Điện lực Biên Hòa

18/6/2021 (8:00 - 12:00): TBA Thống Nhất 6-2 (một phần KP 6 phường Thống Nhất)

20/6/2021 (7:45 - 9:30): TBA XN May công nghiệp Đồng Nai (trạm số 01), tuyến 472 An Bình (XN May công nghiệp Đồng Nai, phường An Bình)

20/6/2021 (8:00 - 12:00): Nhánh TBA Hiteco (Công ty CP Công nghệ cao, phường An Bình)

20/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần phường Tân Tiến

20/6/2021 (9:45 - 11:30): TBA BTS Phan Tiến, tuyến 474 Dielac (VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, phường An Bình)

21/6/2021 (8:00 - 11:00): Nhà máy A42, phường Tân Phong

21/6/2021 (8:00 - 8:30; 10:30 - 11:00): Một phần KP 5, 6 phường Trung Dũng, KP 10 phường Tân Phong

20/6/2021 (8:00 - 8:30; 13:30 - 14:00): Một phần phường Tam Hòa, Tân Mai, Tam Hiệp, Tân Tiến

22/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần phường Hóa An

22/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần phường Bửu Hòa, phường Hóa An

Điện lực Thống Nhất

16/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

16/6/2021 (7:45 - 12:15; 12:15 - 17:00): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

16/6/2021 (7:00 - 7:05; 18:00 - 18:05): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

17/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tây Nam, Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm

17/6/2021 (7:45 - 11:15): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

17/6/2021 (7:15 - 9:45): Ấp Võ Dõng 2, 3 xã Gia Kiệm

17/6/2021 (8:45 - 11:45): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

17/6/2021 (13:15 - 16:15): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/6/2021 (7:45 - 11:15): Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

18/6/2021 (8:45 - 11:45; 13:15 - 16:15): Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

19/6/2021 (10:30 - 12:00; 12:45 - 14:45): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

Điện lực Trị An

16/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm KP 4.5)

16/6/2021 (9:30 - 10:30): Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm KP 4.3)

16/6/2021 (10:45 - 11:45): Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm KP 4.7)

16/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm KP 4.6)

16/6/2021 (15:30 - 17:00): Một phần KP 3, một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm KP 4.8)

17/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (trạm DC tổ 9 ấp 1 Thạnh Phú)

17/6/2021 (9:00 - 12:20): TBA Nguyễn Thị Hà, TBA Nguyễn Trung Sơn, ấp Cây Xoài xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

17/6/2021 (9:20 - 10:20): Một phần ấp Thới Sơn xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Hòa 7)

17/6/2021 (10:30 - 11:30): Một phần ấp Bình Phước xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (trạm ấp Bình Phước)

17/6/2021 (13:30 - 14:30): Một phần ấp 5 xã Bình Lợ,i huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 7)

17/6/2021 (14:45 - 15:45): Một phần ấp 4, một phần ấp 5 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 6)

18/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KP 6 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (trạm Thuận An)

18/6/2021 (9:15 - 10:45): Một phần KP 1, một phần KP 2 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thường Trú 4)

18/6/2021 (11:00 - 12:30): Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 4)

18/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần KP 7 TT Vĩnh An, một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 5)

18/6/2021 (15:15 - 16:45): Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 3)

20/6/2021 (8:30 - 11:30): TBA Minh Thành 2, Minh Thành 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư xá Minh Thành 2

20/6/2021 (10:00 - 11:30): TBA Khang My, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

22/6/2021 (8:00 - 9:30): TBA Bùi Thị Sáu, KP 6 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

22/6/2021 (10:00 - 11:30): TBA Nguyễn Văn Ngọc 2, ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

22/6/2021 (13:30 - 14:30): TBA Đồng Hiệp, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

22/6/2021 (15:00 - 16:30): TBA Nguyễn Trung Sơn, ấp 2 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

21/6/2021 (7:30 - 10:30): Đường Hùng Vương từ Nhà thờ đến tượng đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình, TP Long Khánh

21/6/2021 (7:30 - 17:00): Đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến Nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

16/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần các ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, xã Suối Cát. Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

17/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần khu 4 thị trấn Gia Ray

Điện lực Định Quán

16/6/2021 (8:00 - 15:30): Trạm biến áp Phú Lâm 5; Trạm biến áp Phú Lâm 5A

17/6/2021 (8:00 - 10:00): Trạm biến áp Phú Trung 1

17/6/2021 (10:15 - 12:15): Trạm biến áp Đường Be 3

17/6/2021 (14:00 - 16:30): Trạm biến áp Phú Lộc 17

18/6/2021 (8:00 - 10:00): Trạm biến áp Suối Soon 12

18/6/2021 (10:00 - 11:30): Trạm biến áp Phú Lợi 7

18/6/2021 (10:15 - 12:15): Trạm biến áp Suối Soon 4.1

18/6/2021 (14:00 - 16:30): Trạm biến áp Suối Soon 6

21/6/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Suối Rút, xã Phú Túc

21/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Dũng, xã La Ngà

21/6/2021 (9:00 - 11:30): Ấp 5 xã Suối Nho

21/6/2021 (13:30 - 16:00): Ấp 1 xã La Ngà

21/6/2021 (10:45 - 12:15): Ấp Suối Rút, xã Phú Túc

21/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 1 xã La Ngà

22/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 1, 4 xã Suối Nho

22/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp 4 xã Phú Lộc

22/6/2021 (10:15 - 12:30): Ấp 3 xã Suối Nho

22/6/2021 (13:30 - 16:45): Khu 1, 2, 4 thị trấn Tân Phú. Ấp 2 xã Phú Lộc

22/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 3 xã Suối Nho

Điện lực Long Thành

16/6/2021 (8:00 - 12:00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã Long An

20/6/2021 (8:00 - 12:00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã An Phước

Điện lực Nhơn Trạch

17/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Phước Lương, xã Phú Hữu

17/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương, xã Phú Hữu. Một phần ấp Phú Tân, xã Phú Đông

18/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Phước Lý, xã Đại Phước

20/6/2021 (8:30 - 12:00): Công ty CP ĐT Công nghiệp Việt Hoàng

20/6/2021 (8:50 - 12:00): Công ty Cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

16/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 2, KP 3 phường Long Bình. UBND phường Long Bình

17/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 5, 5A phường Long Bình

17/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần KP Bình Dương, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân

17/6/2021 (13:00 - 17:00): Công ty CP XNK Lâm Nông Sản Sài Gòn

18/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 3, 4, 5 phường Long Bình. Một phần KP 2 phường Long Bình Tân

21/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 7 phường Long Bình, KP 3 phường Long Bình Tân

21/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần KP 7 phường Long Bình, KP 3 phường Long Bình Tân

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 2, một phần KP 5 phường Trảng Dài