Điện lực Biên Hòa

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần KP 1, 2 phường Tân Mai

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần phường Tân Phong (KP 11)

27/6/2021 (6:00 - 6:30; 16:30 - 17:00): Một phần KCN Biên Hòa 1; một phần KP 2 phường An Bình - dọc trên đường 5, 9

27/6/2021 (6:00 - 6:30; 16:30 - 17:00): Một phần KCN Biên Hòa 1 - dọc trên đường 9; KP1, 2 phường An Bình

Điện lực Thống Nhất

23/6/2021 (7:45 - 12:15): Ấp Dốc Mơ 1, 2, 3 xã Gia Tân 1. KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

23/6/2021 (12:45 - 17:15): Ấp Đức Long 1, Đức Long 2, xã Gia Tân 2

23/6/2021 (12:45 - 17:30): Ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

23/6/2021 (7:45 - 12:15): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm. Ấp Bạch Lâm 1, Bạc Lâm 2, xã Gia Tân 2

23/6/2021 (7:45 - 17:15): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

23/6/2021 (7:15 - 16:45): Ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm

25/6/2021 (12:45 - 17:15): Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

25/6/2021 (13:00 - 17:15): Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

Điện lực Trị An

23/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 3, một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (8:00 - 9:30): TBA Đào Ngọc Bảo Ngân, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (10:00 - 11:30): TBA Đỗ Văn Hùng, ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp 1 xã Bình Lợi. Một phần ấp 6 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (13:30 - 14:30): TBA Trường Thanh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (14:15 - 15:45): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (15:00 - 16:30): TBA Thúy Hoa, ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

24/6/2021 (16:00 - 17:00): Một phần ấp 3 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

25/6/2021 (8:00 - 8:30): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

25/6/2021 (8:00 - 16:30): KH trạm ĐĐ số 11; KH trạm ĐĐ số 12; KH trạm ĐĐ số 13; KH trạm ĐĐ số 14

25/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

26/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần KP 6 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

27/6/2021 (8:45 - 11:15): Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân. Một phần ấp Ông Hừng, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

29/6/2021 (7:30 - 18:30): Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

23/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

23/6/2021 (13:30 - 15:30): Một phần ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường

24/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp 2B xã Xuân Bắc

24/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần các ấp Trung Nghĩa, Trung Hưng, xã Xuân Trường

27/6/2021 (8:00 - 12:00): Các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa. Các trạm Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực, BCH Quân sự huyện, TT TDTT huyện, Trạm bơm Núi Le, Trường THCS Trần Phú, DNTN Phong Phú, Chi cục thuế Xuân Lộc, Đền thờ liệt sĩ Xuân Lộc, Nước đá Thuận Phát, HTX Quyết Thắng, Công ty Cù Lao Xanh, Công ty Cù Lao Xanh 1.

27/6/2021 (8:00 - 17:30): Một phần các khu 4, 5, 6, 7, 8 thị trấn Gia Ray. Trạm khách hàng Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Vĩnh Cảnh, thị trấn Gia Ray. Toàn bộ KCN Xuân Lộc. Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp. Các trạm Trại heo Hà Bảo Huy 1, Trại heo Hà Bảo Huy 2. Một phần các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng; ấp Trảng Táo xã Xuân Thành. Các khách hàng nằm bên phải QL 1A hướng từ ngã 3 Mũi Tàu đến khu vực HTX Xuân Hưng (ví dụ: Quân Đoàn 4, Trường bắn quốc gia KV 3...). Các khách hàng khu vực đường vào hồ Gia Ui. 

27/6/2021 (16:20 - 17:40): Một phần các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa (chủ yếu khách hàng ánh sáng sinh hoạt)

28/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần các ấp Hòa Hợp, Hòa Bình, xã Bảo Hòa

28/6/2021 (13:00 - 15:30): Một phần các ấp Hòa Hợp, Hòa Bình, xã Bảo Hòa. Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

29/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

29/6/2021 (13:00 - 15:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

Điện lực Định Quán

23/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh

23/6/2021 (8:00 - 11:00): Khu 10, khu 11, khu hành chính huyện Tân Phú, thị trấn Tân Phú

23/6/2021 (9:00 - 11:15): Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh

23/6/2021 (10:15 - 12:15): Ấp Ba Tầng, Suối Soon 2, xã Phú Vinh

23/6/2021 (13:30 - 16:00): KP Hiệp Tâm 1, Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán

23/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh

24/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 1 xã Núi Tượng

24/6/2021 (9:00 - 11:15): Ấp 4 xã Phú An

24/6/2021 (10:15 - 12:15): Ấp 4 xã Phú An.

24/6/2021 (13:30 - 15:45): Ấp 1, 3 xã Núi Tượng

24/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 2A xã Núi Tượng

25/6/2021 (7:20 - 8:00): Ấp Hiệp Tâm 1, 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

25/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 5, 6 xã Trà Cổ. Ấp 1 xã Phú Hòa. Ấp 3 xã Phú Lợi

25/6/2021 (8:30 - 15:00): Ấp 1 xã Phú Hòa. Ấp 2, 4 xã Trà Cổ

25/6/2021 (12:00 - 13:00): Ấp Hiệp Tâm 1, 2, TT Định Quán, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

23/6/2021 (8:30 - 11:00): TP Biên Hòa: Một phần KP 1 phường An Hòa

24/6/2021 (8:00 - 16:30): Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, thị trấn Long Thành

25/6/2021 (8:20 - 14:30): TP Biên Hòa: Một phần KP 2, 3 phường An Hòa

27/6/2021 (5:00 - 6:00; 12:00 - 13:00): Huyện Long Thành: Ấp Thanh Bình, xã Lộc An; Xã Long Đức (trừ một phần khu 12); Một phần đường số 5, ấp 6, ấp 7 xã An Phước; Xã Tam An

27/6/2021 (6:00 - 12:00): Huyện Long Thành: Ấp Bưng Môn, xã Long An; một phần ấp 8 xã Bình Sơn; CCN Bình Sơn

Điện lực Nhơn Trạch

23/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

23/6/2021 (13:30 - 14:30): Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

Điện lực Cẩm Mỹ

23/6/2021 (9:00 - 11:00): Ấp Suối Lức, xã Xuân Đông

23/6/2021 (14:00 - 16:00): Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình

Điện lực Trảng Bom

23/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

23/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 1 xã Sông Trầu

23/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần âp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

24/6/2021 (8:30 - 16:30): Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

25/6/2021 (8:00 - 11:00): TBA Công ty CQS May, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

25/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

25/6/2021 (8:30 - 16:00): Một phần KP 4 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

25/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 2 phường Trảng Dài. Một phần KP 10 phường Hố Nai. Một phần KP 2 phường Tân Hiệp

23/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần KP 2 phường Tân Hiệp. Công ty CP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 3 phường Trảng Dài

26/6/2021 (6:00 - 18:00): Một phần KP 4, 4A, 5 phường Tân Hòa. Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom

26/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần KP 3, 4, 4B phường Trảng Dài