Điện lực Biên Hòa

10/6/2021 (8:00 - 12:00): TBA Bình Thiền 7 (một phần KP1 phường Bửu Long, KP4 phường Quang Vinh

15/6/2021 (7:15 - 7:45; 16:00 - 16:30): Một phần phường Bửu Hòa, phường Hóa An, Công ty Pouchen

Điện lực Thống Nhất

9/6/2021 (7:45 - 9:15): Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

9/6/2021 (9:45 - 11:15): Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

9/6/2021 (13:15 - 14:45): Ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1

9/6/2021 (14:45 - 16:15): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

10/6/2021 (7:45 - 11:15): Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

11/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung

11/6/2021 (7:45 - 11:15): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

11/6/2021 (8:15 - 11:45): Ấp 94 xã Hưng Lộc

12/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung

13/6/2021 (7:00 - 14:00): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

13/6/2021 (10:00 - 16:45): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

13/6/2021 (10:30 - 17:15): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

Điện lực Trị An

13/6/2021 (8:30 - 11:30): Khách hàng Mỏ Đá Hóa An, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

13/6/2021 (8:30 - 11:30): Khách hàng Dũng Khanh, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

13/6/2021 (13:30 - 16:30): Khách hàng Bê tông Hùng Vương, ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

12/6/2021 (9:30 - 10:30): Một phần các ấp 2A, 3 xã Xuân Hưng

Điện lực Định Quán

9/6/2021 (8:00 - 15:45): Ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh. Ấp 3 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

10/6/2021 (8:00 - 10:15): Ấp 3, 4 xã La Ngà, huyện Định Quán

10/6/2021 (10:30 - 12:30): Ấp 94 xã Túc Trưng, huyện Định Quán

10/6/2021 (14:00 - 16:00): Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, huyện Định Quán

11/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 5 xã Suối Nho, huyện Định Quán 

11/6/2021 (10:15 - 12:45): Ấp 4, 5 xã Suối Nho, huyện Định Quán

11/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 1, 2 xã Suối Nho, huyện Định Quán

14/6/2021 (8:00 - 9:00): Trạm biến áp Phú Sơn 2

14/6/2021 (8:00 - 10:00): Trạm biến áp Bàu Minh 2

14/6/2021 (9:30 - 11:30): Trạm biến áp Phú Lâm 3

14/6/2021 (10:45 - 12:30): Trạm biến áp Trà Cổ 12A

14/6/2021 (13:15 - 14:30): Trạm biến áp Phú Lộc 9

14/6/2021 (14:00 - 16:15): Trạm biến áp Phú Điền 11

14/6/2021 (15:00 - 16:30): Trạm biến áp Phú Thịnh 13

15/6/2021 (8:00 - 9:30): Nhánh rẽ Bàu Kẻ

15/6/2021 (8:00 - 10:00): Trạm biến áp Phú Hòa 8A

15/6/2021 (10:15 - 11:45): Nhánh rẽ Phú Thịnh 14

15/6/2021 (10:15 - 12:15): Trạm biến áp Phú Hòa 9A

15/6/2021 (13:15 - 15:30): Nhánh rẽ Bình Cường

15/6/2021 (13:30 - 17:00): Nhánh rẽ Cầu Ván 4

Điện lực Long Thành

9/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp 7, một phần ấp 8 xã An Phước

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khu TĐC Long Hưng, xã Long Hưng

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 7 xã An Phước

Điện lực Trảng Bom

9/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

10/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

11/6/2021 (8:30 - 16:30): Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

13/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần KP 8 phường Long Bình

13/6/2021 (8:00 - 16:00): Đường 1, 3A, 4A, 5A, 6A, 9A, 16A, 17A KCN Biên Hòa 2

14/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KP 6 phường Long Bình

14/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 2 phường Long Bình

15/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần KP 1, một Phần KP 2 phường Long Bình