Điện lực Long Khánh

22/7/2021

8:00 - 10:00

 Tổ 5, 6, 8, 9, 9B, 10, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 27 ấp Bảo Vinh B xã Bảo Vinh, TP Long Khánh

23/7/2021

8:00 - 10:00

 Ấp 18 Gia Đình xã Bảo Quang, TP Long Khánh

Điện lực Định Quán

26/7/2021

7:00 - 17:00

 Ấp Phú Dũng, Phú Hợp A, Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

26/7/2021

8:00 - 16:45

 Ấp 5, 7, 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

27/7/2021

8:00 - 17:00

 Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Trảng Bom

21/7/2021

8:30 - 12:00

 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

21/7/2021

8:30 - 15:00

 Một phần khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

21/7/2021

9:00 - 13:00

 Một phần ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

22/7/2021

8:00 - 16:00

 Một phần ấp 1 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

23/7/2021

8:30 - 15:00

 Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom