4/2021 (0h08-11h45): Một phần các khu 4, 5, 6, 8 thị trấn Gia Ray

4/5/2021 (7h30-17h30): Một phần ấp 6 xã Xuân Tâm (KV Hội làm vườn 2). Trạm Công ty TNHH MTV Trác Việt Phát, Cơ sở Lê Thị Mai Thảo, Trại gà Ngô Thị Huỳnh Nga, Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp (các trạm Trại heo Hà Bảo Huy 1 và 2)

Điện lực Định Quán

28/4/2021 (8h00-10h30): Ấp 4 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán.

28/4/2021 (8h45-9h45): Trạm Cấp nước Định Quán 1

28/4/2021 (10h45-12h45): Ấp Chợ xã Suối Nho, huyện Định Quán.

28/4/2021 (12h45-13h45): Trạm Nước sinh hoạt Túc Trưng

28/4/2021 (14h00-16h30): Ấp 3 xã Suối Nho, huyện Định Quán

28/4/2021 (14h00-16h00): Cơ sở Ngọc Thanh

29/4/2021 (8h00-9h30): Ấp Hiệp Quyết, 114 thị trấn Định Quán; Ấp 7 xã Gia Canh, huyện Định Quán

29/4/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h15): Ấp 3, 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

29/4/2021 (10h15-11h45): Ấp 2, 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

29/4/2021 (13h30-15h00): Ấp 3, 4 xã Phú Ngọc. Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

29/4/2021 (14h00-16h30): Ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán; Ấp 4 xã Phú Lợi; Ấp 1 xã Gia Canh, huyện Định Quán

29/4/2021 (15h00-16h30): Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán 

4/5/2021 (8h00-9h00): Ấp 6 xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

4/5/2021 (8h00-9h45): Ấp 94 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

4/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú. Ấp 2, 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

4/5/2021 (9h30-10h30): Ấp Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

4/5/2021 (10h15-12h45): Ấp 3 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

4/5/2021 (10h30-12h00): Khu 8-9 TT Tân Phú, huyện Tân Phú

4/5/2021 (10h45-12h00): Ấp Hòa Bình, xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

4/5/2021 (13h30-15h00): Ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán

4/5/2021 (13h30-14h45): Ấp 1, 5 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

4/5/2021 (14h00-16h30): Ấp Ngọc Lâm 1-2 xã Phú Thanh, Phú Xuân, huyện Tân Phú

4/5/2021 (15h15-16h30): Ấp 1, 2 xã Suối Nho, huyện Định Quán.

Điện lực Long Thành

28/4/2021 (8h00-14h15): TP Biên Hòa: Một phần KP Vườn Dừa, phường Phước Tân

28/4/2021 (14h00-16h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

Điện lực Nhơn Trạch

28/4/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp Bà Trường, xã Phước An

28/4/2021 (8h15-9h15; 9h30-10h30; 10h45-11h45): Một phần ấp Phước Lương, xã Phú Hữu

28/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 5 xã Long Thọ.

28/4/2021 (13h30-14h30): Một phần ấp Rạch 7 xã Phú Hữu

28/4/2021 (15h15-16h15): Một phần ấp Phú Tân, xã Phú Đông. Một phần ấp Rạch 7 xã Phú Hữu

29/4/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Phước Lương, xã Phú Hữu

29/4/2021 (8h15-11h15): Một phần ấp Rạch 7 xã Phú Hữu

29/4/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp Bến Cam, xã Phước Thiền

29/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Cát Lái, xã Phú Hữu

29/4/2021 (13h00-15h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 xã Phước Khánh

Điện lực Trảng Bom

28/4/2021 (8h00-10h00): TBA Công ty Thú y Thịnh Á

28/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom

28/4/2021 (8h30-11h00): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

28/4/2021 (10h00-12h00): TBA Công ty TNHH TM SX Thuốc Thú y Thịnh Á

28/4/2021 (11h00-15h00): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

28/4/2021 (12h00-14h00): TBA Công ty TNHH GreiFlexibles

29/4/2021 (8h00-15h30): Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/4/2021 (18h00-18h30): Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình Một phần KP 11 phường An Bình. Một phần đường 2A,13A KCN Biên Hòa 2

29/4/2021 (19h15-19h45): Một phần KP 3, 6, 7 phường Long Bình. KP 11 phường An Bình. KP 3 phường Long Bình Tân.

29/4/2021 (20h15-20h45): Một phần KCN Agtex Long Bình