Điện lực Biên Hòa

6/5/2021 (6h30-8h00): Một phần KP 2 phường Quyết Thắng; KP 6 phường Thống Nhất

6/5/2021 (6h30-14h00): Một phần KP 2 phường Quyết Thắng; KP 6 phường Thống Nhất

7/5/2021 (6h00-7h30): Một phần KP 2 phường Quyết Thắng; KP 6 phường Thống Nhất

Điện lực Thống Nhất

5/5/2021 (7h15-9h45): Ấp 6 xã Lộ 25

5/5/2021 (7h45-10h15): KP Lập Thành, Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

5/5/2021 (9h45-12h15): Ấp 1, 2 xã Lộ 25

5/5/2021 (12h45-15h15): Ấp 1 xã Lộ 25

5/5/2021 (15h15-17h15): Ấp 2 xã Lộ 25

6/5/2021 (7h15-9h45): Ấp 2 xã Lộ 25

6/5/2021 (7h45-11h15): Ấp Lộ 25, ấp 94 xã Hưng Lộc (KH trên PĐ Núi Nứa)

6/5/2021 (9h45-12h15): Ấp 4 xã Lộ 25

6/5/2021 (12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp 5 xã Lộ 25

7/5/2021 (7h15-9h45): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

7/5/2021 (9h15-11h45): Ấp Dốc Mơ 1, 2, 3 xã Gia Tân 1

7/5/2021 (9h45-12h15): Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

7/5/2021 (12h45-15h15): Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

7/5/2021 (15h15-17h15): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

10/5/2021 (7h15-9h45): Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

10/5/2021 (7h15-10h15): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

10/5/2021 (9h45-12h15): Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

10/5/2021 (10h15-12h15): Ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2

10/5/2021 (12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

Điện lực Trị An

5/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

5/5/2021 (8h30-9h30): Trạm Lê Văn Hiếu, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

5/5/2021 (9h30-10h30): TBA Bơm Tân An

5/5/2021 (11h00-12h00): Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

5/5/2021 (13h30-14h30): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú. Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

5/5/2021 (13h30-16h30): Trạm Tuấn Lộc 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

5/5/2021 (14h45-15h45; 16h00-17h00): Một phần ấp 5, một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

6/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

6/5/2021 (9h30-10h30): TBA Liễu Thị Bông

6/5/2021 (11h00-12h00): TBA Phát triển & Mở rộng

6/5/2021 (13h30-17h00): Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

7/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

7/5/2021 (8h30-11h30): KH Nhánh Mỏ Đá Thạnh Phú 4

7/5/2021 (13h30-16h30): TBA Hữu Đức

9/5/2021 (7h30-18h30): Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

9/5/2021 (8h30-11h30): Trạm Dũng Khanh, trạm Dũng Khanh 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Nhánh Phú Khang Thịnh 1

9/5/2021 (13h30-16h30): Một phần khu 2 ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Trạm Mỏ Đá Hóa An 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

10/5/2021 (8h30-11h30): Nhánh Tuấn Hiền

10/5/2021 (13h30-16h30): Nhánh Gỗ Trí Việt

11/5/2021 (8h30-11h30): Nhánh Đông Vương

11/5/2021 (13h30-16h30): Nhánh Cánh Đồng Vàng

Điện lực Long Khánh 

5/5/2021 (8h01-9h30): Tổ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

8/5/2021 (7h30-17h00): Tổ 38 xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

8/5/2021 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Đường Hồ Thị Hương, Thích Quảng Đức nối dài, Nguyễn Trãi phường Xuân An, phường Xuân Hòa. Ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

8/5/2021 (7h30-17h00): Đường Nguyễn Trãi từ tượng đài Chiến Thắng đến cầu Suối Rết, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh

9/5/2021 (8h30-11h30): Công ty Delta

11/5/2021 (7h30-8h30): Một phần KP 2 phường Xuân Bình, TP Long Khánh

11/5/2021 (9h00-10h30): Khách hàng Nguyễn Anh Tuấn

11/5/2021 (10h30-12h30): Khách hàng CB Gỗ Khang

Điện lực Xuân Lộc

5/5/2021 (7h30-17h30): Một phần ấp 6 xã Xuân Tâm, khu vực Hội làm vườn 3,4; Một phần ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường

6/5/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Gia Hòa, Trung Lương, xã Xuân Trường. Một phần ấp Tân Hưng, xã Xuân Thành

7/5/2021 (0h08-11h45): Cơ sở Mai Thị Hà xã Suối Cát, Cơ sở Phạm Văn Trường xã Xuân Phú. UBND xã Xuân Định

10/5/2021 (8h00-8h45): Trung tâm văn hóa học tập công đồng xã Xuân Tâm

10/5/2021 (8h30-11h30): Một phần ấp 8 xã Xuân Bắc

10/5/2021 (9h00-9h45): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Ngọc Hòa, ấp 4 xã Xuân Hưng

10/5/2021 (10h00-11h45): Trạm khách hàng Công ty Đức Lập Phát, ấp 1 xã Xuân Hưng

11/5/2021 (8h00-12h00): Một phần các ấp Thọ Tân, Thọ Trung, xã Xuân Thọ

11/5/2021 (8h30-11h30): Một phần các ấp Thọ Chánh, ấp Thọ Phước, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ

11/5/2021 (9h00-12h00): Một phần ấp Thọ Phước, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

11/5/2021 (9h30-12h00): Một phần xã Xuân Thọ. Một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã 3 Bảo Chánh đến ngã 4 Xuân Thọ)

Điện lực Định Quán

5/5/2021 (8h00-10h00): Ấp 4 xã Phú Lập. Ấp 1 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

5/5/2021 (8h00-10h30): Ấp 7 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

5/5/2021 (10h15-12h15): Ấp 3 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

5/5/2021 (11h00-12h00): Ấp 7 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

5/5/2021 (14h00-16h30): Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

6/5/2021 (8h00-9h30): Ấp 4, 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

6/5/2021 (8h00-10h00): Ấp 7 xã Gia Canh, huyện Định Quán

6/5/2021 (8h00-11h30): Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

6/5/2021 (10h15-11h45): Ấp 1 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

6/5/2021 (10h15-12h15): Ấp 3, 4, 6 xã Gia Canh, huyện Định Quán

6/5/2021 (13h30-16h00): Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

7/5/2021 (8h00-10h00): Ấp 1, 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

7/5/2021 (8h45-11h00): Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

7/5/2021 (10h15-12h45): Ấp 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

7/5/2021 (13h30-15h45): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

7/5/2021 (14h00-16h15): Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

8/5/2021 (8h00-14h30): Khu hành chính huyện Tân Phú; Khu 8, 10 TT Tân Phú, huyện Tân Phú

10/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Cầu Ván, Thái Hòa 1, xã Phú Túc, huyện Định Quán

10/5/2021 (8h00-11h00): Ấp 5B xã Đăklua, huyện Tân Phú

10/5/2021 (8h00-12h00): Ấp 10 xã Đăklua, huyện Tân Phú

10/5/2021 (8h45-11h30): Ấp Đức Thắng 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

10/5/2021 (10h15-12h45): Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán

10/5/2021 (13h30-16h00): Ấp Tân Lập , xã PhúTúc, huyện Định Quán. Ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất

10/5/2021 (13h30-16h30): Ấp 6 xã Đăklua, huyện Tân Phú

10/5/2021 (14h00-16h30): Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán

11/5/2021 (8h00-10h00): Ấp 94 xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

11/5/2021 (8h45-11h30): Ấp Cây Xăng, Suối Rút, ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Định Quán

11/5/2021 (10h15-12h45): Ấp Đồn Điền 1, 2 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

11/5/2021 (13h45-16h30): Ấp Phú Dòng, xã Phú Cường, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

6/5/2021 (8h00-12h00): TP Biên Hòa: Một phần KP 3 phường An Hòa

6/5/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 630kVA T2 Công ty Thế Giới Nhà

6/5/2021 (10h30-11h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA T1 và 630kVA T2 Cty Trang Long Phát

6/5/2021 (13h30-17h00): TP Biên Hòa: Một phần KP 3 phường An Hòa

7/5/2021 (8h30-10h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1000kVA T2 Việt Á Châu

8/5/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2000kVA Công ty HwaSeung Vina

8/5/2021 (10h30-14h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA T1 và 560kVA T2 Công ty Gỗ Hạnh Phúc

9/5/2021 (8h00-10h30): TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Gạch Men Ý Mỹ.

9/5/2021 (8h15-11h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 2000kVA Chien 4 và trạm 1000kVA Chien 8

9/5/2021 (10h00-12h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Trường THPT Long Thành

9/5/2021 (10h30-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm (2000+4000)kVA T2 Công ty AVA

9/5/2021 (11h00-15h00): TP Biên Hòa: Phụ tải sau trụ 41/33/1 tuyến 473 Khải Toàn

Điện lực Nhơn Trạch

5/5/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp 2 xã Phước Khánh

5/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Phước Khánh

5/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Phước Khánh

6/5/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Phước Khánh

6/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Phước Khánn

6/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Phước Khánh

7/5/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 xã Phước Khánh

7/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 xã Phước Khánh

7/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Phước Khánh.

Điện lực Trảng Bom

5/5/2021 (8h00-15h30): Một phần ấp 4, xã An Viễn

5/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Tân Bắc, xã Bình Minh

6/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Sông Mây, An Chu, xã Bắc Sơn

7/5/2021 (8h30-15h00): Một phần KP 5 thị trấn Trảng Bom

8/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

5/5/2021 (8h00-15h00): Một phần KP 4 phường Tân Hiệp

5/5/2021 (8h30-11h30): Một phần KP 13 phường Hố Nai

6/5/2021 (8h30-11h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

7/5/2021 (8h00-16h00): Một phần KP 3, 3A, 4, 4B phường Trảng Dài

7/5/2021 (8h30-11h30): Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài

9/5/2021 (8h00-12h00): Một phần KCN Quốc phòng Long Bình

9/5/2021 (8h00-16h00): Công ty TNHH Nghĩa Kỳ;  DNTN Phương Kỳ

9/5/2021 (8h30-15h00): Công Ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai