Điện lực Biên Hòa

8/6/2021 (8:00 - 12:00): TBA Bửu Hòa 10 - tuyến 477 Bửu Hòa (một phần KP 1 phường Bửu Hòa)

Điện lực Thống Nhất

2/6/2021 (7:45 - 12:15): Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

2/6/2021 (13:15 - 16:45): KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

3/6/2021 (7:45 - 11:15): Ấp Đức Long 1, 2, 3 xã Gia Tân 2

4/6/2021 (7:45 - 11:45): Ấp Llê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

5/6/2021 (7:45 - 9:15): Ấp 6 xã Lộ 25. Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

5/6/2021 (9:45 - 11:15): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc. Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung

5/6/2021 (13:15 - 14:45): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc. Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

5/6/2021 (14:45 - 16:15): KP Lập Thành, Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây. Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

8/6/2021 (7:30 - 12:00): Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung

8/6/2021 (13:15 - 16:45): Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

Điện lực Trị An

2/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An. Một phần ấp 2 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (8:00 - 8:30): Trạm trại giam Vĩnh Cửu, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (9:00 - 9:30): Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 1, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (9:30 - 10:30): Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (10:00 - 10:30): Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (10:45 - 11:45): Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (11:00 - 11:30): Trạm THCS Vĩnh An, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (13:30 - 14:00): Trạm tiểu học Cây Gáo A, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (14:30 - 15:00): Trạm Phạm Thị Liên, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (15:30 - 16:00): Trạm Đỗ Văn Biểu, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2021 (15:30 - 17:00): Một phần KP 3, KP 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

3/6/2021 (8:30 - 9:30): Một phần ấp 5, ấp 6 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

3/6/2021 (8:30 - 11:30): Công ty Vĩnh Hải, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

3/6/2021 (9:45 - 11:45): Một phần ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

3/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp 7 xã Thạnh Phú. Một phần ấp 1 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

3/6/2021 (15:30 - 16:30): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

4/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KP 3 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

4/6/2021 (9:45 - 11:45): Một phần KP 1, KP 2 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

4/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần KP 1, KP 2 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

4/6/2021 (14:30 - 15:30): Một phần KP 1 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

6/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

6/6/2021 (8:30 - 11:30): TBA Chang Shin 3.1, TBA Chang Shin 3.2

6/6/2021 (8:30 - 11:30): TBA Chang Shin 1, 9 Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

6/6/2021 (13:30 - 16:30): TBA Chang Shin 4, 2, 8, 7, 5 Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

2/6/2021 (8:30 - 10:30): Khách hàng Nông nghiệp Gap

Điện lực Xuân Lộc

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 2, 2A xã Xuân Hưng

3/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 2, 2A xã Xuân Hưng.

4/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp 4 xã Xuân Hưng

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ

7/6/2021 (8:30 - 9:30): Một phấn ấp 4 xã Xuân Hưng.

7/6/2021 (13:30 - 14:30): Một phần ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm

7/6/2021 (13:30 - 15:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

8/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1, xã Xuân Phú

Điện lực Định Quán

2/6/2021 (7:45 - 10:00): Khu 2, 3, 5 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

2/6/2021 (8:45 - 11:30): Khu 8, 9 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

2/6/2021 (10:15 - 12:30): Khu 8, 9 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

2/6/2021 (13:30 - 16:15): Ấp Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú.

2/6/2021 (14:00 - 16:45): Ấp Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú.

3/6/2021 (7:45 - 10:15): Khu 10, 11 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú.

3/6/2021 (8:45 - 11:15): Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

3/6/2021 (10:45 - 12:30): Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

3/6/2021 (14:00 - 16:45): Ấp Thọ Lâm 1, 2 xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

4/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 1 xã Suối Nho, huyện Định Quán.

4/6/2021 (10:15 - 12:15): Ấp Chợ xã Suối Nho, huyện Định Quán

4/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 2, 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

7/6/2021 (7:30 - 10:15): Ấp 3, 4, 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán.

7/6/2021 (10:30 - 12:45): Ấp 4, Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

7/6/2021 (14:00 - 16:45): Ấp 2, 4, 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

8/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 1 xã Gia Canh, huyện Định Quán

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp 6 xã Trà Cổ

8/6/2021 (13:15 - 16:45): Ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B, xã Phú Bình

Điện lực Long Thành

5/6/2021 (5:30 - 6:00): TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần KP 4), phường Long Hưng

6/6/2021 (6:30 - 17:00): Huyện Long Thành: Một phần đường số 7, 8, 9, 10, 12 KCN Long Thành

7/6/2021 (6:00 - 6:30): TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần KP 4), phường Long Hưng

Điện lực Cẩm Mỹ

2/6/2021 (8:30 - 11:30): Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình

2/6/2021 (13:30 - 15:30): Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình (trạm Tân Bình 6)

4/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp 3, 4, 8 xã Thừa Đức

5/6/2021 (6:00 - 6:20): Toàn bộ xã Xuân Đường; xã Thừa Đức. Ấp Suối Cả, Suối Râm, xã Long Giao, khu trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ. Ấp 8, 9 xã Nhân Nghĩa. Ấp Nam Hà, Tân Mỹ, xã Xuân Bảo. Toàn bộ xã Bảo Bình

5/6/2021 (12:00 - 12:20): Ấp Suối Cả, Suối Râm, xã Long Giao, khu trung tâm hành chánh huyện Cẩm Mỹ. Ấp 8, 9 xã Nhân Nghĩa. Ấp Nam Hà, Tân Mỹ, xã Xuân Bảo. Toàn bộ xã Bảo Bình. Toàn bộ xã Xuân Đường; xã Thừa Đức. Ấp Láng Lớn, Suối Sóc, Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ. Ấp 1, 3, 4, 5, 6 xã Lâm San. Ấp 1, 2, 3, 8, 9 xã Sông Ray. Ấp Suối Nhát, La Hoa, xã Xuân Đông. Ấp 10, 12 xã Xuân Tây

5/6/2021 (17:00 - 17:20): Ấp Láng Lớn, Suối Sóc, Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ. Ấp 1, 3, 4, 5, 6 xã Lâm San. Ấp 1, 2, 3, 8, 9 xã Sông Ray. Ấp Suối Nhát, La Hoa, xã Xuân Đông. Ấp 10, 12 xã Xuân Tây. Toàn bộ xã Xuân Đường; xã Thừa Đức

Điện lực Trảng Bom

2/6/2021 (8:00 - 16:00): Cụm CN Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

2/6/2021 (12:00 - 16:00): Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng

3/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

4/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

8/6/2021 (8:30 - 16:00): Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

6/6/2021 (6:30 - 7:00): Một phần KP1, một phần KP 2, 3 phường Long Bình Tân. Một phần đường 2A KCN2. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

6/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa., Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3

6/6/2021 (8:30 - 16:00): Công ty TNHH KD SX Nam Cường

6/6/2021 (16:00 - 16:30): Một phần KP 2, 3 phường Long Bình Tân. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

7/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần KP 5, 6, 7, 8 phường Hố Nai