Điện lực Biên Hòa

20/5/2021 (8h00-12h00): Nhánh Long Quang tự (một phần KP 2, 3, 4, 5, 6, 8 phường Tân Mai)

24/5/2021 (8h00-12h00): Công ty TNHH Quyết Thắng Phát

24/5/2021 (16h30-17h00): Một phần phường Hóa An

25/5/2021 (6h30-7h00): Một phần phường Hóa An, phường Tân Hạnh. Một phần phụ tải ĐL Tân Uyên

25/5/2021 (7h00-7h30): Một phần phường Bửu Hòa, Công ty Pouchen

25/5/2021 (16h00-16h30): Một phần phường Hóa An, phường Tân Hạnh. Một phần phụ tải ĐL Tân Uyên

25/5/2021 (16h30-17h00): Một phần phường Bửu Hòa, Công ty Pouchen

Điện lực Thống Nhất

19/5/2021 (8h00-10h25): Ấp Gia Yên, Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3. Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm (KH trên NR Cầu Hoàng từ Recloser Cầu Hoàng đến 3 FCO PĐ Cầu Hoàng)

20/5/2021 (7h45-9h45): Ấp Nam Sơn, Lạc Sơn, xã Quang Trung

20/5/2021 (9h45-11h45): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

21/5/2021 (7h45-9h45): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1. Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

21/5/2021 (13h00-16h30): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

21/5/2021 (13h15-16h45): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

Điện lực Xuân Lộc

19/5/2021 (7h30-12h00): Xã Xuân Phú (KV từ UBND xã Xuân Phú về hướng Bảo Hòa đến Đài tưởng niệm xã Xuân Phú)

20/5/2021 (6h00-17h00): Ấp Chà Rang, Bầu Sình, một phần ấp Cây Da, xã Suối Cao

20/5/2021 (7h30-12h00): Một phần xã Xuân Định KV từ ngân hàng Nông nghiệp Xuân Định về hướng Long Khánh)

20/5/2021 (7h30-15h00): Một phần các ấp Nông Doanh, Bảo Định, xã Xuân Định

20/5/2021 (7h30-16h30): Một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định. Các trạm khách hàng DNTN Trường Sơn, Hoàng Trọng Tiến, Công ty Thịnh Tín Đạt. Một phần ấp Nông Doanh, xã Xuân Định (KV Liên hiệp nông trường cao su)

20/5/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp 4A xã Xuân Bắc (KV HTX rau sạch Xuân Bắc)

21/5/2021 (7h30-12h00): Xã Lang Minh; một phần xã Suối Cát (KV từ ngã 3 Suối Cát về Lang Minh)

21/5/2021 (7h30-16h00): Một phần các ấp Tây Minh, Đông Minh, xã Lang Minh

Điện lực Định Quán

19/5/2021 (8h00-10h00): Ấp Thọ Lâm 1, 2 xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

19/5/2021 (8h45-11h15): Ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

19/5/2021 (10h15-12h15): Ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

19/5/2021 (13h30-15h30): Ấp 2 xã Phú An, huyện Tân Phú

19/5/2021 (14h00-16h15): Ấp 5 xã Phú An, huyện Tân Phú

20/5/2021 (8h00-17h00): Ấp 4A, 4B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Ấp Chợ, ấp 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A xã Suối Nho, huyện Định Quán

21/5/2021 (8h00-10h00): Ấp 4 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

21/5/2021 (8h00-15h30): Ấp 3 xã La Ngà, huyện Định Quán

21/5/2021 (9h00-12h00): Ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

21/5/2021 (9h30-10h30): Ấp 2 xã Gia Canh; Ấp 6 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

21/5/2021 (10h15-12h15): Ấp 5, 6 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

21/5/2021 (14h00-16h30): Ấp 8 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

21/5/2021 (16h30-17h30): Ấp 1, 2, 3, 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán. Xã Phú Điền, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

19/5/2021 (8h00-15h00): TP Biên Hòa: Một phần KP 4 phường An Hòa

19/5/2021 (8h30-9h45): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Nghiệp Kim Tuyến

19/5/2021 (8h30-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Gạch Trung Nghĩa

19/5/2021 (9h45-11h00): TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA -T1 Công ty Lưu Ngọc Vân

19/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty Phương Thuận An

20/5/2021 (8h00-16h30): Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới, xã Long Phước

20/5/2021 (8h15-9h45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 750kVA DNTN SXSP Cao su Long Thành

20/5/2021 (8h30-9h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA HKD Huỳnh Minh Đức tại trụ 17/43/5/1 nhánh Đồi 26

20/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Phân bón Đức Anh tại trụ 180/8A/1 tuyến 474 Thái Lạc

20/5/2021 (9h45-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Nhà thờ Phaolo tại trụ 22A/3 nhánh Suối Đá

21/5/2021 (8h15-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải khách hàng trên nhánh cảng ICD

21/5/2021 (13h00-16h00): Huyện Long Thành: Phụ tải khách hàng trên nhánh Vineco -T1

Điện lực Cẩm Mỹ

21/5/2021 (7h15-7h30; 11h15-11h30): Ấp Suối Nhát, Suối Lức, Cọ Dầu, Thoại Hương, xã Xuân Đông. Ấp 1, 3, 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây

Điện lực Trảng Bom

19/5/2021 (8h00-10h30): Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

19/5/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

19/5/2021 (9h00-12h00): Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

19/5/2021 (11h00-14h00): Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

19/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

19/5/2021 (14h30-17h00): Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

20/5/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom. Một phần ấp 3 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

21/5/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp 4 xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/5/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 2 phường Long Bình

19/5/2021 (8h00-16h00): Một phần KP 6 phường Long Bình

19/5/2021 (11h00-13h00): Một phần KP 1 phường Long Bình Tân

20/5/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Hiệp

20/5/2021 (14h00-16h00): Một phần KP 2 phường Long Bình

21/5/2021 (8h00-14h00): Một phần KP 3 phường Long Bình