Điện lực Biên Hòa

15/5/2021 (8h00-12h00): Một phần KP 7 phường Thống Nhất

16/5/2021 (6h30-17h00): Một phần KP 3 phường Bửu Hòa, KP Cầu Hang phường Hóa An. Một phần phường Bửu Hòa, phường Hóa An. Một phần Công ty Pouchen VN, phường Hóa An

Điện lực Thống Nhất

12/5/2021 (7h15-9h45): Ấp Đức Long 1, Đức Long 2, xã Gia Tân 2

12/5/2021 (7h15-9h45): KP Lập Thành, Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

12/5/2021 (9h45-12h15; 12h45-15h15; 15h15-17h15): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

13/5/2021 (7h15-8h45): Khu phố Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây

13/5/2021 (7h15-9h45): Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

13/5/2021 (9h45-12h15): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

13/5/2021 (12h45-15h15): Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

13/5/2021 (15h15-17h15): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3; Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

15/5/2021 (7h45-15h15): KP Lập Thành, Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

16/5/2021 (7h30-17h00): KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

17/5/2021 (7h45-10h15): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

18/5/2021 (7h45-14h15): Ấp Lộ 25, ấp 94 xã Hưng Lộc; toàn bộ xã Lộ 25 (KH sau recloser Ngã Năm)

Điện lực Trị An

12/5/2021 (8h00-12h00): Trường mầm non Tân An, trường tiểu học Tân An, UBND xã Tân An

12/5/2021 (13h30-16h30): Nhánh Bắc Hồng

13/5/2021 (8h30-11h30): Nhánh CM Bửu Long

13/5/2021 (13h30-16h30): Nhánh Mỏ Đá Thạnh Phú 8

15/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp 2, một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân

15/5/2021 (8h30-11h30): Nhánh Thành Phú Phát

15/5/2021 (10h00-12h00): Một phần KP 1 TT Vĩnh An

15/5/2021 (13h30-16h30): Nhánh Vĩnh Hải; Nhánh Minh Thành 2

16/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Cây Xoài xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

16/5/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp 3 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

14/5/2021 (7h30-17h30): Một phần khu 8, 9 ấp Cẩm Tân, tổ 10 ấp Tân Phong, phường Xuân Tân, TP Long Khánh

16/5/2021 (7h30-17h30): Đường Nguyễn Du, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, phường Xuân An, TP Long Khánh

16/5/2021 (7h30-17h30): Một phần cư xá 60 căn phường Xuân Hòa, TP Long Khánh

16/5/2021 (7h30-17h30): Một phần KP 3 phường Xuân Bình, TP Long Khánh

16/5/2021 (7h30-17h30): Một phần hẻm Thánh Mẫu phường Xuân Hòa, TP Long Khánh

16/5/2021 (9h00-11h30): Công ty AMECO

Điện lực Xuân Lộc

12/5/2021 (6h00-17h00): Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

13/5/2021 (7h30-12h30): Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

13/5/2021 (11h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Xuân Bắc

Điện lực Định Quán

12/5/2021 (7h45-10h00; 10h15-12h30): Khu 10 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

12/5/2021 (8h00-12h00): Ấp 6A, ấp 6B xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

12/5/2021 (8h00-14h30): Ấp 9 xã Gia Canh, huyện Định Quán

12/5/2021 (9h15-12h15): Ấp 4 xã La Ngà, huyện Định Quán

12/5/2021 (14h00-16h30): Khu 3, 4, 6, 7 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

13/5/2021 (8h00-9h30): Ấp 8 xã Phú Tân, huyện Định Quán

13/5/2021 (8h00-10h30): Ấp 1 xã La Ngà, huyện Định Quán

13/5/2021 (8h45-11h45): Ấp Phú Lợi, Phú Thắng, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

13/5/2021 (10h15-11h45): Ấp 5, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán.

13/5/2021 (10h45-12h45): Ấp 94, Suối Duôi, xã Túc Trưng, huyện Định Quán

13/5/2021 (13h30-15h00): Ấp 2, 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

13/5/2021 (14h00-16h30): Ấp 1, 2, ấp Chợ xã Suối Nho, huyện Định Quán

14/5/2021 (7h45-10h15): Ấp Ngọc Lâm 3 xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 xã Phú Thanh; Khu 12 thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán.

14/5/2021 (8h30-9h45): Ấp 2 xã Phú Thịnh, huyện Định Quán

14/5/2021 (8h30-14h00): Ấp 1, 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

14/5/2021 (10h30-12h00): Ấp 8 xã Phú Thịnh, huyện Định Quán

14/5/2021 (10h30-12h15): Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Định Quán

14/5/2021 (14h00-16h30): Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Định Quán.

17/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

17/5/2021 (8h45-11h15): Ấp Hiệp Tâm 2, Hiệp Đồng, TT Định Quán, huyện Định Quán

17/5/2021 (10h15-12h15): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

17/5/2021 (13h30-15h30): Ấp Hoà Đồn, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

17/5/2021 (14h00-16h15): Ấp Hoà Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

12/5/2021 (8h00-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 150kVA Công ty TNHH SX TM Phước An Hưng, xã An Phước

12/5/2021 (8h30-11h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

12/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Gạch Hiệp Phương Phát tại trụ 20/10/4 nhánh Phù Sa

12/5/2021 (13h30-15h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

12/5/2021 (14h30-16h00): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

13/5/2021 (7h00-12h00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần khu Bàu Cá, xã An Phước

13/5/2021 (8h00-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Cơ khí Nhật Nam, phường Phước Tân

13/5/2021 (8h00-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 3x50kVA Cơ sở Vũ Xuân Kỷ, xã Phước Thái

13/5/2021 (8h15-16h30): Huyện Long Thành: Khu dân cư Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp

13/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty TNHH SX TM Đồng Phát, phường Phước Tân

13/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 3x75kVA Cơ sở Vũ Đức Kiên, xã Phước Thái

14/5/2021 (8h00-9h45): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x37.5kVA Công ty TNHH Mật Ong Triều Cầm, phường Tam Phước

14/5/2021 (8h00-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tám Do, xã Bàu Cạn

14/5/2021 (8h30-10h30): TP Biên Hòa: Một phần KP Đồng, một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

14/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA Công ty TNHH Nông nghiệp Gia Bảo, xã Bàu Cạn

14/5/2021 (9h45-11h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Phụng Luật, phường Tam Phước

16/5/2021 (6h30-17h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trên đường số 5, một phần phụ tải trên đường số 1 KCN Long Thành

16/5/2021 (8h30-11h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH August Sport, KCN Tam Phước

16/5/2021 (13h00-15h30): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty TNHH Jinmyung Vina, KCN Tam Phước

Điện lực Nhơn Trạch

12/5/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp 2 xã Phước Khánh.

12/5/2021 (10h30-11h45): Một phần ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu

13/5/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Thị Cầu, xã Phú Đông. Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

13/5/2021 (9h45-11h15): Một phần ấp Thị Cầu, xã Phú Đông. Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

13/5/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Thị Cầu, xã Phú Đông. Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

14/5/2021 (8h30-9h30): Một phần ấp Đoàn Kết xã Vĩnh Thanh. Một phần ấp Quới Thạnh xã Phước An

14/5/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh

14/5/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh

14/5/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Đại Thắng, một phần ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thanh

14/5/2021 (15h00-16h30): Một phần ấp Thành Công, một phần ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh

Điện lực Cẩm Mỹ

16/5/2021 (8h00-12h00): Ấp 8 xã Nhân Nghĩa. Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo

Điện lực Trảng Bom

12/5/2021 (8h00-12h00): TBA Công ty Kim Hoàng

12/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

12/5/2021 (12h00-16h00): TBA Công ty HHCN Geo-Gear

13/5/2021 (8h00-12h00): TBA Công ty Yahoon

13/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp An Chu, Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

13/5/2021 (12h00-16h00): TBA Công ty Great Veca

14/5/2021 (8h00-12h00): TBA Công ty Công nghiệp Boss; TBA Công ty Dinh Dưỡng Á Châu

14/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 6 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

14/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

14/5/2021 (12h00-14h00): TBA Chi cục Hải quan

14/5/2021 (12h00-16h00): TBA Công ty Phát Hoàng Long

15/5/2021 (8h00-10h00): TBA Công ty Nhật Nông

15/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

15/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp 4 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

15/5/2021 (10h00-12h00): TBA Công ty TNHH Kao Minh

18/5/2021 (11h00-15h00): Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom