Điện lực Biên Hòa

8/7/2021 (7:45 - 9:30): Một phần KP 11 phường Tân Phong

8/7/2021 (9:45 - 11:30): Một phần KP 11 phường Tân Phong

9/7/2021 (7:50 - 12:00): KP 1 phường Thống Nhất. KP 1 phường Quyết Thắng

9/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần KP 6 phường Tân Tiến. Một phần KP 4, 5, 7 phường Thống Nhất

11/7/2021 (6:00 - 6:30): Một phần KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa

11/7/2021 (16:30 - 17:00): Một phần KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa

Điện lực Thống Nhất

7/7/2021 (7:45 - 10:45): Ấp 1, ấp 2 xã Lộ 25

13/7/2021 (7:45 - 11:45): Ấp 6 xã Lộ 25

Điện lực Trị An

8/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KP 2, một phần KP 8 TT Vĩnh An - xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

8/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

11/7/2021 (8:30 - 14:00): Công ty TNHH Parker Seal Việt Nam, ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

10/7/2021 (7:30 - 17:00): Đường Hùng Vương từ Nhà thờ đến tượng đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình, TP Long Khánh

12/7/2021 (8:00 - 10:00): Từ Cua Heo đến Nghĩa trang Liệt sĩ Long Khánh, phường Xuân Bình, TP Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

9/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Chiến Thắng, Bưng Cần, xã Bảo Hòa

9/7/2021 (9:00 - 13:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

9/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

10/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần các ấp Nông Doanh, Bảo Định, xã Xuân Định

12/7/2021 (7:30 - 16:00): Một phần khu 4, 5, 8 thị trấn Gia Ray

12/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần các ấp Chà Rang, Cây Da, xã Suối Cao. Các trạm khách hàng Công ty TNHH Hoàng Kim Thanh, Công ty TNHH Nguyệt Đức, Chi nhánh Công ty TNHH Trang trại Hoàng Huy (Trại CN Hoàng Kim Thanh, Trại heo Nguyệt Đức, Trại heo Nguyệt Đức 1, Trang Trại Hoàng Huy), xã Suối Cao

13/7/2021 (7:30 - 16:00): Một phần các khu 4, 8 thị trấn Gia Ray

13/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Bầu Cối, xã Xuân Bắc

13/7/2021 (14:00 - 15:30): Một phần ấp 3, 3A  xã Xuân Hưng

Điện lực Định Quán

9/7/2021 (8:00 - 16:45): Ấp 4, 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

9/7/2021 (8:30 - 10:30): Ấp 1, 2, 3 xã Phú Thịnh. Ấp 4, 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

9/7/2021 (9:30 - 16:15): Ấp 4, 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

12/7/2021 (8:00 - 16:45): Ấp 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hiệp Thuận, thị trấn Định Quán. Ấp 6 xã Phú Ngọc. Ấp 9 xã Gia Canh, huyện Định Quán.

13/7/2021 (8:00 - 16:45): Khu 4, khu 11, khu 12 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

13/7/2021 (8:00 - 10:00): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước

13/7/2021 (10:30 - 11:30): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Lập, phường Phước Tân

13/7/2021 (14:00 - 16:30): TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai, phường Phước Tân

Điện lực Nhơn Trạch

8/7/2021 (8:15 - 9:45): Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Long Thọ

8/7/2021 (10:15 - 11:45): Một phần ấp 4, một phần ấp 5 xã Long Thọ

8/7/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Đoàn Kết xã Vĩnh Thanh. Một phần ấp Quới Thạnh xã Phước An

9/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

9/7/2021 (10:15 - 11:45): Một phần ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh

9/7/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

Điện lực Trảng Bom

8/7/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

9/7/2021 (8:30 - 13:00): Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

9/7/2021 (12:30 - 15:30): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

10/7/2021 (7:00 - 18:00): Một phần ấp 5, xã An viễn

10/7/2021 (9:00 - 13:00): Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

11/7/2021 (8:30 - 14:00): Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu. Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, An Hà, xã Tây Hòa. Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa. Một phần ấp Hưng Bình, Hưng Long, Hưng Phát, xã Hưng Thịnh. Một phần ấp An Bình, Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

12/7/2021 (7:00 - 18:00): Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

12/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3

13/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp An Chu, Sông Mây, xã Bắc Sơn

13/7/2021 (8:30 - 12:00): Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình

13/7/2021 (12:30 - 15:30): Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền