Điện lực thành phố Cao Lãnh

3/10/2020 (7h40-17h00): Một phần KDC phường 3, đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Phạm Nhơn Thuần (từ Nguyễn Trãi đến Ngô Quyền), đường Chi Lăng, Nguyễn Trãi. Trường Mầm non Tổ Ong Vàng, số 1a, Bà Triệu, phường 3, TP Cao Lãnh

3/10/2020 (8h00-11h00): Đường vào Trường Tiểu học Sư phạm Thực hành và KV Trường Cơ giới cũ. Trường Tiểu học Sư phạm Thực hành, Trường THCS Phạm Hữu Lầu, Trường THPT Thiên Hộ Dương, khóm 5, phường 6, TP Cao Lãnh

4/10/2020 (7h30-12h00): Đường Trương Định (từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm), đường Ngô Thì Nhậm (từ Nguyễn Huệ đến cống Rạch Chùa), đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Đình Trung đến cống Rạch Chùa); Trường THPT TP Cao Lãnh, Trường THCS Kim Hồng, phường 1, TP Cao Lãnh

5/10/2020 (9h00-12h00): Tổ 3, ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

5/10/2020 (14h30-17h00): Đường Vân Lôi, ấp 1, xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh

6/10/2020 (8h00-9h30): Đường Tân Việt Hòa, tổ 18, khóm 2, phường 6, TP Cao Lãnh

6/10/2020 (9h30-11h30): KV xung quanh chợ Tân Việt Hòa, khóm 2, phường 6, TP Cao Lãnh.

6/10/2020 (15h30-16h30): QL 30 (lề phải từ cầu Đình Trung đến Domesco), đường Trần Tấn Quốc, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

7/10/2020 (8h00-11h30): Tổ 2, ấp Tân Tịnh, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

7/10/2020 (14h00-16h30): Tổ 3, 4, 5 ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

9/10/2020 (8h00-16h00): KDC Tân Thuận Tây, đường Nguyễn Thị Đầm, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

6/10/2020 (7h30-17h00): Đường Hùng Vương, phường 1,  TP Sa Đéc

Điện lực Châu Thành

5/10/2020 (8h00-11h30): Trạm NLX Mê Kông tại trụ 80A tuyến 474-SĐ; Toàn bộ cồn Bạch Viên thuộc xã An Nhơn

5/10/2020 (13h30-17h00): Trạm Phước Lập tại trụ 35 tuyến 476-SĐ

6/10/2020 (8h00-11h30): Trạm Vạn Hưng tại trụ 63/8/16/68/1 tuyến 475-NM

6/10/2020 (8h00-11h30; 11h30-17h00): Từ cầu Nhân Lương đến cuối rạch Nhân Lương, xã Phú Hựu.

6/10/2020 (13h30-17h00): Trạm Phước Hưng 2 tại trụ 63/8/16/32 tuyến 475-NM

7/10/2020 (8h00-17h00): Từ đầu đường Chùa đến cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình; từ cầu Chùa đến chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung

7/10/2020 (13h30-17h00): Trạm Hữu Lợi 1 tại trụ 63/8/16/35/1 tuyến 475-NM; Trạm DNTN Út Hữu Lợi 1 tại trụ 63/8/16/35/1A tuyến 475-NM

8/10/2020 (8h00-9h30): Trạm Kim Phước Hòa tại trụ 63A/1 tuyến 477-NM

8/10/2020 (8h00-11h30; 13h30-14h30): Từ cầu Rạch Chùa 2 đến cầu Rạch Gia, xã Tân Nhuận Đông

8/10/2020 (10h00-11h30): Trạm Trang Mỹ Tân tại trụ 41/76/2 tuyến 477-NM

8/10/2020 (13h30-14h30): Trạm CK Ngọc Có tại trụ 41/76/8A tuyến 477-NM

8/10/2020 (13h30-17h00): Từ cầu Rạch Cầu đến cầu Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

8/10/2020 (15h00-17h00): Trạm Lê Sơn Lâm tại trụ 41/76/23/10 tuyến 477-NM; Từ Cấp Nước Thành Hiều đến vàm Xóm Rượu thuộc xã Tân Nhuận Đông

9/10/2020 (8h00-11h30): Trạm Hoàng Thịnh Nhân tại trụ 63/8/16/10/1 tuyến 475-NM

9/10/2020 (13h30-15h00): Trạm Bùi Phước Hưởng tại trụ 63/8/16/41 tuyến 475-NM

9/10/2020 (15h30-17h00): Trạm Đàm Thị Ánh Nguyệt tại trụ 63/162/16/25 tuyến 475-NM

Điện lực Lai Vung

4/10/2020 (7h00-18h00): Cơ khí gia công hàn tiện, Dương Hồng Lang, DNTN Tấn Tiếp; Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Phước; Một phần ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

5/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương; Một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

6/10/2020 (7h00-18h00): Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

7/10/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Phú, Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

9/10/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Hồng Ngự

6/10/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

7/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

Điện lực Tân Hồng

6/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Đuôi Tôm, một phần ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ (mất điện từ cầu Gò Việt Thược đến CDC Gò Ô Môi).

8/10/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Long Sơn, xã Thông Bình (mất điện CDC Long Sơn Ngọc)

8/10/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Long Sơn, xã Thông Bình (mất điện CDC Long Sơn Ngọc 1)

9/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Chiến Thắng, ấp Gò Bói, ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ (mất điện từ ngã 3 Đồn 909 đến trạm bơm Ông Hiền)

Điện lực Tháp Mười

5/10/2020 (8h00-14h00): Một phần ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Đông

6/10/2020 (8h00-16h00): Một phần khóm 3 TT Mỹ An; Ấp 1, 2, 3 xã Tân Kiều; Ấp 4 xã Mỹ Hòa. Các kênh: K26, K27, kênh Nhì, kênh Giữa, kênh Ranh, chợ Tân Kiều, UBND Tân Kiều, CDC Gò Tháp, khu di tích Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, Mỹ Hòa

7/10/2020 (8h00-17h00): Trạm Lâm Vạn Phát, xã Trường Xuân

Điện lực Cao Lãnh

5/10/2020 (8h30-11h30): Cơ sở sản xuất Nhang Quốc Thống

5/10/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Mỹ Hội (KV rạch Cầu)

5/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 6 xã Tân Hội Trung

5/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội (KV rạch Ông Voi)

6/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Long (KV TT GDLĐXH)

6/10/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Thọ (KV Hàng Bần)

6/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung (KV chùa Bửu Lâm)

6/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 3 xã Mỹ Thọ (KV kinh Bảy Thước)

7/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ

7/10/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; ấp 2 xã Bình Hàng Trung (KV Miễu Đôi)

7/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Hoà Dân, Bình Dân, xã Nhị Mỹ

7/10/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung (KV rạch Cầu)

8/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Phong Mỹ (KV cầu Phong Mỹ và chợ Phong Mỹ)

9/10/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung (KV chợ Bình Hàng Trung)

9/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 2 xã Bình Hàng Tây

9/10/2020 (8h30-9h00; 16h30-17h00): Một phần xã Phương Thịnh, Nhị Mỹ; toàn bộ xã Phương Trà, Ba Sao

9/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp An Lạc, An Nghiệp, An Định, xã An Bình; Ấp Hoà Dân, Thanh Tiến, Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ

9/10/2020 (13h30-15h00; 15h30-17h00): Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp

Điện lực Lấp Vò

4/10/2020 (8h00-18h00): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến HTX Bình Thành, từ cầu Lạch Mắm đến phà Vàm Cống, trạm thủy sản I.D.I, Tresedco, KV chợ Lấp Vò bao gồm thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

6/10/2020 (8h30-11h30; 13h30-17h00): KV rạch 26/3 từ cầu 26/3 đến cầu Kinh Xáng, xã Vĩnh Thạnh

6/10/2020 (8h30-17h00): TL 849 từ cây xăng Duy Đảm đến cầu Thủ Ô, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

6/10/2020 (13h30-17h00): Trạm Công ty Chăn nuôi Trung Tín, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

7/10/2020 (8h30-11h30; 13h30-17h00): KV rạch Cai Bường, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

7/10/2020 (8h30-17h00): KV bến phà Cao Lãnh từ ngã 3 Cao Lãnh đến cống Rạch Chùa Cạn, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

8/10/2020 (8h30-11h30): KV rạch Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

8/10/2020 (13h30-14h30; 14h30-16h00): KV cống Ông Từ, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

9/10/2020 (8h30-17h00): KV rạch Bảy Phú, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

Điện lực Thanh Bình

5/10/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Lợi, một phần xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình

8/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành; một phần ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình

9/10/2020 (8h00-17h00): Một phần khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình; một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình; Trạm bơm Cả Lách

Điện lực Tam Nông

4/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông (KV UBND xã An Long, Trường dạy nghề An Long, một phần KV phi trường An Long từ phía sau UBND xã An Long và Trường dạy nghề An Long)

5/10/2020 (8h30-10h30): Một phần khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu Dây đến tiệm điện cơ Văn Chương)

6/10/2020 (8h30-11h30): Trạm bơm Kênh Sáu Đạt 2

6/10/2020 (13h30-16h30): Trạm bơm Nam Kênh Đồng Tiến

7/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông (KV UBND xã An Long, Trường dạy nghề An Long, một phần KV phi trường An Long từ phía sau UBND xã An Long và Trường dạy nghề An Long)

7/10/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ trạm bơm Tây Kênh Cà Dâm đến giáp ranh ấp 4 x Hòa Bình)

8/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (từ Trường PTTH Tam Nông đến Trường Tiểu học Phú Ninh)

8/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 1 xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (từ Trường Tiểu học Phú Ninh đến nhà máy nước đá Kim Lê)

9/10/2020 (9h00-12h00): Một phần ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (từ nghĩa trang Tam Nông đến trạm bơm Huỳnh Công Danh)

9/10/2020 (14h00-17h00): Một phần khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (từ trạm xăng dầu Tam Nông đến cầu Kênh Ranh)