Điện lực Thống Nhất

14/7/2021 (7:45 - 11:45): Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

14/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

15/7/2021 (7:30 - 9:30): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

15/7/2021 (7:45 - 11:15): Ấp 5 xã Lộ 25

15/7/2021 (9:30 - 17:00): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

15/7/2021 (12:45 - 16:30): Ấp 3 xã Lộ 25

Điện lực Trị An

18/7/2021 (9:00 - 11:30): Ấp Bình Chánh, ấp 1, một phần ấp Lý Lịch 1, một phần ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

14/7/2021 (8:00 - 8:45): Trạm khách hàng Trường THCS Trần Phú, thị trấn Gia Ray

14/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần các ấp 1, 1A, 2 xã Xuân Hưng

14/7/2021 (9:00 - 9:45): Trạm khách hàng BCH Quân sự huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

14/7/2021 (10:00 - 10:45): Trạm khách hàng Liên đoàn lao động huyện Xuân Lộc - KCN Xuân Lộc

14/7/2021 (11:00 - 11:45): Trạm khách hàng Công ty Ajinomoto - KCN Xuân Lộc

14/7/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm

14/7/2021 (13:00 - 13:45): Trạm khách hàng Đoàn Phi Hùng (Nước đá Thuận Phát), thị trấn Gia Ray

14/7/2021 (14:00 - 14:45): Trạm khách hàng Công ty TNHH tinh bột khoai mì Phong Phú (Xí nghiệp Phong Phú 1), thị trấn Gia Ray

14/7/2021 (15:00 - 15:45): Trạm khách hàng Bưu điện huyện Xuân Lộc - Bưu điện, xã Xuân Hiệp

14/7/2021 (16:00 - 16:45): Trạm khách hàng Hộ gia đình Lê Thị Tuyết Huệ (Cơ sở Anh Đào), thị trấn Gia Ray

15/7/2021 (8:00 - 8:45): Trạm khách hàng DNTN Trạm xăng dầu 1795 (Cây xăng 1795), thị trấn Gia Ray

15/7/2021 (9:00 - 10:30): Trạm khách hàng Kho bạc nhà nước huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

15/7/2021 (10:45 - 11:30): Trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Thuận Việt (Cơ sở mộc Thọ Vực), thị trấn Gia Ray

15/7/2021 (13:00 - 14:30): Trạm khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng An Khang (Cơ sở Thanh Thúy), xã Xuân Hiệp

15/7/2021 (14:45 - 15:30): Trạm khách hàng Trường TH Chu Văn An, xã Xuân Hiệp

Điện lực Định Quán

15/7/2021 (8:00 - 16:45): Khu 10, khu 11, khu 12 thị trấn Tân Phú. Ấp 3 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

15/7/2021 (8:30 - 16:15): Khu 11, khu 12 thị trấn Tân Phú. Ấp 3 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

19/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 5, ấp 7, ấp 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

20/7/2021 (7:30 - 17:00): Khu phố Hiệp Thuận, thị trấn Định Quán. Ấp 6 xã Phú Ngọc. Ấp 9 xã Gia Canh, huyện Định Quán

20/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu 6, khu 8 thị trấn Tân Phú

Điện lực Trảng Bom

14/7/2021 (7:00 - 18:00): Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

14/7/2021 (8:30 - 14:30): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

20/7/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Hòa, Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

20/7/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

15/7/2021 (8:30 - 10:30): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân

19/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần KP 2, 3 phường Trảng Dài

19/7/2021 (10:00 - 12:00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài